Sedmá kapitola MATKY DÉMONŮ pro vás :-)

Krásný májový podvečer,

doufám, že se máte dobře a máte chuť si číst, jelikož mám hotovou sedmou kapitolu Matky démonů. Jmenuje se Zbabělec a lhář a jak název vypovídá, nebude to úplně veselá část. Je však plná emocí, to mi věřte 🙂

Tady ji máte 🙂

7.kapitola

Zbabělec a lhář

               Viktor na nic nečekal a ve zlomku sekundy je přenesl do jejich pokoje. Opatrně položil Lilien na lůžko a začal si vyhrnovat rukáv košile.

               „Co se to…“ ozval se za ním Thomasův hlas. Upír na ně čekal v jejich apartmá. „Můžu nějak pomoct?“

               „Ano, to můžeš. Postarej se, aby nás nikdo nerušil. Nikdo, Thomasi,“ odpověděl mu Viktor stroze, aniž by se na něj podíval.

               „Jistě, zařídím to, “ slíbil upír zaraženě a odešel.

               „Přenes mě domů. Karen …mi pomůže,“ zasténala prosebně.

               „Nemůžu s tebou v tomhle stavu letět, Lilien, to bys nepřežila,“ svlékl jí obratně kabát a vyhrnul tričko až k prsům. Lehkým dotekem zkoumal její žebra. „Přesně jak jsi říkala, jsou zlomená a propíchla ti plíci. Cítím, jak se plní krví,“ řekl zachmuřeně. Bez jediného zaváhání se posadil na lůžko a opřel se o čelo postele. Pak ji opatrně uchopil a přesunul si ji na klín, bokem k sobě. Lilien vzlykla bolestí a rozkašlala se.

                „Musíš se ode mě napít, Lilien,“ přikázal jí jemně, a když se i přes všechnu bolest zatvářila nesouhlasně, konejšivě se na ni usmál: „Tohle už máme přece za sebou, nebo ne?“

               Otevřel si svými ostrými zuby na zápěstí hlubokou ránu a přiložil ji k jejím ústům. Už neprotestovala a pomalu se napila. Ze začátku to šlo těžko kvůli namáhavému dýchání, ale čím víc sála, tím víc bolest ustupovala. Stejně jako tlak na hrudi. Znovu ji zaplavila slast, jako když od něj pila poprvé. Uslyšela Viktora zasténat, to ji zarazilo a nejistě se na něj podívala. Prohlížel si ji zpoza přivřených víček, z mírně pootevřených rtů mu vykukovaly špičáky. Jeho pohled byl vroucný a toužebný.

               Nepřestávej, promluvil na ni v mysli, všechno je v pořádku. Líbí se mi, když ode mě piješ.

               Lilien se po tváři rozlil ruměnec, a tak rychle sklopila zrak a pokračovala. Netušila, jak dlouho ji nechal, než ucítila, jak jí něžně, ale nekompromisně, odtahuje hlavu od svého zápěstí.

               „Potřebuji, aby mi jí trochu zbylo, jestli máme odsud ještě dnes odletět,“ zasmál se chraptivě. Jeho špičáky byly pryč. Rána se mu okamžitě zacelila.

                „Promiň, já jsem…“ chtěla se mu omluvit, ale on jen zavrtěl hlavou v náznaku, že není za co. Pak jí znovu prsty prozkoumal žebra, přejížděl po nich a občas trochu přitlačil. Lilien se pod jeho dotykem zachvěla, a rozhodně to nebylo zimou. Pohlédl jí do očí a ona viděla, že cítí totéž.

               „Srostla, ještě ale chvíli lež, aby se všechna krev vstřebala a dokončila hojení úplně,“ řekl tiše a chvějícími se prsty jí stáhl tričko zpět k pasu.

               „Viktore,“ vzala jeho obličej do dlaní a přitáhla si ho blíž. „Taky tě miluji.“ Zlehounka ho políbila.

               Díky spojeným myslím ucítila, jak v něm vybuchla sopka touhy a vášně. Přečetla si v něm, že by ji nejraději objal a líbal a… Viktor se od ní prudce odtáhl, a ačkoliv to bylo jen na okamžik, viděla Lilien, jak mu po tváři přeběhl zmučený výraz.

               „Musíš si odpočinout, než poletíme,“ řekl rozechvěle. „Nemusíš se ničeho bát, zůstanu tady.“  Opatrně ji odsunul a posadil se do křesla, které stálo vedle postele.

               Byla mu za to vděčná, rozhodně víc by se jí ale líbilo, kdyby zůstal vedle ní. Nebo ještě lépe přímo v ní, prolétlo jí žádostivě hlavou, až se sama zastyděla.

               „Lilien,“ povzdechl si sklíčeně: „Jestli s tím nepřestaneš, budu muset jít. Zkoušíš mé ovládání až přespříliš.“

               Rezignovaně zavřela oči, cítila se unaveně. Tohle mi bude muset vysvětlit. A co nejdříve.

               Spi už, skoro zaprosil.  Vyčerpání si vybralo svou daň, takže netrvalo dlouho, než upadla do hlubokého spánku.

**********

               Karen seděla v kuchyni a upíjela z kouřícího hrnku horkou kávu. Od chvíle, kdy se včera vrátila domů, aniž by se s Lilien rozloučila, nedokázala myslet na nic jiného než na sestru. Znovu a znovu si v duchu nadávala, že se zachovala jako pitomá husa, když se na Lilien rozzlobila kvůli tomu, co se chystala udělat. Měla spíš obdivovat její odvahu riskovat vlastní bezpečí pro záchranu ostatních, ne trucovitě oddusat jako puberťačka. Několikrát se pokoušela poslat zprávu s omluvou do sídla Rady, pověsti ale nelhaly a její magie tam nefungovala.

Znovu si nešťastně povzdechla, když tu zaslechla v obývacím pokoji podezřelý šum. Rychle tam běžela. Uprostřed pokoje stál Viktor a v náručí držel bezvládnou Lilien.

               „Ne!“ hlesla Karen zděšeně.

               „Klid čarodějko, jenom tvrdě spí,“ uklidňoval ji Viktor a položil dívku na pohovku. Přikryl ji dekou, která ležela přes opěradlo: „Pojďme vedle, ať ji nevzbudíme.“

               Karen zmateně přikývla. Jakmile se usadili u jídelního stolu, Viktor jí upřímně a bez příkras povyprávěl všechno, co se v sídle událo.

               „Nejsem pyšný na to, jak k celé věci přistupuje Rada. Co jiného se ale dalo očekávat od nás pitomých upířích nadutců,“ poznamenal trpce.

               „Ty už takový nejsi. Změnil ses. Promiň, že jsem si toho nevšimla dřív,“ namítla omluvně a přikryla svou dlaní tu jeho, položenou na stole. Překvapeně na ni pohlédl, uznání od čarodějky, která se ještě nedávno upírů štítila, si vážil o to víc. „Děkuji, že si to myslíš.“

Dovyprávěl jí, jak Lilien otevřela kroniku, co v ní zjistili a požádal ji, aby o tom informovala ostatní čarodějky. Když popisoval, jak přišla Lilien k úrazu, Karen se zle mračila. Při zmínce, že ji následně uzdravil svou krví, jen vyjeveně zírala.

               „Takže vaše krev má skutečně hojivou moc?“ zakoktala se.

               „Ano, má. V malých dávkách pomáhá, pacient ovšem musí počítat s tím, že ho pak upír dokáže díky volání své krve nějakou dobu vyhledat. Záleží samozřejmě na množství krve a síle daného upíra. Při požití většího množství naší krve pak hrozí riziko vzniku krevního pouta. A co je nejpodstatnější, pokud pacient zemře a v těle mu koluje třebas jen jediná kapka upíří krve, hrozí mu proměna,“ odpověděl popravdě a předvídavě dodal: „Chápu, že tu informaci budeš chtít rozšířit ve vašem společenstvu, ale chci tě požádat, abys s tím počkala, dokud neporazíme Matku Démonů. Nevím, jak by to dopadlo s naším křehkým spojenectvím, kdybyste se teď začaly pídit po upíří krvi kvůli její moci.“

               „Jistě, samozřejmě,“ vzpamatovala se z šoku. „Možná bych ji ale mohla zkusit přidat do svých posilujících lektvarů, které připravuji pro Lilien. Jen občas a po kapkách. Pokud bys s tím tedy souhlasil a trochu mi jí poskytl.“

               Její milující, starostlivá péče o Lilien se mu velice zamlouvala. „Dám ti jí, kolik budeš potřebovat, Karen. A děkuji ti za Lilien. Ona tě velmi miluje.“

               „Tak jako my ji,“ odvětila a pátravě se mu zahleděla do obličeje.

               „Ano, tak jako my ji,“ přikývl a postavil se. Bylo na něm vidět, že se snaží zakrýt rozpaky.

               „Musím teď jít, zkontrolovat své upíry, jestli se navzájem nepovraždili, když jsem byl pryč,“ pokusil se zavtipkovat a dodal: „Až se Lilien vzbudí…“

               „Pošlu ti hned zprávu, slibuji,“ dokončila za něj Karen vědoucně.

               „Díky,“ usmál se na ni a zmizel.

               Takže Viktor Lilien opravdu miluje, pomyslela si Karen. Jestlipak Lilien miluje jeho? Stále jí to připadalo divné a rozhodně ne úplně přirozené, ale přesto krásné. Jen hlupák by jim stál v cestě. A já už rozhodně hloupá nebudu.

**********

               Už se stmívalo, a tak se Karen snažila zatáhnout závěsy tak potichu, aby dosud spící Lilien, neprobudila.

               „Ahoj,“ zaslechla, když k ní zrovna stála zády. Otočila se a spatřila sestru, jak sedí na pohovce a snaží si urovnat zcuchané vlasy.

               „Ahoj,“ odpověděla nejistě. Nevěděla, jak moc se na ni sestra zlobí. Lilien ale jenom roztáhla prosebně náruč, aby ji Karen mohla obejmout. Ta to s radostí udělala.

               „Jsem tak ráda, že jsi doma, tolik jsem se o tebe bála,“ říkala při tom překotně a pokračovala: „Moc se ti omlouvám Lilien, chovala jsem se jako pitomá káča. Já už teď budu tvá rozhodnutí respektovat, slibuji.“

               Lilien se tiše rozesmála. „Mám tě ráda, Karen, tak moc ráda.“

               Ještě chvíli se tak objímaly. Pak, při dobré večeři, čarodějka popsala Lilien všechno, co jí vyprávěl Viktor, a Lilien k tomu přidala pár svých postřehů. Karen úplně bez dechu poslouchala sestřino vyprávění o tajemné kronice.

               „No a pak mě napadlo, že ji otevřu jednoduše jako každou jinou cizí knihu lektvarů a kouzel. Tak jak nám to kdysi radila Megan, když jsme byly malé,“ vysvětlovala Lilien s úsměvem a s chutí si nabrala další lžíci jahodové zmrzliny, kterou Karen podávala jako dezert.

               „To bylo chytré. Mě by to asi nenapadlo, zvlášť v takové stresující společnosti,“ obdivovala ji sestra.

               „Byl tam se mnou přece Viktor, nic se mi nemohlo stát. Kdybys ho viděla, Karen, jak se ohradil vůči té odporné Eleanor. Celá Rada Nejstarších ho velice respektuje, dokonce i Marcus,“ vyprávěla Lilien a do hlasu se jí vkrádalo nadšení.

               „To si dokážu představit dost živě. Zvlášť když chránil tebe. On tě skutečně miluje, Lil.“

               Čarodějčina ruka s další porcí zmrzliny se zastavila ve vzduchu. „Já vím, Karen, že se ti to nelíbí, není to úplně běžné, že by…“

               „Počkej, Lilien,“ skočila jí Karen do řeči. „On tě miluje víc než samu svoji existenci, a to je jediné, co se opravdu počítá. Že patří mezi nejmocnější upíry, je vlastně bonus. Už jsem to taky pochopila.“

               „Aha. Tak… dobře,“ zakoktala se Lilien překvapeně. Tohle od sestry rozhodně nečekala. Rychle si strčila zmrzlinu do pusy, aby tak svůj údiv alespoň trochu zamaskovala.

               „A ty ho miluješ?“ zeptala se Karen otevřeně.

               Lilien přikývla.

               „Ale budeš na sebe dávat pozor, že? Přece jenom je to upír. Asi to s ním bude jiné než s lidským mužem,“ požádala ji Karen starostlivě.

               Tentokrát Lilien rovnou zaskočilo, když pochopila, kam tím Karen míří. „Budu, jistěže budu… Ale my jsme… Ještě jsme se tak daleko nedostali.“

               „To se divím. Na co čekáš? Když si odmyslíš všechno to upíří kolem, tak je to koneckonců pěkný kus chlapa,“ mrkla na ni Karen a zvedla se od stolu. „Půjdu už spát. Nemohla jsem strachy o tebe vůbec usnout, když jsi tu nebyla, tak se teď těším do postele.“

               Lilien byla stále ještě vyjevená z toho, co řekla Karen o Viktorovi, tak jen pokývala hlavou. Karen ji svou poznámkou zaskočila, a utvrdila v tom, že si musí s Viktorem vážně promluvit o jejich společné budoucnosti. Věděla, že za ní Viktor brzy přijde. Jakmile se probudila doma na pohovce, pochopila, že je přenesl zpět ze sídla. A také si okamžitě uvědomila, že necítí jeho vědomí. Opět se před ní uzavřel. Neporušil tak svůj slib, ten platil jen v sídle Rady, ale Lilien to mrzelo. Takhle to bude všechno ještě těžší.

**********

               Po večeři se osprchovala a než se uložila do postele, záměrně si oblékla vyzývavou noční košilku z červeného saténu. Netušila, jak dlouho na něj čekala ve tmě, ale už se jí začínaly klížit oči. V tom ucítila jeho tichou přítomnost ve svém pokoji, ačkoliv jeho mysl pro ni zůstávala nadále uzavřená.

               „Ahoj,“ pozdravila ho tiše a posadila se. Přikrývka jí sklouzla k pasu, kde ji záměrně nechala, aby si ji mohl lépe prohlédnout. Usilovně myslela na vše jiné, než co ji opravdu zajímalo. Nechtěla, aby si to v ní přečetl.

               „Ahoj,“ usmál se na ni, ale když si přisedl na okraj postele do vzdálenějšího koutu, všimla si moc dobře jeho ostražitosti.

                Takže něco tuší.

               „Jak je ti? Neublížil ti ten let?“ zeptal se starostlivě.  Nechápal, proč se Lilien rozhodla přehrávat si v hlavě své kuchařské pokusy z dob, kdy byla mnohem mladší. Znepokojovalo ho to, cítil v tom záměr.

               „Je mi dobře. Karen připravila úžasnou večeři, aby si mě udobřila a všechno jsme si vysvětlily,“ odpověděla mu a on přitom zahlédl v její mysli její odraz během plení záhonku na jejich zahradě. Znejistěl ještě víc.

               „Tak to jsem opravdu rád,“ řekl upřímně, a pak mezi nimi nastalo rozpačité ticho.

               Lilien sebrala odvahu a šla rovnou k věci. „Jakmile jsme se vrátili, uzavřel si přede mnou opět svou mysl. Proč, Viktore?“

               Lehce svraštil obočí, její otázka mu byla nepříjemná. „Už jsem ti jednou řekl, že je to tak pro tebe lepší. Slíbil jsem, že do mě můžeš nahlížet, když budeme v sídle Rady a ten slib jsem dodržel.“

                „Ano, já vím. Jenže ty si sem můžeš vejít kdykoli,“ ukázala si na čelo. „Zatímco já ne. To mi přijde nefér. Taky přiznávám, že se mi líbilo, když jsme se spolu mohli dorozumívat bez slov. Vědět, co se tomu druhému honí hlavou. Tobě se to nelíbilo?“

               „Líbilo,“ odpověděl stručně.

                „Ale…“ slyšela to na konci věty jasně.

                Chvíli to vypadalo, že jí snad ani neodpoví. Nakonec ale promluvil. „Ale myslím, že to prozatím stačilo. Nosím v hlavě spoustu vzpomínek a myšlenek, které nechci, abys spatřila. Nejsem na ně pyšný.“

               „Už jsem poznala tvé temné já, Viktore. A přesto mi na tobě záleží,“ namítla mírně.

               „A mně záleží na tobě, Lilien, to přece víš. Ale poznala jsi jenom zlomek mojí upíří podstaty,“ oponoval s povzdechem.

               „Nebojím se toho zbytku,“ ujistila ho. „Alespoň bych měla jistotu, že nedělám nic špatně.“

                „Ty jsi ale přece neudělala nic špatně, Lilien,“ zarazil se upřímně překvapený. „O čem to vlastně mluvíš?“

                „Třeba o tom polibku v sídle Rady? Kdy ses ode mě odtáhl, jako bych tě spálila?“ zněla dotčeně.

                „Na tom nebylo nic špatného, Lilien,“ ujistil ji vážně, ale vysvětlení jí neposkytl.

„Takže mi dovolíš, aby tě znovu políbila, že?“ zeptala se provokativně a vzepřela se na všechny čtyři. Pomalu a soustředěně se k němu přesunula. Teď byla ona šelma a on lovnou zvěří.

Pohled mu zaplanul vášní, která ji uchvátila. Mohla přísahat, že se mu zrychlil dech. Přiblížila svá ústa k jeho, ale když ho chtěla konečně políbit, něžně ji zadržel a posunul se tak, aby mohl vstát. Lilien pomalu dosedla na paty a zachvěla se ponížením.

Čekala, že prostě jen tak odejde, ale Viktor místo toho přistoupil k jedné ze zdí a opřel se o ni čelem. Když promluvil, hlas se mu chvěl pohnutím. „Odpusť Lilien, ale já tohle nedokážu. Nedokážu s tebou být tak, jak by sis to přála. Nejsem na to dost silný a obávám se, že nikdy nebudu. Toužím po tobě tak moc! Celého mě to spaluje, tvá vůně, kůže hebká jako samet, tvé nádherné vlasy! Chtěl bych tě celou zlíbat a nechat tě, ať nás oba tím svým hedvábným závojem při milování zahalíš. Ale nemůžu.“

               „Nerozumím tomu,“ hlesla zraněně. „Netušila jsem, že jsi zbabělec.“  

               Během mrknutí oka se přesunul zpátky k ní a chytil její obličej do chvějících se dlaní. Polekaně sebou trhla.

               „Tak se tedy dívej, ať pochopíš! Dívej se!“ zasténal zmučeně, upřeně se jí zahleděl do očí a otevřel své nitro.

               Horkost jeho chtíče ji zalila jako vlna žhavé lávy, až se její silou zajíkla. Viděla, jak ji ve svém srdci objímá, líbá na každém centimetru její odhalené kůže, až ho celá roztoužená prosí, aby si ji vzal, a on jí vyhoví, splyne s ní, a pak se milují. Rozkoš, kterou přitom oba cítí, je téměř nesnesitelná. Jenže pak se výjev změní a on se jí ve víru vášně zahryzne do hrdla…

               „Už dost!“ odstrčila ho roztřeseně a posunula se co nejdál od něj.

               „Toto jsem já a jinak to nedokážu, Lilien. Nedokážu ty touhy oddělit,“ přiznal zahanbeně a ustoupil do stínů pokoje.

               „Nedokážeš, nebo nechceš?“ hlesla ublíženě.

„Lilien…“

„Zmiz mi z očí,“ nenechala ho domluvit. Nechtěla mu dát prostor k dalším výmluvám, cítila se zostuzená dost. Pocit zrady se v ní pomalu změnil v hněv: „Už tě nechci nikdy vidět.“

Viktor se ostře nadechl, pak splynul se stíny, a ona poznala, že opravdu odešel. Zůstala po něm jen její bolest, ponížení a chladná prázdnota.

**********

               Dny, které následovaly, připadaly Lilien jako nekonečná noční můra. Kromě toho, že se trápila myšlenkami na Viktora, neustále přibývalo útoků démonů. Díky tomu prožívala Lilien nekonečná muka mnohých vizí jejich výskytu. Některé oběti se podařilo varovat včas, jiné ne. Padlí přibývali na straně čarodějek, i upírů. Lidským očím neviditelní vraždili démoni nahodile, ale o to zběsileji. Jelikož bylo nutné všechna tato úmrtí maskovat před světem lidí, nebyl kolikrát ani čas truchlit za všechny ty ztracené duše.

                Pátrání po místě, kde byla uvězněna Matka démonů probíhalo horečnatě v obou táborech, nikam ale zatím nevedlo. Ozývaly se vzpurné hlasy z řad upírů, že sesterstvo Radě neposkytuje všechny informace. Čarodějky jim naopak vyčítaly neochotu a krvelačnost, které podle nich dávaly přednost před vším ostatním. Bylo to chatrné spojenectví, vratce balancující na hraně nutnosti a odvěké nenávisti.

Lilien nekompromisně odmítala Viktorovu pomoc při svých vizích, ačkoliv na ni Karen naléhala a prosila ji, aby mu to dovolila. Objevovaly se čím dál častěji a doléhaly na ni opět s bolestnou tíživostí. Nedokázala se přimět přijmout jeho pomoc. Neuměla si představit, že by mu měla dovolit, aby se jí dotkl. Když ji ale bolest rvala na kusy, hluboko uvnitř po tom toužila. Toužila věřit, že není zbabělec, ani lhář. Toužila ho mít u sebe.

Nedokázala ale překonat šok z odhalení, které před ní učinil. Dokázala přijmout jeho upíří podstatu, protože se změnil. Protože jeho chování i činy se změnily. Věděla, že nikdy nebude úplně člověk a dokázala s tím žít. Zapomněla ale na jeho hlad, na jeho věčnou touhu po krvi. Po její krví. Jak by náš společný život vypadal? Dokázala bych žít s vědomím, že ho hlad může kdykoli přemoci, i navzdory všem jeho svatým slibům, že by mi nikdy neublížil?  Ptala se sama sebe pořád dokola, ale odpověď k ní nepřicházela.

Takže chřadla, vyčerpaná svými viděními a skrývaným žalem.

               Karen by musela být ale slepá, kdyby si nevšimla té změny. Lilien odmítala veškerou spolupráci s Viktorem, a on se vyhýbal každé situaci, kdy by s ní mohl přijít do kontaktu. Dokonce i na schůzkách, kdy si sdělovali navzájem nové informace ohledně pátrání po Matce démonů, ho často zastupoval jeho pobočník. A když Lilien poprvé při svém vidění odmítla Viktorovu nabídku, že ji zbaví bolesti, bylo jí už naprosto jasné, že něco není rozhodně v pořádku.  Když se na to opatrně zeptala sestry, odmítla jí cokoliv sdělit.

Nemínila to nechat být jen tak, a rozhodla se na to zeptat Viktora. Jednou večer, když už vyčerpaná Lilien tvrdě spala, mu poslala zprávu, že s ním potřebuje nutně mluvit. Nebyla si jistá, jestli dorazí, ale doufala, že ano. Nezmýlila se. Zrovna zamykala vchodové dveře domu a zaštiťovala je ochranným kouzlem, když ucítila za zády známé zavíření vzduchu.

               „Co se stalo, Karen? Mám spoustu práce. Lilien je v pořádku, cítil bych, kdyby…“ promluvil netrpělivě.

               Prošla chodbou a sedla si do křesla a pokynula mu, aby se taky posadil. Chvíli Váhal, než to udělal. „Vážně nemám moc času. Našinci začínají být z těch množících se útoků vyděšení, zrovna dnes a jsem ztratil další dva členy své skupiny. Sama určitě dobře víš, jak se chová vyděšený upír.“

               „Vím, koukám se na zprávy. Tolik záhadných brutálních úmrtí po celé zemi,“ narážela Karen na neutuchající zprávy o mrtvých lidech, kteří umírali záhadnou smrtí na naprostou ztrátu krve. Vlády jednotlivých států už chystali svolání mezinárodní vyšetřovací komise. Zatím se obávali pandemie nějaké smrtelné choroby, ale bylo jen otázkou, kdy se začnou ozývat odvážnější hlasy a hledat příčinu v nadpřirozenu. Historie lidských dějin znala hony na čarodějnice i upíry a přes všechno pozlátku moderní víry ve vědu a technologie, byli v jádru všichni stejně pověrčiví jako jejich předci.

„To je nedokážete udržet na uzdě? Jsou jako šílení,“ mračila se Karen při té připomínce.

               „Někteří jsou, a jiní vždy byli. Jiní chtějí jen nasbírat co možná nejvíce sil, aby byli připraveni se válku. Je to naše přirozenost,“ odpověděl příkře, ale pak se upamatovala dodal omluvně: „Děláme, co můžeme, Karen. Není možné, ale každého neposlušného trestat zničením. Likvidují nás démoni, a ještě bychom se měli zabíjet navzájem? Je to složité.“

               „Jistě, jak jinak,“ odvětila nesouhlasně. „O tom jsem s tebou ale nechtěla mluvit. Jde o Lilien a o tebe.“

               „Tak v tom případě ale není o čem mluvit, Karen,“ namítl odtažitě.

               „Myslela jsem, že ji miluješ,“ zarazila ji jeho reakce.

               „To sis myslela správně,“ odtušil, ale dál o tom mluvit nechtěl. Jenže to podcenil čarodějčinu tvrdohlavost.

„Tak co se to mezi vámi stalo? Proč nejste spolu?“ naléhala.

Viktor se zatvářil odmítavě a zvolna se postavil. Chvilku to vypadalo, že se otočí na podpatku a zmizí, pak ale neochotně odpověděl: „Miluji ji, ale nestačí to. Lilien si prostě jen uvědomila, že moje upíří podstata je víc, než dokáže přijmout. Tohle vysvětlení ti musí stačit, Karen. Je pro ni lepší, že to mezi námi skončilo. Měla bys mít radost.“

               „Radost? Vždyť ona se mi utrápí před očima, Viktore!“ obořila se na něj.

               „To přejde. Vybrala si pro sebe to lepší, věř mi,“ ujistil ji a snažil se tvářit neutrálně. I když nejvíc ze všeho toužil, aby se v té otevřené ráně přestala Karen rýpat. Nemohl jí ale mít za zlé, že se o svou sestru stará a chce jí pomoci.

               Karen se taky postavila a přistoupila k němu. Byla vyšší než Lilien, takže nemusela ani příliš zaklánět hlavu, aby mu viděla do očí. „Ona umírá, Viktore! Její životní energie mizí s každou vizí, ale to bychom už nějak zvládly, jenže ona umírá uvnitř. Žalem a steskem.“

               „Dám ti tolik své krve, kolik budeš chtít, Karen. To ji posílí a uzdraví. Zvlášť když ji použiješ do těch svých lektvarů. Dám ti ji klidně všechnu! Víc ale udělat nemůžu.“

               „To nepomůže! Ona je totiž nechce. Najednou přestaly být totiž nechutné a smrduté a začaly chutnat jako vybrané šampaňské. Poznala mou novou přísadu. Poznala ji a odmítla, takže teď už nechce ani mé lektvary, ani jinou mou pomoc. Ty jsi jediný, kdo s ní ještě něco zmůže! Musíš něco vymyslet!“ naléhala prosebně.

               „Oba moc víme, že by ode mě žádnou pomoc nepřijala. I když si to třeba nechceš připustit. Udělal jsem, co bylo v mých silách, Karen,“ odvětil utrápeně.

               „Tak udělej víc!“ vykřikla nešťastně.

               Viktor jenom zničeně zavrtěl hlavou a zmizel. Karen se zhroutila zpátky do křesla a rozplakala se.

**********

               Dny plynuly, pátrání po Matce démonů a způsobu, jak ji zničit, pokračovalo bezvýsledně, nedůvěra mezi čarodějkami a upíry rostla a jejich vzájemné spolupráci nijak neprospíval rostoucí počet mrtvých lidí, kteří padli do rukou běsnícím upírům. Nejstarší měli čím dál více práce s udržením kázně u svých řadových upírů, jejímž imperativem byla touha po nakrmení se. Když se mezi jejich obětmi objevila i těla čarodějek, začal v sesterstvu sílit názor, že jim to nesmí jen tak projít.  Spojenectví tím utržilo další ránu, trpělivost sesterstva byla těžce zkoušená. Bylo zřejmé, že už dlouho nevydrží.

               Bylo třeba urychleně jednat. Když se konečně objevilo několik možných stop, vedoucích k možnému úkrytu Matky, rozhodly se čarodějky pokusit se vybrat ten správný vlastním způsobem. Rozhody se uspořádat sabat, při kterém by svou spojenou magii ověřily, kde skutečně mohou Matku démonů najít. A také zjisti, co je třeba obětovat k zajištění její porážky.  Bylo to nebezpečné, jelikož je tak Matka démonů mohla svou mocí snadněji vycítit, a poslat na ně svou hordu. To by znamenalo nevyhnutelnou smrt všech zúčastněných a ztrátu nejsilnějších členek sesterstva.

Zoufalá doba si ale žádala zoufalé činy a Lilien se ta myšlenka zamlouvala. Ubíjela ji zlost a bezmoc. Vadilo jí, že nedokáže svůj dar ovládat tak, aby mohla svým sestrám lépe pomoci.  Díky vizím mohla varovat a zachraňovat životy, o Matce ale nezjistila nic nového.

Ačkoliv Megan i další zkušené čarodějky považovaly konání sabatu v takové době za obrovský hazard s bezpečím zúčastněných čarodějek, bylo nakonec rozhodnuto o jeho konání při nejbližším úplňku, jak si žádala tradice.

               Karen poslala Viktorovi a celé Radě zprávu o konání sabatu, aby upíři neměli pocit, že jim sesterstvo něco tají. Odpovědí, zprostředkovanou Thomasem, který byl u Karen už skoro jako doma, byl dotaz, zda bude nutná pomoc ze strany upírů.

               „Ne, ochranu si zajistíme samy. Upíří přítomnost by obřad jen znesvětila. Průběh sabatu samozřejmě přesně zaznamenáme, předáme Radě zprávu o tom, co zjistíme hned, jak to bude možné,“ odpověděla mu Karen nepříliš diplomaticky. Mlčky přikývl a její urážku velkomyslně přešel.

Když už se chystal odejít, rychle se zeptala: „Proč nepřišel Viktor? Je v pořádku?“

               Thomas se zarazil a přes rameno drze utrousil: „Je na jednání Rady. Nejstarší se teď scházejí často. A co se týče toho, jestli je v pořádku… Byl, dokud nepotkal tvoji sestru, čarodějko.“ Pak zmizel.

               Jakmile nastala noc konání sabatu, prošly obě čarodějky očistnou koupelí s přísadami kouzelných bylin, aby se oprostily od všeho špatného. Těsně před odchodem na místo setkání přistihla Karen sestru v kuchyni, když si nalévala do hrnku dávku jejího povzbuzujícího lektvaru.

               „Dobře děláš, Lilien,“ pochválila ji. „Budeš potřebovat sílu na přemístění. Už jsem si dělala starosti s tím, jak to provedeme.“

               Lilien na ni namířila hrnkem, ale nenapila se. „Vypiju to jedině, když tam nebude jeho krev.“

               „Není tam, přísahám,“ ujistila ji Karen.

               Když se Lilien napila, nedokázala čarodějka už umlčet své obavy a vyhrkla: „On ti nějak ublížil, Lil? Myslela jsem, že ho miluješ.“

               Lilien těžce polkla a utrápeně odpověděla: „Ne, Karen, neublížil. To já sem ublížila jemu.“  Byla to pravda. Prostá a bez příkras. Ukázal jí svou věčnou touhu po krvi v celé své temné nahotě a drsné upřímnosti, svou největší slabost, a ona se vyděsila a couvla. To ona byla zbabělec. To ona si celou dobu něco nalhávala.

               „Jak? Proč?“ nepřiblížila se Karen pochopení toho zmatku ani o krok.

               „Nechci o tom mluvit,“ zavrtěla Lilien hlavou. „Navíc je už čas. Musíš nás přemístit.“

Chopila se sestřiny dlaně, Karen vyslovila kouzelnou formuli, a obě zmizely v oblaku zlatých světélek.

6. kapitola MATKY DÉMONŮ je tady :-)

Krásný večer,

vím, že to tu začíná vypadat trochu stereotypně, ale na svou obranu říkám, že když mi to píše, tak mi to prostě píše 🙂

Takže 🙂 Další kapitola Matky démonů je na světě. Jmenuje se Smrdět jako sto mrtvol. Proč? A co byste si přáli vy, kdybyste stanuli před třinácti krutými Nejstaršími?

6.kapitola

Smrdět jako sto mrtvol

Za dveřmi je čekal Thomas. Uctivě Viktora pozdravil a jen letmo zalétl očima k čarodějce, která byla evidentně otřesená. Chvíli je vedl těmi spletitými chodbami až stanuli před dveřmi podobnými těm od Marcusovy pracovny. Lilien byla v šoku, takže ji v první chvíli napadlo, že se jedná o hloupý vtip, a její utrpení v přítomnosti krutého Nejstaršího bude pokračovat. Pak se ale vzchopila a v duchu si vynadala, že ji napadají pitomosti. Thomas nečekal na pokyn a dveře otevřel. Jakmile vešli dovnitř, ocitli se ve velmi luxusně vybaveném apartmá. Čarodějka překvapeně hleděla na širokou smetanově bílou koženou sedačku, mahagonový konferenční stůl i nábytek. V jednom z rohů se vyjímal bar a jedné ze zdi vévodila velká plochá obrazovka. U stěny za sedací soupravou stál větší servírovací stolek bohatě obložený jídlem všeho druhu. Viktor dal Thomasovi pár pokynů v tom neznámém cizím jazyce, ten se pak zdvořile rozloučil a odešel.

Pokojem se prohnala vlna Viktorovy moci, a pak konečně promluvil: „Teď nás nikdo neuslyší.“ Když vztáhl ruku, aby se jí dotkl, zhnuseně couvla.

               „Nesahej na mě!“ obořila se na něj znechuceně. „Zrovna teď mi připadáš naprosto odporný. Stejně hnusný jako tvůj starý přítel Marcus. Je skoro stejný netvor jako Matka démonů!“ Neměla v plánu něco před ním skrývat, stejně by si to v ní přečetl.     

„Ale já už takový díky tobě nejsem,“ namítl chabě.

               „Tomu opravdu věříš? Chceš tvrdit, že vůbec netoužíš vysát mě do poslední kapky? Bůh ví, jestli bys to už dávno neudělal, kdybych neměla dar vidění!“

               Její nedůvěra ho hluboce zasáhla, ale chápal ji. Po její krvi toužil dnem i nocí, v tom měla naprostou pravdu.

               Když jí jeho upřímné doznání zaznělo myslí, nevěděla, jestli je víc zklamaná, nebo zdrcená. Pohlédla na něj a hlas se jí chvěl pohnutím: „Dokud budeme tady, nedovolím ti, abys ze mě pil. Vím, že ti nebudu moct bránit, až budeš chtít demonstrovat svou moc před ostatními, ale dobrovolně se ti nenabídnu! Začínám si myslet, že měla Karen pravdu. Možná jsem se vážně jen zbláznila a uvěřila něčemu, co prostě není možné.“

                „Je to jen hra,“ poznamenal tiše. Věděl, že to bude pro ni těžké, ale netušil jak moc.         

               „A která část?“ zeptala se zlomeně, ale nedala mu šanci odpovědět. Rychle vzala za kliku nejbližších dveří a nechala ho tam provinile stát.

**********

                Dveře vedly do podobně luxusní ložnice. Vévodila jí obrovská postel vybavená spoustou polštářů a černým saténovým ložním prádlem. Na nočním stolku stála váza plná rudých růží. Bezmyšlenkovitě nahlédla do vestavěné skříně vedle lůžka, aby spatřila velkou spoustu různého oblečení, které tam někdo přichystal. Na dně pak stálo několik párů bot. Lilien skříň prudce zavřela a štítivě od ní odstoupila. Tohle si na sebe rozhodně nikdy neobleču!

Stála v místnosti, rozzlobená, vyděšená a nešťastná, a nedokázala přestat myslet na Marcuse a jeho studené ruce, kterými ji držel. Ještě pořád cítila v dlani tlak jeho nehtu, a jeho chtivý pohled, kterým ji sledoval. Jeho špičáky… Otřásla se a konečně se přestala bránit té smršti emocí, která v ní zuřila. Ucítila na tvářích slzy, a i když je vzpurně utřela, objevily se na jejich místě nové. Tušila, že pobyt v sídle Rady pro ni bude náročný, nenapadlo ji, že to ale bude tak hrozné. Cítila se bezbranná a zrazená. Zmítala se rozervaná mezi touhou věřit Viktorovi, že se změnil, a nenávistí k jeho druhému já, jenž nyní znovu přijal za své. Jak daleko sahala jeho upíří přirozenost a všechny zvyky Nejstaršího, a co všechno vlastně předstíral?

                Cítila se vším pošpiněná, a tak intuitivně sáhla po další klice, a podle očekávání se ocitla v koupelně. Začala si v umyvadle zběsile drhnout ruce, když v tom jí pohled padl na vanu. Neváhala ani minutu, napustila jí plnou horké vody, rychle se svlékla a vklouzla dovnitř. Zadržela dech a ponořila se pod hladinu. Soustředila se jen na tlak na hrudi, když jí začal docházet vzduch. Díky tomu dokázala alespoň na pár vteřin zapomenout na své okolí, i na Viktora. Nakonec se ale musela vynořit, nadechnout a realita byla zpátky.  Vždyť jsi věděla, co je zač. Mohl se změnit k lepšímu, ale i tak zůstává tvorem žijícím jen díky lidské krvi. To se nikdy nezmění. Jedna jeho část bude vždy toužit po krvi a zabíjení…  Lilien zatoužila prostě vůbec nebýt, uniknout tomu všemu. Věděla, že je to zbabělé, ale představa, že by se proměnila v mrtvý kámen, byla v té chvíli a situaci jednoduše příliš lákavá.

               „Tak dost!“ rozletěly se dveře koupelny a Viktor vstoupil rázně dovnitř. Musel se pohnout upíří rychlostí, jelikož vůbec nezaznamenala v jeho mysli rozhodnutí, že to udělá. Nebo ses prostě nechala tolik opít sebelítostí, že sis toho ani nevšimla, vyhubovalasi v duchu.

Tvářil se ztrápeně. Kdyby jeho hladkou pleť mohly hyzdit vrásky, dělo by se to právě nyní. „Můžeš mi nevěřit, nenávidět mně, opovrhovat mnou, ale nikdy už si nesmíš přát vlastní smrt!“

               Lilien se překvapeně zajíkla a instinktivně si překřížila ruce před hrudí.    

„Promiň, já jsem nechtěl…“ došlo mu, co provedl a cítil se hloupě. Stočil pohled k zemi a pokračoval: „Byl jsem netvor jako Marcus. Žil jsem jako on, zabíjel jsem jako on a měl z toho stejné potěšení jako on. Ale to se změnilo, když jsem tě poznal a zatoužil žít jinak. Bránil jsem se tomu, protože to znamenalo zvolit si cestu lidskosti, slabosti a svědomí. Bylo by snazší zůstat monstrem, to mi věř. Ale nešlo to. Měl jsem tě v sobě už příliš hluboko, ožíval jsem díky tobě příliš rychle a nedokázal jsem to zastavit. Přece jsi cítila, i teď cítíš, co se ve mně děje. Jak bych ti mohl něco předstírat?“

Nadechla se k odpovědi, ale nepustil ji ke slovu. Vykašlal se na galantnost a upřel na ni provinilý pohled. „Vím, že je ti odporná moje touha po tvé krvi. Věř mi, že kdybych ji v sobě dokázal udusit, udělal bych to. Nedokážeš si představit, jak matoucí je, když se má touha po tobě a tvé krvi spojí, jak těžko se ovládají. Abych ti nechtěně neublížil, nebo tě neodehnal.“

               Zaskočil ji, nenacházela slova, kterými by mohla zareagoval, a tak na něj jen mlčky hleděla, zahlcená silou jeho pocitů.

               Pro Viktora ale bylo její mlčení dostatečnou odpovědí. „Máš mé slovo, že pokud to nebude skutečně nevyhnutelně nutné, tak se k tvé krvi nepřiblížím. A až to tady skončí, a ty budeš zase v bezpečné péči vašeho sesterstva, odejdu z tvého života.“

Otočil se a chtěl vykročit zpátky ke dveřím. Lilien se ale natáhla a chytila ho za ruku. Pohnula se tak prudce, až se voda kolem ní zhoupla, a trocha jí vystříkla na podlahu.

„To ne!“ vyhrkla přitom. Strnul a jí se podařilo ho jemným tlakem přimět, aby si sedl na okraj vany. Vzala jeho tvář do dlaní. Smáčela mu přitom košili, ale nezdálo se, že by mu to vadilo.

„Promiň mi, že jsem pochybovala. To všechno tohle místo a to divadlo, co musíme hrát. Nečekala jsem, že mě to tak vyděsí, ani že to bude tak těžké. Myslela jsem, že pomůže, když mi dovolíš být v tvé hlavě, ale i tak mě to přemohlo. Příště už budu připravená. Jenom neodcházej,“ vyhrkla omluvně.

„Nejsem si jistý, že bych to vůbec dokázal,“ přiznal tiše. „To ty odpusť mně, že jsem tě sem přivedl a vystavil tomu všemu hnusu. Nebylo to správné.“

„Byla to jediná možnost,“ namítla. „Teď už to zvládnu. Nedám se znovu zviklat.“

Vzal ji za dlaň, kterou se dotýkala jeho obličeje a políbil ji na mokrou kůži. „Miluji tě,“ řekl něžně a položil jí prst na rty, aby jí zabránil cokoliv říct.

Čarodějka ucítila, jak opouští její mysl. „Poskytnu ti teď soukromí. Až se vykoupeš, máš v pokoji připravené občerstvení, kdybys měla hlad. Zkus se trochu vyspat, zítra nás čeká těžká zkouška. Spi klidně, nikdo a nic tě nebude rušit.“

               Pak odešel.

               Po jeho odchodu jí srdce divoce tlouklo jeho vyznáním. Na jídlo neměla ani pomyšlení, a tak se osušila a vlezla si rovnou do postele. Cítila Viktorovu blízkost. I když její mysl opustil, nechal otevřenou tu svou. Byla unavená a zároveň neklidná kvůli dnešním prožitkům, takže dlouho nemohla usnout. Vypadalo to, že probdí celou noc, když tu se začala Viktorovým vědomím linout příjemná melodie. Jako by si vzpomněl na některou svou oblíbenou píseň a v duchu si ji prozpěvoval. Hudba ji konejšila a než se propadla do prachových peřin snění, napadlo ji, že je to moc hezká ukolébavka.

**********

               Nakonec spala tvrdě, takže se ráno probudila příjemně odpočatá. Realita nového dne její pohodový pocit trochu zkalila, přesto byla plná nového odhodlání. Pohledem na hodiny zjistila, že je téměř poledne. Byla nervózní z blížícího se setkání s Radou a hladová. Rozhodla se tedy soustředit na problém, který vyřešit mohla. V koupelně se opláchla a vyčistila si zuby. Kartáček i zubní pastu našla na umyvadle. Obě věci byly k jednorázovému použití, zabalené v igelitovém sáčku. Jen díky tomu byla ochotná je použít. Nevěřila v tomto domě ničemu a nikomu. Kromě Viktora. Myšlenka na něj jen uspíšila její ranní hygienu. Rychle zahalila své nahé tělo do županu z koupelny a vešla do obývacího pokoje.

               Místností se ozvalo zašustění novin, to Thomas rychle vstal z křesla, když ji uviděl. Viktorovu blízkost necítila. Musí svému pobočníkovi hodně věřit, když mě s ním nechá o samotě, napadlo ji.

               „Viktor tady není?“ zeptala se ho zdvořile, ale nepřibližovala se k němu. Moc dobře si pamatovala, jak na ni zareagoval při jejich prvním setkání.

               „Není, jednání Rady už začalo, takže musel jít. Nařídil mi, abych počkal, až vstanete a najíte se. Pak vás mám doprovodit před Radu. Počkám teď na chodbě. Až budete připravená, stačí…“

               „To nebude nutné. Chci říct, že pokud nemáte v plánu nic jiného, než co jste právě řekl, tak klidně můžete zůstat,“ posadila se pomalu na pohovku a nalila si z připravené konvice horkou kávu. Jestli mu věří Viktor, můžu i já.

               „To je od vás milé. Děkuji,“ odvětil Thomas rozpačitě. Pořád váhavě postával. Když viděl, jak ke kávě obezřetně přičichla a tvář jí zbrázdily obavy, ujistil ji: „Nemusíte se obávat, vše je bezpečně k jídlu i pití. Viktor to sám zkontroloval, než odešel.“

               „To se mi ulevilo, mám totiž hlad jako vlk,“ usmála se potěšeně a v břiše jí souhlasně zakručelo. Thomas nejistě přešlápl a pohledem zalétl ke dveřím.

„Možná bychom mohli smazat ten náš dřívější incident, co říkáte? Předpokládám, že máte Viktorovu plnou důvěru, když vás pověřil tímto úkolem,“ nabídla mu usmíření.  Nečekala na jeho odpověď a pustila se hladově do talíře s ovesnou kaší, která pro ni byla připravena pod stříbrným poklopem.

               „To ano. Děkuji. Zachoval jsem se tehdy…“ zarazil se a hledal ta správná slova.

               „Přirozeně. Tedy na upíra,“ pomohla mu s tím a věnovala mu další drobný úsměv. Viktor se stal součástí jejího života a s ním i tento upír, a tak se rozhodla udělat si z něj přítele. Navíc v tom sídle zmijí, kde se právě nacházela, se jí hodil každý spojenec.

               „Ano, přesně,“ opětoval jí úsměv a posadil se zpět do křesla, noviny už ale nechal ležet na opěradle, kam je prve položil. „Omlouvám se za to.“

               „Omluva přijata,“ ujistila ho a po ovesné kaši sáhla ještě po banánu. Nakrájela si ho na talíři a teď ho postupně napichovala vidličkou. Její společník mlčel a neklidně těkal pohledem po pokoji.

               „Vy jste ze mě nervózní, Thomasi?“ zeptala se ho na rovinu a ta představa ji pobavila. Zatvářil se nesouhlasně, pak ale krátce přikývl.

               „Ale proč? Vždyť určitě víte, že zde má kouzla nefungují a nemůžu vás tudíž nijak ohrozit,“ podivila se a rozhodla se oloupat si ještě pomeranč.

               „Jistěže to vím, ale myslím si, že… Musíte vládnout ještě nějakým jiným druhem magie, když jste dokázala Viktora tak změnit,“ vysvětlil zdráhavě. Lilien polkla sousto a pátravě se mu zahleděla do obličeje.

               „To ale nebyla žádná magie,“ namítla jemně.

„Ne? Ale on je teď úplně jiný. Tak lidský,“ oponoval.

„Myslíte tím slabý?“ zadržela dech. To by pro Viktora mohlo být velmi nebezpečné. A pro ni tím pádem dvakrát tolik.

               „Slabý? Viktor? Nikdy!“ zasmál se Thomas pobaveně. „Je víc přítomný. Bývaly doby, kdy se celému světu úplně odcizil, odstřihnul se od něj a proniknout za tu chladnou hradbu bylo téměř nemožné. Jako by byl mrtvý. Duch. Nyní je vnímavý. Záleží mu na ostatních. Na vás. Řekl mi, že jste smyslem jeho existence.“ Na konci svého vysvětlení Thomas zvážněl.

               „Zřejmě vám věří víc, než jsem si myslela,“ zarazila se, když si uvědomila, jak nebezpečnou informaci Viktor svému pobočníkovi sdělil. „Jste přátelé?“

               „Ano, něco takového. Viktor mě stvořil,“ prozradil upřímně a v hlase mu zazněla hrdost.

„Takže je něco jako váš otec?“ ujistila se.

„Dalo by se to tak říct. Stvořitel, otec, pán, přítel. To všechno je pro mě Viktor. V mém životě je tou nejdůležitější osobou.“

„Takže ho nikdy nezradíte,“ vydechla úlevně.

„Nikdy,“ potvrdil její tvrzení smrtelně vážně. „A vy?“

„Nikdy,“ přísahala. Poznal pravdu v jejích slovech a uvolněně se v křesle opřel. Teprve nyní si uvědomila, jak byl celou dobu napjatý.

„Dobře,“ ocenil její slib a kývl hlavu k jejímu talíři, kde zůstala ještě půlka pomeranče.

Pustila se do něj, ale po chvilce zamyšlení se zvědavě zeptala: „A kdo stvořil Viktora?“

Thomas překvapeně odpověděl: „Přece nikdo. Viktor patří mezi Nejstarší. Ti stvořitele nemají, prostě jsou.“ Nerozuměla tomu ani za mák, ale raději chápavě přikývla, aby se už přestal tvářit tak vyjeveně.

               „Měla byste se teď obléknout, ať můžeme vyrazit,“ vybídl ji zdvořile, protože si všiml, že už dojedla. „Nejstarší neradi čekají.“  

               To ji nepříjemně přitáhlo myšlenky k blížící se zkoušce. „Jistě, budu hned.“

**********

               Lilien se nechala Thomasem vést všemi těmi spletitými chodbami a v duchu se připravovala na to, co ji čeká. Snažila se znovu vcítit do role poslušné loutky. Bylo to snadnější, když teď věděla, jak na tom s Viktorem jsou. Dnes už se rozhodit nenechá. Znovu se zastavili přede dveřmi, které vypadaly úplně jako ty do Marcusovy pracovny, když se ale před nimi otevřely, spatřila Lilien úplně jinou místnost.

               Ocitla se v dlouhém kamenném sále, jehož strop tvořily lomené gotické oblouky. Uprostřed stál jediný kus nábytku; masivní, obdélníkový dřevěný stůl a kolem něj na každé straně šest křesel s vysokými vyřezávanými opěradly. Všechna byla obsazená, v čele s Marcusem. Viktor seděl po jeho pravici. Vlevo se líně opírala neznámá krásná žena.  

               Thomas popostrčil čarodějku do místnosti a zavřel za ní dveře. Byla tam úplně sama se třinácti nejmocnějšími upíry světa. Útroby se jí sevřely instinktivním strachem.

               „Pojď sem, čarodějko!“ přikázal jí Marcus stroze, a když Viktor přikývl, pomalu se k němu vydala. V sále bylo naprosté ticho, upíři seděli nehybně jako sochy. Ve strnulých tvářích se jim pohybovaly jen oči, kterými ji bedlivě sledovali a nozdry, chtivě vdechující její vůni.

               Kéž bych smrděla jako sto mrtvol, pomyslela si Lilien nešťastně a pro jistotu si je moc neprohlížela. Jen letmo zahlédla několik obličejů. Každý byl jiný, ale všechny se svou bledostí a krutým výrazem podobaly.

               Neboj se Lilien, jsem tady, vyslal k ní Viktor povzbudivou myšlenku a vrátil se tak zpátky do její hlavy.

               Poslušně došla až k čelu stolu a teprve nyní si všimla, že před Marcusem leží velice stará, a popravdě skutečně ošuntělá, kniha v kožené vazbě. Ve znaku měla kovanou sovu, sedící na srpku půlměsíce. Obal knihy byl bezpečně zapečetěn kovovým zámkem, zpodobňujícím spletená ptačí pera.

               To je vážně ona, zajásala v duchu a jen tak tak udržela klidný výraz.

               „Jak jsem vám před chvílí řekl, podle Viktora tato čarodějka díky svým vizím,“ obrátil se Marcus na členy Rady. „Zjistila, že v této knize by se měla údajně nacházet informace o tom, jak zničit Matku démonů. Podle Viktora je také schopná tuto knihu odemknout.“

               „A v čem je tak jiná, že by to měla dokázat? Ty před ní to taky zkoušely a bez výsledku a troufám se tvrdit, že patřily mezi váženější v tom jejich společenstvu. Tahle byla dokonce tak hloupá, že se nechala ochočit,“ skočila mu do řeči upírka, sedící vedle něj. Lilien si ji rychle prohlédla, ale rychle sklopila pohled k zemi. Jinak by se neovládla a řekla té hnusné pijavici, co si o ní myslí. Musela však uznat, že se jedná o velice přitažlivou ženu. Tajemná kráska měla dlouhé světlé vlasy, zelené oči a svůdné rudé rty. V hlubokém výstřihu černých upnutých šatů se vyjímalo bujné poprsí.

               Neřekl jsi mi o těch ostatních, Viktore, napomenula ho v mysli.

               Nechtěl jsem tě ještě více děsit, přiznal omluvně.

               Zlobím se, vyslala k němu uraženě.

                Zlost je lepší než strach, vrátil jí to přesvědčeně.

               „Milá Eleanor, určitě musí být něčím výjimečná. Má přece dar vidění. A pokud se mýlím, tak rozhodně bude alespoň chutná,“ Marcus se jistě ohradil proti její námitce a kolem stolu to souhlasně zašumělo.

               „Mé čarodějky se nikdo z vás nedotkne. Už jsem ti říkal, Marcusi, že je jenom moje!“ vložil se Viktor do rozhovoru rozzuřeně, a tentokrát nic nehrál. „Přivedl jsem ji v dobré víře, že by mohla být nápomocna našemu druhu, o který tu jde především. Nikomu nedovolím, aby porušoval má vlastnická práva. Věřím, že ostatní členové rady by na mém místě viděli věc stejně.“

               „Moje, moje. Pořád to opakuješ dokola, ale ta malá cuchta nevypadá, jako by z ní někdo pil. Úplně září zdravím,“ ušklíbla se Eleanor podezřívavě.

               „Každý zachází se svým jídlem po svém,“ obořil se na ni. Pak smířlivě ji dodal: „Jak mi včera poradil Marcus, nepřeháním to. Je pro nás důležitá, takže ji šetřím.“

               „Já mám přesto jisté pochybnosti o tvém vlastnictví,“ trvala na svém upírka a provokativně si ho měřila. Posmívala se mu.

               Snaží se zviklat důvěru Rady v tebe, prolétlo Lilien hlavou.

               Bohužel, souhlasil s ní bezhlasně. Odpusť. Pak k ní vztáhl ruku gestem pána a vládce. Lilien mu podala tu svou a soustředila se na to, aby nevykřikla bolestí, když se do ní bez varování zakousl. Zhluboka se z ní napil, jeho krmení vzbudilo v sále vzrušené šeptání, a dokonce i mlsné pomlaskávání. Lilien zaslechla i podivné skřípavé zvuky a všimla si, že to Marcus zatíná nehty do stolu, až v jeho dřevěné desce zůstávají rýhy.

               „To by stačilo!“ vyštěkl vztekle a bouchnul pěstí do stolu tak silně, až v něm zůstala prasklina. Viktor neochotně zavrčel a pustil ji, přičemž jí podal kapesník.

               „Zavaž si to! Víš, že nesnáším plýtvání,“ přikázal jí hrubě. Později ti to zahojím, pokud mi to dovolíš.

               „Tak abychom snad přešli k té knize, nemá-li Eleanor ještě nějaké námitky,“ řekl nahlas s pořádnou dávkou jízlivosti. Marcus přikývl a přisunul svazek k Lilien.

               Vůbec nevím, co mám dělat, zmocnila se jí panika. Během minulých hodin se opakovaně zaobírala myšlenkou, jak knihu odemknout, ale nikdy se nedobrala žádného kloudného řešení. Myslela si, že až ta chvíle přijde, prostě si bude vědět rady. Jestli je jí dáno, aby knihu otevřela, tak ji otevře.

               Mysli na všechny, které zachráníš, pokud tu knihu otevřeš. Mysli na dobro, které tak dokážeš vykonat, poradil jí v duchu jako už tolikrát předtím.

Lilien vztáhla ruku a dlaní, kterou zdobilo její znamení, pohladila vyobrazení sovy. Myslela na všechny čarodějky. Na odvěkou snahu veškerého jejich sesterstva šířit dobro, pomáhat slabým a bezbranným. Nic se ale nedělo. Když si Eleanor pohrdavě odfrkla, Lilien se už neubránila a vyslala k ní nenávistný pohled. Upírka si ho všimla a povýšeně se na ni usmála. Lilien zavřela oči, aby se lépe soustředila, a pak si vzpomněla na Meganina slova z dob, kdy byla jen malou cácorkou. Když si nevíš rady, požádej o pomoc. Že by to bylo tak jednoduché?      

Nechala svou dlaň ležet ve vzduchu asi centimetr nad znakem sovy a klidným hlasem pronesla: „Jsem Lilien z cechu čarodějek a mé znamení je znamením dobra. Potřebuji tvou pomoc. Přísahám, že nikdy nevyzradím nic, co je v tobě psáno a mohlo by být zneužito nepřítelem. Přísahám na svůj život.“

               V místnosti se ozvaly překvapené výkřiky, když se její znamení rozzářilo a zámek se na knize s hlasitým klapnutím odemkl.  Marcus se vymrštil a prudce ji odstrčil stranou, až upadla na zem.

               Jsi v pořádku? ptal se jí Viktorův vnitřní hlas starostlivě.

               Asi jsem si zlomila žebro. Bolí to, když dýchám, přiznala a těžce se zvedla.

               „Když ji zmrzačíš, tak nám asi těžko pomůže,“ zavrčel nesouhlasně směrem k Marcusovi.

               „Knihu otevřela, tak na co víc bychom ji…“ odvětil Marcus lhostejně, když v tom se zarazil.

               „Co je to zase za nesmysl!“ zařval zlostně a zuřivě listoval knihou. Stránky byly nepopsané. Čisté jako čerstvě padlý sníh.

               „Jestli dovolíš, můj pane, vysvětlila bych to,“ promluvila Lilien směrem k Viktorovi, a když svolil, přistoupila zpátky ke stolu. Snažila se nemyslet na bolest, která jí hořela v prsou a bránila jí pořádně se nadechnout.

               „Tuhle knihu psala bezesporu čarodějka, která se obávala toho, že by se mohla dostat do nesprávných rukou,“ nedokázala si odpustit rýpnutí. Zlost byla přece jenom opravdu lepší než strach. „Proto ji mohla otevřít jen jiná čarodějka. Nevím, proč jsem byla vybrána zrovna já, ale pokud jsem ji dokázala otevřít, dokážu ji i přečíst.“

               „Lžeš! Není tam nic napsáno!“ okřikl ji jeden z členů Rady hněvivě.

               „Ale je,“ namítla s klidným úsměvem a přejela lehce po jedné ze stránek svým znamením. Z papíru náhle začala vyskakovat jednotlivá písmena, spojovala se ve slova a v dlouhé odstavce, ke kterým byly připojeny různé nákresy.

               „Co je to za písmo?“ zeptal se jí Marcus hrubě a přitáhl si knihu blíž. Jakmile se jí dotkl, vše opět zmizelo.

               „Zatracené čarodějky! Měli jsme je vyhubit už dávno!“ zasyčel Marcus podrážděně a počastoval ji zlostným pohledem. „Co se tam píše o Matce démonů?“ vyštěkl a přisunul knihu zpět k Lilien.

               Opatrně, dej pozor, co jim řekneš, nabádal ji Viktor v její hlavě.

               Položila na svazek znovu dlaň a tiše řekla: „Ukaž mi prosím Matku démonů.“ Listy se začaly samy zprudka přetáčet, až se zastavily a zjevily Lilien dlouhý text psaný šifrou čarodějek s nákresem Matky démonů. Vypadala přesně tak, jak ji Lilien spatřila ve své vizi.

               „V dobách, kdy jsme byly známy a uctívány jako šamanky našich kmenů, objevilo se na světě tak obrovské a odporné zlo, že překonalo všechna doposud známá monstra. Bylo dokonce mnohem mocnější a temnější než nejmocnější z Nejstarších,“ četla Lilien, co stálo v knize. Zvědavost ji hnala dopředu, dávala si však pozor na to, co předestře upíří Radě. Bylo nade vší pochybnost jasné, že čarodějky v té době upíry rozhodně nepovažovaly za spojence.

               „Beztvará bílá hmota se vznášela krajem a požírala duše každého, kdo se jí připletl do cesty. Aby se mohla sytit snadněji, zrodila sama ze sebe armádu šedých přízraků, lovících vše živé i neživé, neboť to velké zlo toužilo po duších dobrých i zlých. Nazvaly jsme jej Matkou démonů. Dlouhá léta jsme bojovaly s její armádou a umíraly v tomto boji, než jsme došly k rozhodnutí spojit se s našimi úhlavními nepřáteli, proradnými upíry…“ pokračovala Lilien ve čtení a cítila při těch slovech obrovské zadostiučinění. Sálem se ozvalo uražené a nevěřícné prskání, nikdo ji však nepřerušil.

               „Bylo to spojenectví vratké a oběma tábory velmi neochotně sjednané, přesto však nutné. Díky němu jsme dokázaly bojovat s démony na více frontách, mnohem více jich porazit a zachránit tak mnoho duší před Matkou. Jedinou možností, jak démony zničit, bylo je spálit ohněm, nebo oddělit hlavu od trupu. Na Matku však nic z toho použít nešlo. Všichni jsme věděli, že pokud nezvítězíme, zanikneme. Nakonec byla však Matka démonů díky oběti ze všech nejvyšší přemožena a uvězněna na tajném místě, aby už nikdy nemohla škodit. Tak zůstal řád světa zachován.“

V sále se rozhostilo naprosté ticho. Když zvedla zrak od knihy, všichni upíři jí viseli na rtech, a čekali, co bude dál.

               „To je vše,“ oznámila zklamaně. Slibovala si od toho mnohem více. Tolik jsem riskovala, abych tu kroniku našla a proč to všechno? Kvůli jednomu nicneříkajícímu historickému zkazku?

               „Lhářko!“ obořil se na ni Marcus a Eleanor se k němu přidala: „Vždyť jsme se nic důležitého nedozvěděli.“

               „To není pravda,“ vložil se do toho Viktor klidně. „Víme, že je možné Matku porazit, takže máme naději. Taky je jasné, že to nezvládneme sami, ale budeme k tomu potřebovat sesterstvo čarodějek. Bohužel,“ držel se své role upířího domýšlivce.

               „Pche,“ odfrkla si Eleanor opovržlivě a věnovala Lilien zlý pohled.

               „Nejsi jediná, komu se to nezamlouvá, ale Viktor má pravdu. Z toho vyprávění to jasně vyplývá,“ poznamenal neochotně jeden z upírů, kteří doposud mlčeli. Lilien si takhle nějak představovala starodávné Vikingy. Měl dlouhé zrzavé vlasy, obočí i knír a temně hnědé oči. Vrchní ret měl velice úzký, takže když mluvil, byly jeho tesáky hodně patrné.

               „Souhlasím s Knutem,“ promluvil Marcus pomalu, pak dodal: „Přesto bych očekával, že se dozvíme něco víc konkrétního. Nebo jsi nám něco zatajila?“ Výhrůžka v jeho hlase byla nepřeslechnutelná.

               „Ne, pane,“ odpověděla Lilien pokorně.

               „Kde tedy Matku najdeme? A co je to ta oběť ze všech nejvyšší?“ zeptala se znovu Eleanor, a bylo patrné, že jí osobně se rozhodně nechce obětovat vůbec nic.

               Mrcha zbabělá, pomyslela si Lilien a sevřela kroniku pevněji, čímž si připomněla bolest zlomeného žebra. Nebo spíše dvou a více, napadlo Lilien, když se nadechla a bolest jí sežehla hrudník.

               „To budeme muset zjistit. Nebo nám to třeba poví tady přítomná jasnovidka,“ ušklíbl se Marcus s pohledem na Lilien. Musel vědět, že ji zranil, když ji shodil na zem, protože dýchala chraplavě a jen velmi mělce. A rozhodně byl sám se sebou velmi spokojený.

               „Už jsem tobě i Radě vysvětlil, že ty vize k ní přicházejí samy, není možné je nijak přivolat,“ namítl Viktor už trochu znuděně.

               „Jistě. Tak si ji tu necháme, a počkáme si, až nějakou bude mít,“ usmála se Eleanor krutě. Neunikl jí vyděšený pohled, kterým zalétla Lilien k Viktorovi. Zahleděla se na čarodějku pozorněji, protože na tom bylo něco divného a ona chtěla vypátrat co.

               „To bychom určitě mohli a já bych ještě velmi rád několik dnů strávil se všemi svými přáteli,“ řekl Viktor nenuceně a vyslal zdvořilý úsměv k ostatním členům Rady. „Ale dost pochybuji, že by s tím její sestry souhlasily. Zapomínáte, že díky svému daru patří mezi nejpřednější členky toho jejich uskupení. Jsem si jist, že by nám kvůli tomu vyhlásily válku, a ačkoliv jsme imunní vůči jejich obranné moci, pokud by se spojily a použily na nás svou magii, pochybuji, že bychom jim dokázali dlouho odporovat. Minimálně by vyhubily všechny řadové upíry, a kdo by pak za nás potíral ty otravné démony? Mě tedy nebaví se s nimi špinit.“

               U stolu se ozvalo souhlasné mručení, a Lilien se trochu ulevilo.

               „Jak ale můžeme mít jistotu, že pokud se ta čarodějská lůza dozví něco nového díky těm jejím vizím, že se ta informace dostane k nám a v pravdivé podobě? Že nám nic nezapřou?“ nedala se Eleanor přesvědčit.  Její tvrdohlavost začala být už skutečně otravná.

               „Zopakuji to tedy ještě jednou, jen pro Eleanor, protože ostatní to již jistě pochopili. Matku démonů nelze porazit bez toho, aniž bychom se s čarodějkami spojili. Ony to nezvládnou bez nás a my bez nich. A jelikož je tato čarodějka moje, budu to já, kdo se jako první dozví vše nové. Což znamená, že věrný své přísaze Radě, budu okamžitě všechny tyto informace předávat Marcusovi,“ procedil Viktor skrze hněvivě zatnuté zuby.

               „Jak si dovoluješ se mnou takto mluvit, “ zavrčela na něj.

               „Cože?“ zařval Viktor rozzuřeně a nahnul se přes stůl blíže k drzé upírce.  „Zapomínáš, s kým máš tu čest, Eleanor! Rozdrtím tě na padrť, jestli mě ještě jednou urazíš svou hloupostí. Nikdo nebude znevažovat mé jméno, mé činy a mou čest člena Rady!“

               Viktor v té chvíli vypadal skutečně hrozivě, oči mu zčernaly, tesáky se prudce vysunuly a v hrudi mu vibrovalo zlostné vrčení. Ostatní členové Rady moudře mlčeli, nebo souhlasně klepali klouby prstů do desky stolu. I slepému muselo být zřejmé, že Eleanor přestřelila, když urazila právě jeho.

               Asi je vážně hodně mocný, neubránila se Lilien obdivu.

               To si piš, odpověděl jí rázně svou myslí, nic ale nezměnil na svém zlověstném postoji vůči upírce.

               „Omluv se, Eleanor!“ štěkl na ni Marcus. I z jeho postoje vyplýval vůči Viktorovi výraz respektu.

               „Omlouvám se,“ procedila tedy Eleanor neochotně mezi zuby.

               „Přijímám tvou omluvu, ale neopovažuj se udělat stejnou chybu znovu,“ varoval ji Viktor. Lilien čekala, že si zase sedne, on však zůstal vzpřímeně stát.

               „Ještě dnes opustím i s čarodějkou sídlo Rady a předáme zjištěné informace ostatním čarodějkám. Také definitivně potvrdím spojenectví s jejich sesterstvem. Je třeba, aby se všichni dali znovu do bádání po informacích o umístění kobky, kde je uvězněna Matka, a abychom také co nejdříve zjistili, co je ta zmiňovaná oběť ze všech nejvyšší. Pravidelně budu osobně Radu informovat o všech nových poznatcích,“ oznámil jim rozhodně a jeho autoritativní tón nepřipouštěl žádných námitek. Po těch slovech krátce pohlédl na Marcuse. Jelikož Rada v podstatě svým mlčením souhlasila, neměl jinou možnost než také souhlasně přikývnout. Bylo na něm ale patrné, že se mu to příliš nezamlouvá.

               „Máš mé slovo Marcusi a to platí,“ ujistil ho Viktor vážně, protože si toho moc dobře všiml. Pak odstoupil od stolu a vydal se ke dveřím. Lilien se za ním vydala tak rychle, jak jen to dokázala. Hlava se jí točila, namáhavě dýchala, byla ale rozhodnutá se třeba i plazit, jen aby se odtamtud konečně dostala. Když se za nimi zavřely dveře sálu, Viktor rychle zavětřil, jestli se v jeho blízkosti nepohybuje jiný upír, nebo lidský sluha. Jamile zjistil, že je vzduch čistý, vzal ji bleskurychle do náruče. Udělal to právě včas, jinak by upadla.

               „Nemůžu dýchat,“ zachroptěla Lilien a z koutku úst jí vytekla kapka krve.

HRA ZAČÍNÁ – další kapitola MATKY DÉMONŮ je na světě

Zdravím všechny,

práce mi jde hezky od ruky, a proto vám můžu už nyní zpřístupnit pátou kapitolu MATKY DÉMONŮ. Nazvala jsem ji Hra začíná a poznáme v ní Viktorovu novou, úžasnou schopnost, a také dalšího mocného Nejstaršího. Pátrání po kronice se sovou sedící na srpku měsíce pokračuje a začíná přituhovat .

Tak neváhejte a čtěte 🙂

5.kapitola

Hra začíná

               Čarodějky na něj nevěřícně koukaly. Pak se Karen zle zasmála: „Chceš mi říct, že se celé sesterstvo celými dny pachtí zbytečně? Že na té drahocenné knize dřepí Marcus? Že ji má celou tu dobu na dosah?“

               „Přesně to říkám. Netušili jsme ale, že je ta kniha tolik důležitá. Nejde totiž otevřít. Je zapečetěná a nikomu z nás se nepodařilo její pečeť zlomit. Několikrát jsme to s Marcusem zkoušeli, různými způsoby, ale bezvýsledně. Přestalo ho to bavit, nikdy nebyl moc trpělivý. Chtěl ji ve vzteku spálit, ale přesvědčil jsem ho, ať ji zatím uloží v knihovně Rady,“ vysvětloval a sám tomu nemohl uvěřit.

               „Jak je to možné? Ani Marcus? Vždyť je ten nejmocnější z Nejstarších, “ ušklíbla se Karen škodolibě.

               Viktor ji ignoroval. „Už tenkrát mě napadlo, že když ji nedokáže odemknout svou magií Nejstarší, zvládla by to třeba velice mocná čarodějka,“ podotkl zamyšleně. Pak upřel tázavý pohled na Lilien.

               „Já ale nejsem nejmocnější čarodějkou v sesterstvu, Viktore,“ namítla.

               „To možná ne, ale jako jediná máš dar vidět to, co nikdo jiný. To tě činí výjimečnou,“ oponoval jí jemně.

               Lilien si uvědomila, kam tím míří. A stejně tak Karen.

               „Na to zapomeň!“ vyhrkla bojovně a přikročila k sestře. „Lil nikam nepůjde!“ dodala a panovačně položila sestře ruku na rameno.

               „Lilien?“ Viktor Karen chápal, ale toto rozhodnutí jí nenáleželo.

               „Jsi si jistý, že ji otevřu?“ zeptala se ho tiše. Rozhodně přikývl.

               „Víš, co po mně žádáš, Viktore? Chceš, abych s tebou šla na místo, kde každý tvor, kterého potkám, mě bude chtít zabít jen proto, že může. Má obranná magie tam nebude fungovat. Žádné mé kouzlo tam nebude fungovat…“ zarazila se při představě vlastní bezbrannosti.

               „Vím, že žádám hodně, Lilien. Nikdo se tě ale ani nedotkne. Máš mé slovo. Přísahám, že ti zajistím bezpečí. A až konečně všichni v Radě pochopí, jak důležitou roli v této válce hraje tvůj dar, budou tvé obavy z nebezpečí naprosto zbytečné,“ tvrdil sebejistě.

               Lilien mlčela, což se Karen vůbec nelíbilo.

               „Ty snad opravdu zvažuješ možnost, že s ním půjdeš? Zbláznila ses už úplně, nebo co? Nestačí, že ho živíš svou krví, že jsi s ním spoutaná, ještě s ním půjdeš na jistou smrt?“ rozčílila se.

               „Ach Karen, o můj život se bát nemusíš. V sídle Rady mě smrt nečeká. Alespoň pokud to osud nerozhodne jinak. Já zemřu někde v lese, vzduch bude vonět jehličím a jablky,“ ujistila sestru klidně.

               Viktor se sípavě nadechl a zavrčel: „To ale napřed budu muset přestat existovat já.“

               Lilien se na něj shovívavě usmála. „Půjdu s tebou, Viktore. Doufám, že v té knize zjistíme, jak Matku zničit.“ Její důvěra pro něj byla tou největší poctou, a také závazkem.

               Karen se zvedla, vrhla na sestru nesouhlasný pohled a rozzlobeně odešla. Slyšeli, jak seběhla ze schodů a třískla dveřmi.

               „Nepůjdeme tam hned. Dopij si svůj nápoj a prospi se. O všechno se postarám,“ řekl jí laskavě, a nechal ji odpočívat.

               Thomase našel postávat v obývacím pokoji, bylo jasné, že většinu jejich hovoru slyšel.

               „Změnil ses,“ poznamenal upír vážně.

               „Ano, asi ano. A myslím, že mi to přinese jen potíže,“ odvětil Viktor zachmuřeně.

               „Taky si myslím,“ souhlasil s ním jeho pobočník.

               Viktor se na něj zpříma podíval a odhodlaně řekl: „Stvořil jsem tě, Thomasi. Kráčíš po mém boku tímto světem už stovky let. Jsi jediný, komu věřím. Vím, že mě nikdy nezradíš. Před setkáním s Lilien jsem byl prokletý a zatracený. To jsem stále, díky ní jsem ale získal zpátky, co mi vzala přeměna. Smysl svého dalšího bytí.“

               „Rozumím, a i nadále je pro mě ctí být vaším pobočníkem. Je vám ale jasné, že jestli se o vašem vztahu s tou čarodějkou dozví Rada, veškerá vaše autorita bude pryč? Že všem budete jen pro smích?“

               „Ztráta autority a posměšky mě vůbec nezajímají, dokud ona bude v mém životě,“ odvětil Viktor lhostejně. „Její bezpečí ale ano. Rada se o tom rozhodně nesmí dozvědět. Byla by pro ně pak vítanou kořistí.“

               Thomas souhlasně pokýval hlavou.

               „Vrať se zpět do hor, Thomasi, a vyřiď Marcusovi, že zítra dorazíme. Ať svolá jednání Rady. A připrav mi v sídle nějaký příjemný pokoj. Řekl bych, že se tam budeme muset nějakou dobu zdržet,“ požádal ho Viktor.

               „Zařídím to. A budu doufat, že vše dobře dopadne,“ slíbil Thomas uctivě a odešel.

**********

               Když se Lilien probudila, její první myšlenka patřila Viktorovi. Konečně si dokázala přiznat, že jí na něm záleží. Znamenal pro ni víc než pouhého spojence. Víc než přítele. Věděla, že až to vyjde najevo, všechny její sestry ji zavrhnou a obávala se, že ztratí i Karen. Ta představa ji ubíjela. Ráda by přišla na jiné myšlenky, ovšem to, co ji právě čekalo, nebylo o nic moc příjemnější. Neochotně vylezla z lůžka. Oblékla si župan, opláchla obličej a seběhla dolů do obývacího pokoje.

               Viktor stál u okna a díval se ven.

               „Nemusíš si vybírat mezi mnou a sestrou, Lilien,“ oslovil ji měkce, když vešla do pokoje.

               „Vylez mi z hlavy, Viktore! Alespoň na chvíli. Copak nebudu mít už nikdy své myšlenky jen pro sebe?“ povzdechla si. Rychle odvrátila tvář, aby před ním skryla rozpaky. Takže už to ví.

               „Promiň, nemůžu si pomoct,“ pokrčil omluvně rameny a dodal: „Karen tu není. Ráno sedla na koště a odletěla pryč. Nejspíš teď o všem informuje tu vaší ctihodnou Megan.“

               Jeho pokus o vtip ji pobavil, přesto jen ledabyle odvětila: „Karen ale nemá koště vůbec ráda. Když jí bylo pět a my cvičily v noci na zahradě, spadla z něj a ošklivě si odřela koleno.“

               Viktor se napřed jen usmál, pak se ale neudržel a rozesmál se z plných plic. Smál se dlouho a ji napadlo, že mu to neuvěřitelně sluší. Jakmile jí ta myšlenka probleskla hlavou, jeho smích ustal a on se něžně zeptal: „Jak se cítíš?“

               „Je mi fajn. Jen potřebuji hrnek horké kávy a něco vydatného do žaludku. Mám hlad jako vlk. Dáš si se mnou?“ odpověděla bez přemýšlení. Okamžitě jí došlo, co plácla. Hlavou jí bleskla vzpomínka na jeho poslední krmení.

               „Přestaň. Prosím,“ požádal ji rozechvěle. Bylo mu jasné, že ho nepokouší schválně. Rychle se stáhl z její mysli.

               „Promiň, nechtěla jsem tě… rozrušit“ omluvila se rychle.

               „Vyrazíme, až se nasnídáš a oblékneš,“ přešel to věcným tónem a obrátil se zpátky k oknu.  

               Zatímco Lilien v kuchyni snídala, pozoroval z okna okolí a snažil se zahnat myšlenky na její svůdnost. Jestli měla jejich návštěva v sídle Rady dopadnout podle jeho představ, nesměl se nechat tak snadno rozptýlit. Musel zůstat soustředěný a ve střehu.  Zároveň mu vrtalo hlavou, kam odešla Karen. Všiml si, že ji Lilien během jídla zkusila volat, ale podle všeho jí to sestra nezvedla.

               Lilien se po snídani převlékla do svých oblíbených džín, černého trička s krátkým rukávem s blýskavým nápisem Magic a dlouhého světle hnědého koženého kabátu. Obula si boty na nízkém, pohodlném podpatku. Vlasy jako vždy neřešila, nechala je volně splývat po zádech. Tentokrát jí po včerejší vizi nezesvětlal žádný pramen.

               „Jen ještě napíšu vzkaz pro Karen,“ řekla Viktorovi, když sešla zpátky do obývacího pokoje, kde na ni čekal. Nezvedala jí mobil a ani nereagovala na zprávy. Karen se zlobila, což Lilien naprosto chápala, ale i přesto ji to mrzelo. Taky se klidně může stát, že už se neuvidíme, pomyslela na všechny hrozby, jímž obě budou v následujících dnech čelit. Chvíli přemýšlela, co má sestře napsat, pak ji prostě jen požádala o odpuštění.

               Když se narovnala od stolku, kde napsala pár vět do poznámkového bloku, všimla si Viktorova pohledu, kterým si nesouhlasně měřil provokativní nápis na její hrudi.

               „Nemohla jsem si pomoct,“ usmála se Lilien potutelně a on si jen povzdechl: „Připravená?“

Lilien přikývla a vydala se ke dveřím. „Doufám, že máš pohodlné auto.“ Odpovědi se nedočkala, jelikož nosem narazila přímo do jeho prsou. „Co to zase…“ Rychlejší než světlo, žasla.

               „Vážně věříš, že do sídla Rady Nejstarších vede silnice?“ zeptal se nevěřícně, a když pochopil, že ano, musel se pobaveně usmát: „Mám takový pocit, že toho o nás to vaše čarodějné sesterstvo ví skutečně málo.“

               „Ještě jste nevytiskli toho slibovaného průvodce Zemí upíří, takže…“ pokusila se být vtipná, ve skutečnosti si ale připadala hloupě. Jeho otázka ji totiž opravdu zaskočila. Jak jinak by se tam asi dalo dostat?

               Viktor se nezasmál, jen ji rukou objal kolem pasu. Přitiskl ji k sobě a Lilien ucítila, jak se zachvěl. „Musíš se mě chytit a pevně se držet,“ přikázal jí nesmlouvavě. Polkla tedy všechny otázky i námitky a objala ho kolem pasu.

               „Zavři oči, Lilien a nechej je celou dobu zavřené, ano? Kdyby ses dívala, mohla bys přijít o rozum,“ poručil jí znovu a jemně si přitiskl její tvář na prsa. Cítila, jak ji jemně, ale pevně drží za zátylek, zatímco ji objal druhou rukou a přitiskl k sobě ještě pevněji.

               V jednu chvíli pak strnul, jako by byl vytesaný z kamene, než se v další vteřině ocitla v bouři. Uchvátil je obrovský vzdušný vír, točili se dokola neuvěřitelnou rychlostí. Všude kolem nich svištěl vítr, bušil jí do tváře a zad. Zpočátku se jí z toho dělalo mdlo, ale cítila Viktorovo pevné objetí, které jí dodalo klid, stejně jako jeho osobitá, kořeněná vůně. Zrovna se jí to začínalo líbit, když se svět kolem ní stejně prudce zastavil.

               „Už je můžeš zase otevřít,“ uslyšela Viktora. Pomalu zvedla víčka, z větru ji oči pálily a zrcadlily se v nich slzy. Lilien se však nadšeně usmívala: „My jsme letěli!“

               „Ano, letěli. Jsi v pořádku? Už dlouho jsem s sebou nikoho nenesl,“ usmál se na ni taky a její rozzářený obličej mu učaroval. Když si však uvědomil, co se jí chystá říct, jeho úsměv pohasl.

               Lilien si nevšimla změny jeho nálady, pořád se radostně usmívala a rozhlížela se kolem sebe. Stáli na velice vysokém útesu, hluboko pod nimi slyšela moře. Bylo chladno, foukal tu sice jen lehký vánek, ale vzduch byl studený. Přemýšlela, proč zastavili zrovna tady, když přes malou zátoku, nad kterou se útes tyčil, spatřila druhý, ještě vyšší. Musela zaklonit hlavu, aby dohlédla až na jeho vrchol, kde spatřila stát honosné kamenné sídlo.

               „Proč si nás nezanesl až tam?“ obrátila svou pozornost zpět k Viktorovi. Stál tam se zamračenou tváří a pevně sevřenými rty. Vypadal jako socha, jenom jeho oči byly živé a smutné. V Lilien by se v té chvíli krve nedořezal. Něco je špatně.

               „Viktore, co je? Řekni něco, děsíš mě.“

               „Slíbil jsem, že ti zajistím bezpečí, Lilien,“ promluvil konečně. „A to také splním. Budu s tím ale potřebovat pomoc.“

               „Co to znamená? Proč se tak tváříš? Myslela jsem…“ vůbec ho nepoznávala. Takto vypadal, když se s ním potkala poprvé, jeho laskavost i úsměv, to vše bylo pryč, jako by to vůbec nikdy neexistovalo.  Byla to všechno jenom lež? Podvod? Aby mě sem vylákal? Nechtěla tomu věřit.

               „Ve společenství upírů vládne jediné pravidlo. A to pravidlo síly, Lilien. Jen silný upír získá moc a respekt ostatních. A mezi námi Nejstaršími to platí dvakrát tolik. Tady se na žádné spojenectví s čarodějkami bohužel nehraje. Abych tě ochránil, budu muset být…“ umlkl a snažil se najít ta pravá slova.

               „Odporný, namyšlený, sadistický upíří zmetek?“ doplnila ho neochotně.

               Zahanbeně přikývl a uhnul pohledem. „Všem musí být hned jasné, že jsi moje. To je jediná možnost, jak tě ochránit.“

               Lilien se začala zmocňovat úzkost. „Co přesně to znamená, Viktore?“

               Styděl se za to, co jí teď řekne. „Znamená to, že mi patříš. Se vším všudy.“

               „Myslíš jako nějaká věc? Bez vlastní vůle?“ zarazila se.

               „Ano, jako velice poslušná věc, Lilien. Uděláš vše, co ti řeknu a kdy ti to řeknu. Nebudeš mluvit bez povolení. Nebudeš myslet sama za sebe. Pro ostatní to hlavně znamená, že tvou krev smím pít jenom já,“ vysvětloval. „Je to nejstarší pravidlo, jaké mezi upíry funguje. Co je moje, je JENOM moje, a pokud by se tě nějaký jiný upír pokusil napadnout…“odmlčel se při té představě, než rázně pokračoval: „Což se ale nestane. Pokud by ale byl někdo tak hloupí a pokusil by se na tebe zaútočit, mám plné právo ho zabít.“

               „Takže po mně chceš, abych poslušně dělala, co mi přikážeš? I kdyby se mi to sebevíc příčilo?“  Když přikývl, začala se jí zmocňovat panika. „To je ale hrozné!“

               „A může to být ještě horší,“ přiznal. „Mohou po mně chtít, abych to dokázal. Abych se z tebe před nimi napil.“

               Konečně jí pohlédl do očí a pochopil, že se v ní sváří strach s odhodláním a odpor s hrdostí.

               „A…“ chtěl pokračovat, ale ona si přikryla uši: „Ne, to stačí.“

               Sundal jí dlaně z uší a nenechal se zastavit. „A já nevím, jestli budu mít tu možnost, abych ti to zpříjemnil, Lilien.“

               Odtáhla se od něj a odvrátila obličej. Byl znovu v její hlavě, a tak mohl cítit její strach a zklamání. Cítil její ponížení i obavy z toho, jak moc ji asi ještě bude muset pokořit. Ublížit jí…

               „Mrzí mě to, jinak to ale nepůjde,“ přistoupil k ní a cítil se skutečně jako monstrum.

               „Jen abych si to shrnula. Budeš se zase chovat jako namyšlený pitomec, budeš mi poroučet a já tě budu muset bezpodmínečně poslouchat, budeš ze mě pít, kdykoli budeš chtít. Ostatním budeš dokazovat, že ti patřím, kdykoli to bude potřeba a způsobem, jaký uznáš za vhodný,“ vyjmenovávala zahořkle, než se jí hlas zlomil. „Řekni mi prosím tě, že sis to celé neplánoval,“ vzlykla a on pochopil, kudy se ubírají její myšlenky.

               „Ne, neplánoval, přísahám,“ odpověděl nešťastně. „Snažil jsem se odkládat tvé předstoupení před Radu právě z tohoto důvodu. Odpusť mi to.“

               Mlčky na něj hleděla a snažila se sebrat. Tu knihu potřebovala a nedalo se vyloučit, že by jednou tak či onak jedna ze sester musela před Radu předstoupit. Možná ji tu čekalo ponížení a příkoří, ale měla alespoň jistotu, že zde její život neskončí. Nehodlala zbytečně ohrozit žádnou ze sester. A taky si musela přiznat, že ačkoliv ji Viktor rozzlobil a zklamal, netoužila mu působit komplikace v jeho společenství. Ničemu by neprospělo, kdyby přišel o svou pozici v Radě jen kvůli hrdosti jedné čarodějky.

„Podstoupím to, ale mám jednu podmínku,“ řekla odhodlaně. „Musíš mě pustit do své hlavy. Spojit nás. Budu potřebovat cítit, vědět, že je to jenom naoko. Jinak to nevládnu.“

               Vzal její obličej do dlaní a prsty setřel slzy, které se jí třpytily na tvářích. Chtěla vyprostit svou tvář z jeho dlaní, nedokázala nyní snést jeho dotek. Viktor ji ale nepustil, jen se jí otevřel a dal jí pocítit svou bolest, hanbu, smutek a zlobu. Nenáviděl se za to, že ji musí nechat tímhle peklem projít. Že bude původcem toho všeho.

               Lilien si úlevně vydechla, když do něj nahlédla a pochopila, jak se věci opravdu mají.

               „Tak pojďme,“ vyzvala ho tiše, ačkoliv si přála spíš opak. „Jestli zvládnu být poslušnou věcí bez jakékoliv svobodné vůle, vydanou tobě a tvému temnému já naprosto napospas, tak zničit Matku démonů pro mě už bude hračka.“

**********

Když je Viktor znovu přenesl, objevili se rovnou ve velké vstupní hale sídla. Lilien si jen zběžně prohlédla zdi z chladného kamene a klenuté stropy, zdobené freskovou výzdobou. Kolem stěn stál starožitný nábytek zdobený zlatem. Místnost měla kruhový půdorys a vedlo z ní několik chodeb. Jelikož nikde nebyla okna, osvětlovaly veškerý prostor ozdobné plynové lampy. U ústí jednotlivých chodeb stálo z každé strany kompletní brnění, nad klenutým vstupem do chodeb visely velké barevné erby s vyobrazeními, jaké v životě neviděla.   

               Takhle nějak jsem si to vždycky představovala, pomyslela si Lilien směrem k Viktorovi. Jako z ubohého, nevkusného, kýčovitého románu o upírech.

               Po tváři mu přelétl pobavený úsměv, rychle ale zmizel, když se v jedné z chodeb objevila mužská postava. Viktor rychle nasadil masku nadřazenosti a nepřístupnosti.

               Tváříš se, jako by ti to tu všechno patřilo, neodpustila si rýpnutí, reakce už se ale nedočkala. Z Viktora vyzařoval jen chladný nezájem.

               Z chodby se vynořil mladý, docela pohledný muž s nagelovanými blond vlasy. Měl na sobě přiléhavé tričko s krátkým rukávem, aby vynikla jeho obdivuhodná muskulatura a elegantní černé kalhoty. Tvářil se velmi úslužně.

               „Buďte vítán, pan Marcus vás již očekává ve své pracovně. Následujte mě, prosím.“

               Viktor povýšeně kývl hlavou a lenivě se za ním vydal. Lilien dbala jeho rad a poslušně se držela těsně za ním. Když procházeli chodbou, prolétlo jí překvapeně hlavou: „On je člověk. A sluha. Něčí věc?“

               „To vše a ještě víc,“ odpověděl jí záhadně Viktor myšlenkou. Čekala přesnější vysvětlení, ale nic dalšího nedodal. Nechtěla ho příliš rozptylovat, tak se rozhodla, že se ho na to zeptá, až spolu budou sami.

               Nevěděla, jak dlouho tou chodbou šli, ale byla si jistá, že by se tu bez průvodce určitě ztratila. Každých pár metrů z ní totiž ústila bokem jiná chodba, která se táhla daleko do budovy a byla naprosto stejná jako všechny, co předcházely, i co následovaly.

               Nakonec se zastavili před krásně vyřezávanými dřevěnými dveřmi. Když se jí v hlavě ozvalo Viktorovo varovné připrav se, nebyla připravena vůbec na nic. Doufala, že dokáže hrát svou roli dostatečně přesvědčivě. Měla Viktora varovat, že nikdy nebyla moc dobrá herečka.

Ty to zvládneš, ujistil ji přesvědčeně ve chvíli, kdy mu jejich průvodce dveře otevřel. Lilien čekala, že je nechá vstoupit, a zavře za nimi, on je však do místnosti následoval.

               Pokoj byl úplně jiný, než co zatím viděla. Rozhodně to byla kancelář, v zadní části velice moderně vybavená počítačem a další elektronikou. Přední část vypadala jako útulný salón, dominovala jí obrovská černá kožená sedačka a několik masivních křesel v blízkosti velkého krbu, v němž plápolal oheň. Úplně vzadu, v šeru, spatřila Lilien, jak se od země až ke stropu zvedají masivní regály plné knih.

               Tam je… dralo se jí na rty, Viktor byl ale rychlejší a bezhlasně ji okřikl, aby byla zticha.

               „Tak jsi konečně tady, Viktore,“ ozvalo se před nimi a z tmavého koutu se vynořila další mužská postava.

               „Zdravím, Marcusi,“ oslovil ho Viktor zdvořile a pozdravil ho kývnutím hlavy.

               „Dal sis na čas, příteli,“ řekl mu upír vyčítavě a došel k nim tak blízko, že si ho Lilien mohla konečně prohlédnout. Byl vysoký a dobře stavěný, tmavé vlasy se mu vlnily až na ramena, zpod výrazného obočí na Viktora hleděly tmavé, snad hnědé oči. Tváři dominoval orlí nos, pod ním se nyní usmívaly úzké rty. Věk mu Lilien odhadovala těžko, byl takovým zvláštním způsobem mladý a starý zároveň. Co však vycítila okamžitě, byla jeho krutost.

               Klid, ozval se jí v hlavě konejšivě Viktor. Marcus o ni ani pohledem nezavadil, posadil se do jednoho z křesel a pokynul Viktorovi, aby si také sedl. Viktor se tedy uvelebil na pohovce. Ležérně si přehodil nohu přes nohu, ve tváři výraz zdvořilé netečnosti.

               „Máš pravdu, Marcusi,“ promluvil klidně. „Měl jsem spoustu práce. Ovšem chvíli tu nejsem a už se o mně šíří zvěsti, že kuji proti Radě pikle, abych tě mohl sesadit a vládnout místo tebe.“

               Jeho přímost vůči vládci celé Rady Nejstarších ji šokovala. Dokázala se naštěstí i nadále tvářit dostatečně nevýrazně. Pochopila jeho jednání, jakmile si vzpomněla na Viktorovo vysvětlení o síle a moci.

               „A chceš?“ zeptal se ho Marcus rovnou a pohybem ruky přivolal jejich blonďatého průvodce.

               „Moc dobře víš, že ne. To spíš Eleanor by se ráda viděla na tvém místě,“ odpověděl Viktor bez zaváhání.

               „Myslel jsem si to, ale jsem rád, že to slyším přímo od tebe,“ ujistil ho Marcus a pobaveně dodal: „Je ještě tak mladá.“

               Viktor se tomu krátce zasmál, jako by šlo o nějaký dobrý vtip. Upíří vtip, ušklíbla se Lilien v mysli. Fuj.

               „Uvítací drink?“ zeptal se Marcus přátelsky a ukázal na mladíka. Lilien si nyní v lepším světle všimla na jeho hrdle i pažích stop po zubech.

               „Rád,“ přitáhl si Viktor mladíkovo zápěstí. Natočil se přitom tak, aby mu Lilien neviděla do tváře. Mladík sebou lehce trhl, když do něj zaryl zuby. Napil se krátce, jen aby Marcuse neurazil.

               Odporné, vyslala k němu Lilien znechucenou myšlenku.

               Já vím, odpověděl jí v mysli, přičemž nahlas poděkoval Marcusovi za tak přátelské gesto.

               Pak se Marcus podíval jejím směrem a konečně vzal na vědomí její přítomnost. „Přistup blíž,“ poručil jí stroze.

               Vědoma si své role vyslala k Viktorovi tázavý pohled. Viktor zřetelně přikývl, a tak poslechla. Když jí druhý upír naznačil, ať se zastaví, přesunula se už tak blízko, že kdyby chtěl, dosáhl by na ni.

               „Takže ty jsi viděla probouzet se Matku démonů?“ zeptal se jí zvědavě a prohlížel si ji pohledem kupce, který chce koupit levně, co stojí velmi draho.

               Lilien přikývla.

               „Copak neumíš mluvit?“ obořil se na ni Marcus opovržlivě.

               „Viděla,“ řekla tedy.

               „Viděla, pane!“ opravil ji Viktor tvrdým hlasem, a pak omluvně vysvětloval druhému upírovi: „Promiň Marcusi, ochočil jsem si ji nedávno. Ještě přesně neví, jak se má chovat ve společnosti Nejstaršího.“

               „Chápu a máš rozhodně můj obdiv, Viktore. Ochočit si čarodějku, to není jen tak. A ještě tak výjimečnou. Jak užitečné. Taky jsem si jednou jednu ochočil, ale řeknu ti, dlouho mě nebavila,“ uchechtl se Marcus při vzpomínce na to, jak tu ubohou asi umučil k smrti, a obrátil se znovu k Lilien: „Ukaž mi své znamení, čarodějko.“

               Lilien opět pohlédla na Viktora, který opět přikývl. Natáhla tedy k Marcusovi dlaň vnitřkem vzhůru, aby si ho mohl prohlédnout. Když ji Marcus uchopil a přiblížil k svému obličeji, zalétla k Viktorovi vyděšeným pohledem.

               To nic, Lilien, uklidňoval ji, ale ona cítila, že je napnutý jako struna.

               Marcus začal nehtem obkreslovat tvar jejího znamení a Lilien pod kůží vybuchla bolest. Bylo to, jako by jí do dlaně řezal nožem. Zajíkla se a pokusila se mu ruku vytrhnout.

               „Bolí to, že?“ usmál se na ni Marcus krutě. Věděl o tom, že jí ubližuje a hrozně se mu to líbilo.

               Nedokázala by mu uctivě odpovědět, tak jenom přikývla. Chvíli v tom ještě pokračoval a kochal se jejím utrpením, než se znovu zeptal: „A jak vypadala? Matka?“

               „Nemá fyzické tělo,“ začala popisovat ochraptěle a nejraději by ho zabila. „Je to v podstatě jenom obrovská mentální síla, která tvoří shluk bílé hmoty, vznášející se volně v prostoru. Má takové mrtvé oči, a když se na mě podívala, cítila jsem bolest, jako by se mi trhaly vnitřnosti a v hlavě jsem slyšela křik všech duší, které do sebe pohltila.“

                Ještě chvíli vydrž, oslovil ji Viktor mlčky a nejraději by tomu bastardovi před sebou zlámal všechny kosti v těle za to, že se jí jen opovážil dotknout.

               „Pěkně výstižně, to se mi líbí,“ usmál se na ni Marcus znovu a konečně ji přestal zraňovat. Její dlaň však nepustil, naopak se k ní sklonil.  „Voníš překrásně, čarodějko. Jestlipak taky tak překrásně chutnáš?“

Lilien vyděšeně ztuhla, když se Marcusovi z pootevřených úst chtivě vysunuly tesáky.

Viktor se na pohovce ani nepohnul, jen se zle zamračil a ostře se ohradil: „Je moje, Marcusi!“

               Marcus zaváhal, nakonec ji ale pustil a upravil si diamantové manžetové knoflíky. „Když je tvoje, je tvoje,“ odvětil mrzutě. Pak Viktora požádal, aby mu znovu řekl všechno, co se doposud dozvěděl o Matce démonů, přičemž se občas s nějakým doplňujícím dotazem obrátil i na čarodějku. Tvářil se už neutrálně jako zpočátku, Lilien ale vycítila, že ji pořád chce.

               Její domněnka se potvrdila vzápětí. Viktor se právě dostal ve svém vyprávění k informaci o tajemné knize se sovou, když Marcus odběhl od tématu. „Třeba bys mi mohl nabídnout malou ochutnávku, Viktore. Přece jenom jsme staří přátelé.“

               „Kdybych tě neznal, starý příteli,“ zdůraznil Viktor s potlačovanou zlostí: „Myslel bych si, že se mě snažíš urazit. Jak jsem řekl, je moje. Jenom moje. A jak dobře víš, nikdy se nedělím o to, co vlastním.“

               „Jistě, jak jsem jenom mohl zapomenout,“ podotkl Marcus rychle a rádoby omluvně a poslechl si zbytek informací o knize.

               „Cože? Ta stará ošuntělá kronika, co jsem si přivezl z návštěvy v nacistickém Německu?“ podivil se pak upřímně.

               „Přesně ta,“ přikývl Viktor.

               „A ty si myslíš, že ji ta tvoje věc otevře?“ zeptal se Marcus pochybovačně.

               „Jistě. Klidně hned teď.“

               Marcus si Lilien změřil chladným, podezřívavým pohledem. „Necháme to na zítra. Ať ji otevře před celou Radou. Alespoň nás bude moci přesvědčit, že je nám skutečně k užitku. Zatím je k užitku jenom tobě a těm směšným čarodějkám.“

               „Jak myslíš, Marcusi, necháme to tedy až před Radu,“ neodporoval mu Viktor a postavil se. „Teď, pokud dovolíš, se půjdu s tou svou věcí trochu pobavit.“

               Marcus přikývl, ale když stanuli ve dveřích, které jim opět úslužně otevřel ten blonďatý sluha, závistivě dodal: „Hlavně to nepřežeň.“

ČTVRTÁ KAPITOLA MATKY DÉMONŮ

Hezký sobotní podvečer,

jednu výhodu ta koronavirová krize má – tedy alespoň pro mě – mám přese všechny denní povinnosti přece jenom trochu více času na psaní 🙂

A tak přicházím s další kapitolou Matky démonů, už čtvrtou. Pojmenovala jsem ji Sova sedící na srpku měsíce a můžete se v ní těšit na další pátrání po Matce démonů i trochu toho jiskření mezi Viktorem a Lilien. Ale opravdu jenom trochu, je to přeci jenom teprve čtvrtá kapitola 🙂

Tak čtěte, komentujte, raďte 🙂 Těším se 🙂

4.kapitola

Sova sedící na srpku měsíce

               Viktor zamyšleně bloumal městem. Procházel si všechny informace, které doposud získal od čarodějek, a zvažoval co dál. Vzpomněl si na Lilien, z paměti se vynořil její obrázek, kdy před ním stála téměř nahá. Reakce jeho těla následovala vzápětí. Útroby se mu sevřely tolik známým a nenáviděným hladem.

               Lhal, když tvrdil, že jí nechtěl ublížit. Chtěl ji. Když tam tak stála, chvěla se zimou a strachem, prahl po ní tak, jako ve svém životě ještě po ničem netoužil. Chtěl se jí zmocnit, rozplynout se v horku jejího klína a blaženosti, kterou by mu poskytla její lahodná krev. Bylo těžké tomu odolat. Téměř nemožné.  

               Znovu se v něm ozval zuřivý hlad, a tak vklouznul do jedné z tmavých uliček, připravený k lovu. Netrvalo to dlouho, a objevil ve změti krabic bezdomovce. Muž se ani nestihl pokusit o obranu, tak rychle ho uchopil, zvedl a nemilosrdně se z něj začal krmit. Pil a myslel na Lilien. Představoval si, že je to ona, že je to její lahodná krev, co mu proudí do úst. Výsledkem toho všeho byl jeden mrtvý a Viktorův neukojený hlad, který v něm stále kvílel a spaloval mu vnitřnosti.

               Budu si muset ulovit ještě jednoho, nebo raději dva.

               Zahlédl odraz své tváře v kaluži. Spatřil obličej plný znechucení. Hnusil si sám sebe.

**********

               Karen uvařila pro Megan hojivý lektvar a připravila jí mast, která urychlila uzdravování. Když bylo patrné, že vše zabralo a Megan o ruku nepřijde, rozeslala ostatním sestrám zprávu o smrti Emily. Podle tradice by měla být čarodějka vrácena do země při slavnostním obřadu, ale takové riziko nyní nemohlo sesterstvo podstoupit. Lilien tedy posbírala její prach do hedvábného ubrousku a společně s Megan a Karen ji pohřbili na zahradě u květinových záhonků. Všechny tři plakaly a trvalo dlouho, než se alespoň trochu uklidnily. Potřebovaly se domluvit na dalším postupu. Bylo jasné, že teď musely všechny sestry začít pátrat po jakékoliv informaci o tajemné kronice.

               „Zařídím, aby se všechny pustily do práce,“ ujistila je Megan, když se s nimi loučila.  Karen s Lilien jí nabídly, že se zdrží klidně ještě pár dní, ona však trvala na tom, že je v pořádku a postará se o sebe, takže se rozhodly vrátit domů. Práce měly všechny nad hlavu.

               „Dobře, Megan. A dávej na sebe pozor,“ objala ji Karen a Lilien ji stiskla podávanou ruku.

               „Budu,“ přikývla čarodějka a zamávala jim, když nasedly do auta a odjížděly.

               „Proč jsem tomu nedokázala zabránit, Karen?“ zeptala se Lilien zoufale a přerušila tak ticho, které v autě panovalo od té chvíle, kdy vyrazily na cestu. „Proč jsem nic neviděla?“

               „To nevím. Žádná z nás tomu ale nedokázala zabránit, Lil,“ připomněla jí Karen posmutněle. I ona si to dávala za vinu.

               „Tohle je jen začátek, Karen. Tolik nás ještě zemře,“ vzdychla Lilien zničeně. „Nechci, aby ti někdo ublížil.“

               Karen sevřela volant tak pevně, až jí zbělely klouby. „Nic se mi nestane, Lil. Žádné z nás. Postaráme se o sebe.“

               Lilien by ráda věřila tomu, že to bude stačit. Jestli ovšem bude ještě existovat svět, ve kterém by bylo místo pro dobré čarodějky.

               „Nedovolím, aby zvítězila,“ zahleděla se sestře odhodlaně do očí. „Nedovolím, aby Matka démonů zvítězila a vše dobré zničila.“

               „Tak je to správně,“ usmála se na ni Karen povzbudivě. „Nakopeme té mrše zadek.“

**********

               Uplynulo několik dní a celé společenství čarodějek i upírů marně pátralo po tajuplné kronice. Lilien se cítila naprosto zbytečná a nepotřebná, nepřicházely k ní žádné vize o knize, kterou hledaly, zjevovaly se jí pouze množící se útoky démonů. Vraždili čarodějky, upíry a obyčejné lidi. Jejich těla jim pak často sloužila jako převlek, aby se snadněji dostali k dalším. Bylo jasné, že se válka rozhořívá. Lilien díky svým viděním zachránila mnoho životů, stálo ji to ale velké množství sil. Ubývaly jí mnohem rychleji, než se stačily díky sestřiným povzbuzujícím lektvarům obnovovat.  A když už k ní nepřicházely vize, tak se Lilien ve spánku opakovaně přehrávalo vidění o její vlastní smrti. Jako by byla každým dnem blíž. K tomu se jí zdávaly hrůzostrašné sny o Viktorovi, vídávala ho v nich bloudit po městě a zběsile vraždit.

               S Viktorem se od té doby setkala jen několikrát. Vždy se sešli na neutrální půdě, aby si sdělili nové informace z obou táborů, případně zkoordinovali další postup. Byl při těch setkáních vždy velice rezervovaný, udržoval si odstup. Tatam byly jakékoli náznaky té spalující touhy, kterou jí dal poznat u Megan na zahradě. Lilien to mátlo, a tak jí kromě bezradnosti a pocitu vlastní zbytečnosti přibyl ještě zmatek ohledně Viktorova chování.

               Proto ji překvapilo, když se jednoho dne vrátila z nákupu a našla ho u nich doma. Zrovna se o něčem vztekle dohadoval s její sestrou. 

               „Co jsi to za čarodějku, že jí nedokážeš pomoct?“ zuřil.

               „Nepoučuj mě o tom, jak pomáhat Lilien!“ nedala se Karen zastrašit. „Dělám to nejlepší, co dokážu. Zlepšuji své lektvary o poznatky dalších čarodějek, hledám nová posilující kouzla!“

               „Nějak to ale nepomáhá, že?“ poznamenal jízlivě.

               „Je to má sestra, Viktore, a já dělám, co můžu. Víc nedokážu,“ přiznala Karen provinile.

               „Pak toho dokážeš ale velice málo, čarodějko! Víš o tom, že jsou chvíle, kdy ji nedokážu vůbec vycítit? Jako by byla mrtvá!“ obořil se na ni a hlas se mu na zlomek vteřiny starostlivě zachvěl, než se ovládl.

               Lilien nevěřila svým vlastním uším. Stála tiše v chodbě, v zápalu hádky si jí ještě nevšimli. Viktor má o ni starost?

               „Ne!“ vylekala se Karen.

               „To už by stačilo, Viktore!“ vložila se Lilien do hovoru, odložila tašku a vzala Karen chlácholivě za ruku.

               „Nemáš právo Karen z čehokoliv obviňovat. Je úžasná sestra a skvělá čarodějka. Bez ní a jejího uzdravování bych už určitě mrtvá byla.  Za dalších sto let bude patřit mezi nejmocnější členky našeho sesterstva,“ řekla pevně a povzbudivě se na sestru usmála.

               „Tak proč ti nepřičaruje zdraví? Proč ti nevrátí životní sílu? Proč si ty sama nepomůžeš svými kouzly?“ nedal se Viktor přesvědčit. Jeho hlas zněl opovržlivě, ale když si prohrábl vlasy, uvědomila si, že zuří spíše nad svou vlastní bezradností.

               „Ani ta nejmocnější čarodějka mi je nevrátí.  Je to součástí mého osudu, cena za můj dar,“ vysvětlila mu smířeně.  „A čarovat neumím,“ prozradila.

               „Cože? Ale tvoje znamení… Zabila jsi Inu a toho démona!“ udivilo ho to. Jeho překvapený výraz ji upřímně pobavil. Nahlas se zasmála.

               „Mám pouze obrannou moc jako každá čarodějka, ale to je všechno. Nedokážu kouzlit.“

               „Neměla jsi mu to říkat,“ pokárala ji Karen. Viktor stále nevěřícně zíral.

               „Proč ne? Vždyť je to jedno. A za ten jeho výraz to stálo,“ zasmála se Lilien znovu a vyloudila tak i na sestřině tváři úsměv.

               „Jen se směj!“ okřikl Viktor Karen a se špatně potlačovanou zuřivostí pokračoval: „Až tvé sestře zase na několik minut přestane bít srdce, budu to já, kdo se bude smát.“ Čarodějka okamžitě zbledla a upřela na sestru tázavý pohled.

               „Tak dost!“ řekla mu Lilien zlostně. „Nechápu, proč musíš Karen zbytečně děsit. Jako by to i tak nebylo dost hrozné. Proč se vlastně staráš?!“

               Viktor se zarazil. Neopatrně ukázal víc, než chtěl.

               „To není tvá věc,“ odtušil chladně, naposledy si opovržlivě změřil Karen a rozplynul se.

               „Škoda, že ta tvá kouzla na naši ochranu nezabrala,“ povzdechla si Lilien a zamyšleně se dívala na místo, kde ještě před chvílí stál. „Uvařím něco dobrého na oběd.“

               „Já uvařím, ty si běž odpočinout. Šetři síly,“ domlouvala ji Karen a začala z tašky vytahovat nákup. Lilien viděla, že je ještě stále otřesena hádkou, a že se jí Viktorova slova hluboce dotkla.

               „Je mi dobře. Nesmíš věřit všemu, co ten bídák říká,“ zalhala tedy statečně. Karen se na ni usmála, malinko se jí ulevilo.

               „Přesto uvařím já. Nesmíš se na mně zlobit, Lil, ale tobě to v kuchyni stejně nikdy moc nešlo.“

               Lilien musela uznat, že v tom má sestra pravdu, a tak jí přípravu oběda přenechala. Usadila se zatím na pohovku v obýváku, na klín si položila notebook a začala prohledávat internet. Uplynula necelá hodina a Karen podávala pstruha na zelenině se šťouchanými brambory, který připadal Lilien naprosto božský. Jako dezert si dopřály pořádný kus čokoládového dortu.

               „Teď bych si klidně i zdřímla,“ pohladila si Lilien břicho a jídlo sestře pochválila.

               „Tak mazej do postele. Já budu zkoušet to nové kouzlo,“ popohnala ji Karen. Před několika dny vymyslela vlastní přivolávací kouzlo, které bylo velice užitečné, pokud zapomněly, kam si odložily klíče, hřeben a podobné věci, hledanou knihu však doposud nenašlo. Karen se tedy snažila zdokonalit ho a zesílit jeho moc.

               „Hlavně na nás nepřivolej zimu,“ utahovala si z ní Lilien. „Víš, jak nesnáším sníh.“

               Karen ocenila sestřinu snahu o odlehčení nálady drobným úsměvem a přikývnutím. Lilien odešla do svého pokoje, osprchovala se a lehla si. Netrvalo to dlouho a usnula.

**********

               Zase se jí zdál ten hrozný sen. Viktor pil z nějakého člověka, ze kterého v posledních záškubech odcházel život. Jakmile jeho oběť naposledy vydechla, odhodil mrtvé tělo stranou. Chvíli stál se sklopenou hlavou, pak ji náhle zaklonil a bolestně zasténal.  Byl stále zoufale hladový. Nikdy se nenasytí, vnímala jeho myšlenku. Ne, dokud bude prahnout po ní.

               Lilien se v posteli prudce posadila. Nebyl to sen. V hlavě jí bušilo zoufalstvím a beznadějí, ani jedno ale nepatřilo jí. To Viktor. Ponořila se do jeho mysli, rozhodl se najít si další kořist. Cítila jeho odpor a hnus a věděla, že nenávidí sám sebe. Za okamžik se jí zmocnil pocit úlevy, to se Viktor znovu krmil. Věděl, že ho svým hladem brzy zabije, ale nedokázal se ovládnout. Nedokázal přestat myslet na ni, a čím víc pil, tím víc ho trýznila žízeň.

               Lilien se zimničně roztřásla a snažila se před jeho pocity uzavřít. Viktor začínal být hlady šílený. Byl tak posedlý, že si vůbec neuvědomoval její přítomnost ve svém nitru. Ucítila, že se rozhodl znovu lovit.

               „Ne! Už ne!“ vykřikla zničeně.

               „Lil, co se děje?“ vpadla do jejího pokoje vyděšená Karen. Rychlým pohledem zkontrolovala sestřino znamení, zda se jedná o další vizi. Megan ji už od mala upozorňovala na to, že se nesmí během jejího vidění Lilien dotknout, aby se nepřerušilo. Znamení ale nezářilo, tak si k sestře přisedla a vzala ji za ruku.

               „Zavolej ho Karen, prosím tě. Zavolej ho hned!“ vzlykala Lilien trhavě a bolestivě jí stiskla dlaň.

               „Koho?“ nechápala Karen.

               „Viktora. Prosím!“

               „Ale proč, co…“chtěla Karen zjistit více, když v tom Lilien opět zoufale vykřikla. Čarodějka tedy okamžitě poslala Viktorovi zprávu, že s ním musí bezodkladně mluvit.

               Viktor zrovna odložil stranou další tělo, když spatřil světelnou bublinu s Kareninou zprávou. Váhal, nebyl si jistý, zda v tomhle stavu může uposlechnout její volání. Byl teď více šelma než tvor podobný člověku. Odporné vraždící zvíře.

               Lilien měla pocit, že to trvalo nekonečně dlouho, než se v pokoji zavlnil vzduch a zhmotnil se Viktor.

               „Proč mě voláte?“ zeptal se s tváří jako vytesanou z kamene.

               „Musíš s tím šílenstvím okamžitě přestat!“  vykřikla Lilien zmučeně.

               „Nevím, o čem to mluvíš,“ odtušil chladně.

               Lilien si uvědomila, že Karen je stále vyděšená a taky zmatená. „Nech nás, Karen. Potřebuji si s Viktorem promluvit o samotě,“ požádala ji.

               „Ale Lil…“

               „Běž, prosím. Budu… Jsem v pořádku. Nech nás,“ zopakovala Lilien nesmlouvavě.

               Karen se tedy zvedla a neochotně odešla.

               Lilien se na něj zahleděla uslzenýma očima. „Musíš nechat toho vraždění, Viktore. Nesnesu to!“

               Pochopil okamžitě, co tím myslí. Nedal si pozor a pustil ji k sobě, do své hlavy. To zjištění ho šokovalo, nedal na sobě však nic znát.

               „Jen se normálně krmím. Není to nic nového, že upír zabíjí lidi,“ odvětil stále chladným tónem, i když uvnitř něj vířil hurikán různorodých pocitů. Od překvapení, přes znechucení, až po ryzí nenávist k vlastní osobě. A taky zahanbení.

               „Přestaň mi lhát, ještě pořád tě cítím tady,“ ukázala si na hruď. „Zešílel jsi, přestal ses ovládat. Možná jsi i před tím zabíjel, ale ne takhle zuřivě a rozhodně ne tak zbytečně! Nedovolím, aby ještě někdo zemřel. Ne kvůli mně…“ hlas se jí zlomil.

               „Nevěděl jsem, že… Nedovolil jsem ti nahlédnout do mé mysli,“ přiznal otřeseně. Kamenná maska byla tatam. Proudilo k němu její zoufalství a pocit viny za všechny ty zmařené životy.

               „Ale já to všechno viděla a cítila. Ještě teď,“ skryla obličej do dlaní. „Tolik zbytečně ukončených životů, Viktore. A to peklo v tobě. Ta trýzeň a zoufalství, bolest. Nevěděla jsem, že tak trpíš. Netušila jsem…“

               „To by myslím stačilo,“ snažil se najít ztracenou rovnováhu a obrnit se. Její žal ho ale drtil. Trápila se pro ty mrtvé i pro něj. Soucítila s ním a on to nedokázal snést.

               „Já si to nezasloužím, přestaň!“ okřikl ji bezradně. Stále před ní nemohl uzavřít své vědomí.

„Jsem netvor, viděla jsi to sama. Těší mě vraždit, mohl bych to dělat pořád dokola. A budu to dělat věčně.“

               „Ne, nelži mi. Tebe to netěší, cítila jsem, že se ti to z hloubi duše hnusí. Jen si nedokážeš pomoct,“ nedala si nic namluvit.

               „Kdybych tak mohl zařídit, abys na to zapomněla. Abych tě tolik nechtěl,“ zašeptal zničeně a ochraptěle pokračoval: „Nedokážu na tebe přestat myslet. Nikdy jsem neochutnal nikoho, jehož krev by se mi stala drogou. Ty jsi ale tak neuvěřitelně lahodná. Nikdy mi nic nedodalo tolik síly. Věděl jsem, že krev čarodějky je silnější než krev člověka, všichni upíři to vědí, ale ta, co jsem si vzal od tebe… Bylo to, jako bych pil krev tuctu čarodějek. Cítil jsem se tak živý…Odpusť.“ Uvědomil si, že o ní mluví jako o jídle a připadal si nejenom odporný, ale i pitomý.

               Lilien věděla, že jako správná čarodějka, by měla být vyděšená tím, co jí řekl, že by měla cítit opovržení a zahnat ho pryč, jeho slova ji však místo toho hluboce dojala.

               „Posaď se sem ke mně,“ řekla mu tiše a ukázala vedle sebe na postel.

               Překvapeně zaváhal, ale jen na vteřinu. Pelest postele se pod jeho vahou prohnula, když vedle ní usedl. Lilien pomalu vztáhla ruku, aby se dotkla jeho dlaně, on však okamžitě vyskočil, a mrštně se přesunul do opačného rohu pokoje.

               „Měl bych jít. Není bezpečné, abych tu zůstával. Nedokážu být tak blízko,“ přiznal zahanbeně.

               Lilien si prohrábla vlasy a nebojácně se zeptala: „Kdyby ses ze mě napil, dokázal bys pak s tím zabíjením přestat? Pomohlo by to?“

               Užasle si ji prohlížel. Opravdu se mi dobrovolně nabízí? Těžce polkl, a z posledních sil se ovládl.

               „Asi ano. Ale já nemůžu… Jsi příliš slabá,“ odmítl.

               „Ne, to nejsem. Když budeš opatrný, nic se mi nestane. Dokážeš to?“

               „Uvěříš mi, když řeknu, že ano?“

               Přikývla. Váhavě přisedl zpátky.

               „Dokážeš to udělat tak, aby to tolik nebolelo?“ zeptala se rozechvěle a shrnula si vlasy přes jedno rameno, aby mu odhalila hrdlo. Nebyla tak klidná, jak se tvářila. Ale chtěla to udělat. Pro něj. Pro ostatní, které tím zachrání.

               Vzal ji jemně za ruku. „Dokážu. Můžu zařídit, aby se ti to líbilo. Dokonce moc.“

               V dané situaci bylo podivné, že se dokázala usmát a už klidněji odvětit: „Bude stačit, když to nebude bolet“. Otočila obličej do strany, aby mu usnadnila přístup k tepně.

               „Vážně mi věříš? Protože jsi viděla svou smrt?“ vzal ji za bradu a pomalu obrátil její obličej zpět ke svému.

               „Ne. Prostě ti věřím,“ přiznala upřímně a chtěla si přitáhnout jeho hlavu blíže, aby mu to dokázala.

               V očích se mu rozhořel stejný temný plamen jako tehdy na zahradě u Megan. Nebránil svým toužebným pocitům v cestě do jejího nitra. A Lilien se nechala pohltit jejich silou.

               „Ne,“ zarazil ji jemně, když se ho znovu pokusila přitáhnout k sobě.

               „Ale…“

               „Bylo by to moc nebezpečné. Krev ti tudy proudí moc rychle a pije se snadněji,“ vysvětloval a cítil se upřímně zahanbeně.  To, co se chystal udělat, co mu dovolila udělat, bylo odporné. On byl odporný. Teď už ale nedokázal odejít.

               Zvedl ke svým rtům její dlaň a pohladil rty zápěstí. „Tady to bude bezpečnější. Mohu to lépe kontrolovat.“

               Udělal to rychle. Ucítila jen krátké bodnutí, a pak nic. Žádnou bolest, přesně jak slíbil.

               Jakmile mu do úst skanula první kapka její krve, hlasitě zasténal. S dalším polknutím se mu do těla a duše začala vkrádat nesmírná úleva, trýzeň neukojeného hladu začala pomalu ale jistě slábnout. Bylo to tak jiné! Smysly se mu nezamlžily zuřivostí, vnímal vše, co se kolem něj dělo. Ticho v pokoji, které narušoval jen tikot hodin, a její klidný dech. Cítil se blaženě a tentokrát vědomě otevřel své nitro, aby Lilien mohla pocítit, jakou úlevu mu poskytla. Ačkoliv jeho prioritou bylo utišit hlad, pozorně naslouchal tlukotu jejího srdce. Při jakékoli nepravidelnosti byl připravený přestat.

Lilien uchváceně vnímala tohle všechno a byla šťastná, že se jí konečně otevřel. Vzájemná důvěra byla v jejich situaci nutným začátkem rodícího se přátelství. Jen si povzdechla, když jí dal poznat svůj vděk, a položila si hlavu na jeho rameno.

               Viktor se zarazil a trochu se odtáhl. Ostražitě se na ni podíval, jeho pohled už vůbec nebyl temný, blýskal se jasným světlem safírové modři.

               „Jsem v pořádku,“ odpověděla laskavě na jeho nevyslovenou otázku. „Jen klidně pokračuj.“

               Sklonil se tedy zpátky k jejímu zápěstí a znovu pil. Nevěděla, jak dlouho to ještě trvalo, než se opět odtáhl. Užívala si vzájemné splynutí jejich duší a pocitů a nevnímala čas.

               „Lilien,“ oslovil ji něžně. Rychle si otevřel na prstu malou ránu a vlastní krví jí potřel zraněné zápěstí.

               Podívala se na něj, víčka měla náhle jako z olova. „Proč jsi přestal?“ zamumlala.

               „Už to stačí,“ odpověděl jemně. „Nebolelo to?“

               „Jak jsi slíbil,“ odpověděla tiše a zívla si. „Bylo to jiné než poprvé.“ Marně se snažila se soustředit.

               „Bylo to jiné,“ souhlasil a odhrnul jí vlasy z obličeje, aby jí mohl pohlédnout do očí. „Překrásné.“             

               Usmála se. „To jsem ráda. Myslím.“ Znovu si zívla.

               „Vyčerpal jsem tě, “ poznamenal ustaraně a opatrně ji položil na polštář.

               „Jen trochu,“ přiznala už v polospánku. Tiše se zasmál.

               „Tak už spi.  Zůstanu u tebe a budu odhánět všechny ošklivé vize a noční můry,“ slíbil.

               „Děkuji,“ hlesla a okamžitě upadla do hlubokého spánku.

               „To já děkuji, anděli,“ zašeptal dojatě a lehce ji políbil na čelo.

**********

               Jakmile Lilien tvrdě usnula, sešel Viktor dolů. Moc dobře slyšel Karen neklidně přecházet po obývacím pokoji a nechtěl, aby to její sestru vzbudilo.

               „Lilien je v pořádku,“ oznámil klidně do ticha obývacího pokoje, kde si to Karen nervózně rázovala. „Spí.“

               „Řekl bys mi laskavě, co se to s ní dělo? Nebylo to vidění, ale vypadala ještě hůř, než kdyby bylo. Cos jí to udělal?“ obořila se na něj. Zamračil se a Karen si byla jistá, že si připravuje nějakou peprnou odpověď.

               „Nedal jsem si pozor a Lilien nahlédla díky našemu poutu do mé duše,“ překvapil ji svým vysvětlením.

               „Upíři duši nemají,“ odsekla opovržlivě.

               „Tvá sestra na to má jiný názor,“ reagoval klidně a trochu zasněně pokračoval: „Napadlo tě někdy, že vlastně ani není čarodějka?“

               „Hloupost,“ namítla. „Kdo tedy podle tebe je?“

               „Anděl.“

               Karen vytřeštila oči. Musel zešílet.

               Teprve teď si všimla jeho poklidného, téměř šťastného výrazu. Nebyl to stejný upír, který se ještě před chvílí objevil u Lilien v ložnici. Tenhle vypadal skoro jako… člověk.

               Konečně to Karen pochopila a zhnuseně zašeptala: „Ty jsi z ní znovu pil!“

               „Jak jsi…“ Karen zavrávorala pod tíhou poznání a musela si sednout na pohovku. „Lilien ti to dovolila, že? Možná vážně není pravá čarodějka,“ poznamenala znechuceně. „Pravá čarodějka by se raději zabila, než aby ji dostal upír.“

               „Nesmíš ji za to odsuzovat! Udělala to proto pro lidi, které čekala záhuba skrze můj hlad, kdyby mi nepomohla,“ obořil se na ni Viktor a pohnul se jejím směrem.  

               Zastavila ho zdvižením ruky. „Zůstaň, kde jsi. Já nejsem Lilien, mě se hnusíš. Klidně tě mohu zničit. Nepotřebuji na to svou obrannou moc, stačí mi jednoduché kouzlo.“

               Ustrnul. Odpověděl jí zdvořile, ale v hlase mu zazníval rozzlobený podtón: „Už nikdy mi nevyhrožuj, Karen. Zabil bych tě dřív, než bys stačila vyslovit první slabiku své kouzelné formule. Dokázal bych tě zabít tak rychle, že bys ani nestihla postřehnout, jak jsem to udělal.“

               „Tak proč to neuděláš, mocný Nejstarší?“ provokovala ho bláhově.

               „Protože jsi její sestra. A Lilien… Je pro mě vším,“ přiznal ve vší vážnosti.

               Karen překvapeně zalapala po dechu. „Není možné, abys… Vy přece nedokážete…“

               Vyrušilo je klepání na dveře. Viktor je otevřel silou své mysli, aniž by se jen o milimetr pohnul. Na zápraží stál Thomas.

               „Bez tvého pozvání nevejde,“ připomněl jí Viktor. Možná se snažil o diplomacii, přesto šlo jednoznačně o příkaz, aby jeho pobočníka nechala vstoupit dovnitř.

               „Nevpustím do svého domu žádného dalšího…“ ohradila se Karen, když ale spatřila jeho výhružný pohled, zaváhala. Jak rychle zahodil masku lidskosti! Jeho obličej zase nesl onen známý výraz chladné povýšenosti a z očí koukala jasná hrozba.

               „Vejdi,“ vzdychla rezignovaně. V mysli si ale zároveň připravovala kouzlo, kterým by nejraději smetla oba upíry z povrchu světa. Přemýšlela, zda by to dokázala udělat tak, aby u toho nemusela vůbec promluvit.

               Thomas se váhavě vydal chodbou do obývacího pokoje. Podezíravě si měřil čarodějku, která na něj nenávistně hleděla. Pohledem každou chvíli zabíhal k její označené dlani.

               Takže tenhle ptáček asi není tak nedotknutelný, jako Viktor, napadlo Karen, když si toho všimla. Po tváři se jí rozlil spokojený úsměv.

               „Co se děje, Thomasi? Nestačilo poslal zprávu?“ zeptal se ho Viktor přísně.

               „Nevím, jestli můžu. Před ní,“ podíval se nejistě Kareniným směrem.

               „Jsou to naši spojenci, Thomasi. Jestli se to týká našeho společného boje proti Matce démonů, tak klidně promluv,“ vyzval ho Viktor.

               „Rada začíná být velice nespokojená s tvou neustálou nepřítomností na jejích jednáních, můj pane. Paní Eleanor tě podezřívá z toho, že tajíš nějaké důležité informace, které jsi získal od té své čarodějky. Dokonce zpochybnila tvé tvrzení o jejích vizích. Že prý to jsou nesmysly. Tvrdí, že se snažíš získat převahu v Radě, abys mohl sesadit pana Marcuse a ujmout se sám místa nejvyšší autority,“ odpověděl Thomas zvolna a Karen na něm poznala, že čeká ze strany svého velitele výbuch zlosti.

               „A co říká Marcus?“ zeptal se místo toho Viktor zamyšleně. Thomase to udivilo, rychle se ale vzpamatoval a odpověděl: „Pan Marcus ti věří, rád by se ale přesvědčil o tom, že se v tobě nemýlí. Chce, abys tu čarodějku přivedl a předvedl ji členům Rady, pane.“

               Viktor se zle zamračil, založil si ruce na prsou a otočil se tváří k oknu, aby mu ani jeden z nich neviděl do tváře.

               „Jasně jsem Marcusovi řekl, že ji přivedu, až to já sám uznám za vhodné,“ teď už i Karen poznala, že Nejstarší zuří. Thomas, nejistě těkající pohledem mezi Viktorovými rozložitými zády a její dlaní, ten dojem jen umocňoval.

               „Nemůžeš ji tam vzít,“ vložila se rozhodně do jejich rozhovoru.

               „Neříkej mi, co můžu a co…“ zasyčel na ni podrážděně, když v tom se zarazil a pohledem střelil ke stropu. Zatvářil se ustaraně.

               „Zůstaň tady!“ přikázal Thomasovi a vyběhl po schodech. Karen ho rychle následovala. Dohnala ho ve chvíli, kdy vstupoval do sestřiny ložnice.

               Dívka se vzpínala v posteli v bolestivých křečích. Znamení na dlani jí zářilo tak jasným světlem, že to v pokoji vypadalo jako ve dne. Měla vidění.

               „Zbav jí nějak té bolesti, Karen,“ zasténal procítěně.

               „Nejde to, zkoušela jsem to už tolikrát. Nevím jak,“ odpověděla otřeseně.

               Lilien se posadila a rukou se snažila něčeho chytit. „Vidím ji,“ vzlykala. „Ale je daleko. Někdo je u ní. Nedovolí mi dostat se blíž.“

               „Musíme něco udělat,“ řekl Viktor zoufale, ale Karen jen zamítavě zavrtěla hlavou. Lilien znovu hlasitě vykřikla a Viktor zaskučel, jak do něj pronikla její bolest.

               „Zabije ji to,“ procedil skrze zuby.

               „Není nic, co bychom mohli udělat,“ zašeptala Karen zničeně a zadržovala slzy.

               Viktor nesouhlasně zavrčel a rozhodně přistoupil k posteli. Než stačila Karen zaprotestovat, chytil Lilien za ruku a přitiskl si její zářící znamení na čelo. Pálilo to jako samo peklo, bylo mu to ale jedno.

               „Jsem tady Lilien. Slyšíš mě? Poslouchej můj hlas. Jsem tady a pomůžu ti,“ pronesl vemlouvavě.  Karen viděla, jak zavřel oči, aby se mohl lépe soustředit. Ucítila, jak z něj začala sálat jeho vlastní temná moc.

               „Viktore, to tak moc bolí,“ zasténala Lilien a volnou rukou se ho chytila za rameno. Při další vlně trýzně do něj zaryla nehty.

               „Já vím, ale brzy to přejde. Soustřeď se na můj hlas, Lilien, ano?“ Dívka z posledních sil přikývla.

               „Dobře. A teď na mě přenes svou bolest. Nech ji, ať přejde do mého těla,“ nabádal ji hypnoticky. Karen překvapeně sledovala, jak se sestřiny ztrhané rysy pomalu rozjasňují úlevou.

               „Ano, tak je to správně. A teď do sebe nechej proudit moji sílu,“ radil jí Viktor dále. Lilien v tu chvíli přestala lapat po dechu, celá se viditelně zklidnila. Do tváře se jí vrátila barva.

               „Dobře, moc dobře, a teď se soustřeď na to, co vidíš. Ničeho se neboj, jsem tu s tebou,“ povzbuzoval ji.

               „Vidím ji, ale je pořád daleko…“ stěžovala si Lilien. Karen nemohla uvěřit vlastním očím. Lilien byla v pořádku, bolest byla pryč. Pak si všimla, že nezmizela, jen se nyní odrážela v upírově tváři.

               „Ukaž mi ji,“ přikázal jí Viktor. Lilien nezaváhala ani na vteřinu a vtáhla ho do své vidiny.

               Díval se jejíma očima. Stála v temné místnosti, černota kolem byla téměř hmatatelná. Ani když využil své upíří smysly, nerozeznával kolem sebe nic konkrétního, pouze nejasné obrysy. Pak mu začaly před očima vířit barevné obrazy, střídaly se rychle jako leporelo a v každém z nich mohl spatřit velkou knihu v kožené vazbě. Přední stranu zdobil jakýsi znak. Pokaždé, když se na něj zaměřil, jako by mu nějaká matná postava zastiňovala výhled. Jako by nebyl jediný, kdo na knihu hledí… Napnul svůj zrak ještě více. Pak ale náhle vše potemnělo, a vize společně s bolestí byla pryč.

               Lilien spustila dlaň, kterou si tiskl na čelo, a něžně ho pohladila po ztrhané tváři.

               „Proč?“ zašeptala.

               „Nemohl jsem se dívat, jak trpíš. A už nikdy nebudeš, to ti přísahám,“ slíbil. Napětí mezi nimi bylo téměř hmatatelné. Karen ale jasně cítila, že ho nezpůsobila žádná hrozba, ale něco laskavého a silného.

               „Potřebuji papír a tužku,“ obrátil se Viktor na Karen a už vypadal, jako by ho nikdy nic nebolelo.

               Zatracení upíři, pomyslela si.

               „A byla bys tak laskavá a přinesla mi zároveň některý ze svých posilujících nápojů?“ požádala ji sestra. Vidění ji tentokrát nestálo tolik sil jako obvykle, jelikož nemusela přemáhat bolest, ale i tak se cítila vyčerpaná.

               „Hned to přinesu,“ přikývla Karen a odešla. Ještě se ohlédla přes rameno, ale Lilien už opět věnovala plnou pozornost Nejstaršímu.

               „Ty jsi něco viděl,“ řekla mu radostně, když osaměli.

               „Mlhavě jsem viděl znak na té knize. Zkusím ho nakreslit, třeba se mi vybaví jasněji,“ vzal ji jemně za ruku. Přitiskl svou tvář do její dlaně a zhluboka se nadechl. Voněl k ní. Lilien se zachvěla, ale nebylo to strachy. Všimla si, že rána na jejím zápěstí se úplně zahojila, jako by tam nikdy nebyla.

               Takže jeho krev má skutečně léčivou moc, napadlo ji letmo. Měla pocit, že ji políbil do dlaně, ale byl to tak lehký dotyk, že se jí to mohlo jen zdát. V tom její ruku pustil.

               „Lehni si a prosím tě, přikryj se,“ řekl tiše a na rtech se mu objevil pobavený úsměv, když se stydlivě zahalila až ke krku. Uvědomila si, že na sobě nemá nic kromě tenké noční košile s obrázky barevných motýlků.

               „Mé ovládání má taky své hranice, jak už jsi sama poznala,“ přiznal zastřeným hlasem. „Není to jen tvá krev, co mě na tobě přitahuje, Lilien“.

Potom se postavil a poodstoupil od ní.

               Zaskočil ji a zmátl. „Dala jsi mi toho už tolik, Lilien. Neboj se, víc už nečekám,“ ujistil ji, protože si to v ní přečetl. Cítil, jak se dotkla jeho mysli, už se ale obrnil.

               „Nebraň mi,“ zašeptala prosebně. Potřebovala cítit, co cítí on, aby se v tom všem vyznala. Měla tolik otázek, které se obávala vyslovit.

               „Bude to tak pro tebe lepší,“ odmítl ji pustit do své hlavy.

               „Pro mě, nebo pro tebe?“ nedala se odradit. Než jí však stihl odpovědět, vrátila se Karen s věcmi, o které ji žádali.

               Viktor si od ní beze slova vzal blok a tužku, a zatímco se Lilien posadila a pomalu upíjela kouzelný nápoj, zuřivě črtal na papír. Pohyb jeho ruky se postupně zrychloval, než mu z ničeho nic tužka vypadla z ruky a ve tváři se usadil nefalšovaný údiv.

               „To přece není možné.“

               „Co je, Viktore?“ zeptala se Lilien nedočkavě. Karen byla taky zvědavá.

               Podal jí papír s nádherným obrázkem sovy, sedící na srpku měsíce. Zvíře vypadalo jako živé.

               „Já tu knihu znám. Držel jsem ji v ruce.  Není to ani tak dávno. Vím, kde ji najdeme,“ odpověděl zaraženě, ale pak se odmlčel.

               „Tak kde ji najdeme?“ zeptala se Karen netrpělivě.

               „V sídle Rady Nejstarších. V knihovně.“

MATKA DÉMONŮ – třetí kapitola je hotová :-)

Všechny vás zdravím,

doufám že zvládáte korona-krizi v klidu, psychické pohodě a můj příspěvek vás zastihl při pevném zdraví. Pokud je to opačně, tak přeji brzké uzdravení a hlavu vzhůru, jistě bude zase lépe.

A pokud máte třeba dlouhou chvíli, můžete si přečíst třetí kapitolu mého nového příběhu Matka démonů 🙂

3.kapitola

Sbohem Emily

               Lilien se v posteli dlouho převalovala. Nemohla přestat myslet na to, co jí řekla Karen o krevním poutě. Je možné, že se se se mnou Viktor vážně svázal?

Dost o tom pochybovala. Krevní pouto mezi nimi by totiž znamenalo, že by Lilien dokázala poznat, co Viktor cítí, na co myslí. To by určitě nedopustil.  A ona v něm nic přečíst nedokázala. Je pravda, že ji poslední zjevení stálo spoustu sil, ale i tak. Přece bych poznala, že cítím to, co on, nebo ne? Prostě se na něj příště zaměřím a uvidím, řekla si nakonec a pustila to prozatím k vodě.

               Spánek přesto nepřicházel. Hlavou jí totiž vrtala ještě jedna věc. Proč démon zaútočil zrovna na Emily? Démoni jsou sice úhlavními nepřáteli čarodějek, určitě ale mohl zabít tucet jiných, mnohem mocnějších sester. Navíc to byl první útok na čarodějku od chvíle, kdy spatřila, že se Matka démonů probouzí. Lilien si byla naprosto jistá, že pokud by některý z démonů již dříve zaútočil na jinou z čarodějek, viděla by to.

               Tak proč si vybral zrovna Emily?

               Nakonec ji únava přece jenom zdolala. Než se její vědomí přehouplo přes okraj bdění do hlubin spánku, dolehl k ní z kuchyně sestřin hlas, kterým velmi rytmicky a velmi důrazně odříkávala tajná slova dávných zakletí. Zabezpečovala dům mocnějšími kouzly, než jaká jej doposud chránila.

               Probudila se po několika hodinách neklidného převalování s vyděšeným výkřikem, když znovu ve snu spatřila démona ze svého posledního vidění. Rozhodně se necítila odpočatě a svěží. Pozdně odpolední slunce se opíralo do závěsů a v břiše jí zase kručelo hlady.  Lilien se s povzdechem zvedla z postele, opláchla si obličej studenou vodou a sešla do kuchyně, aby si vzala něco k snědku a požádala sestru o další posilující lektvar.

               Karen zastihla v předklonu u kuchyňské linky, lokty se o ni opírala a listovala ve staré velké knize kouzel a zaříkávadel. Dědila se v jejich rodině od nepaměti. Byla tak zahloubaná do své práce, že si sestřiny přítomnosti vůbec nevšimla.

               „Zabralo to?“ zeptala se jí Lilien zvědavě.

               Karen vyjekla: „Ty už jsi vzhůru? Vůbec jsem tě neslyšela přijít. Proč ještě nespíš?“

               „Promiň, nechtěla jsem tě vylekat. Mám zase hlad,“ odpověděla Lilien s provinilým úsměvem. „Tak zabralo to?“

               „Použila jsem veškerá známá kouzla a zaříkávání na ochranu osoby a obydlí před zlými duchy, ale nejsem si jistá, jestli to Viktora zadrží,“ odvětila Karen skromně, odložila knihu a otevřela lednici.

               „Ty jsi stihla i uvařit?“ zírala Lilien překvapeně na hrnec, který z ní vytáhla. Vždycky si myslela, že se Karen zbytečně podceňuje. Ve všem, co dělala, byla totiž velmi schopná. A co neuměla, se velmi rychle a snadno naučila.

               „Je to jenom slepičí vývar, stejně jsem potřebovala kuří nožky,“ usmála se Karen a dala jídlo ohřívat. Znovu se sklonila nad knihou.

               Lilien ji zezadu objala kolem pasu a opřela si bradu o její rameno. „Jsi prostě neuvěřitelná, i když si to o sobě nemyslíš,“ pochválila ji vesel, ale pak zvážněla. „Ty si vážně myslíš, že se se mnou Viktor svázal? Jak jsi to poznala?“

               „Jednoduše. Cítil tvou bolest, když jsi měla vizi. Kdyby to nebyla TVÁ bolest, měla bych z ní i radost,“ vysvětlila Karen s kapkou škodolibosti v poslední větě a zaklapla knihu. „Udělala jsem vše, co se dalo, Lil, abych nás před ním ochránila.“

               „Já vím a děkuji ti. Jen se bojím, že pokud jsme skutečně spoutáni krví, bude to marné,“ zamračila se Lilien při té představě. Pořád se cítila při té myšlence nepříjemně. A provinile. „Je mi líto, že k tomu došlo, Karen. Kdybych měla jinou možnost, nenapila bych se. Byla jsem ale úplně mimo, a pak už to nešlo vrátit.“

               „Nevyčítám ti to, Lil. Je hrozné, že se to stalo, ale už to nejde odestát. Hlavní je, že jsi přežila. To je důležité. A co se týče ochrany domu před tím parazitem, nebudeme ztrácet naději,“ pokusila se jí Karen povzbudit a šla jim nachystat polévku.

               Chvíli mlčky jedly, když Lilien zamyšleně přerušila ticho. „Víš, připadá mi to divné… “

               „Že chtěl démon zabít Emily, když kousek od ní žije Megan, která je mnohem mocnější čarodějkou?“ přerušila ji Karen tázavě. I ona o tom přemýšlela.

               „Přesně! Pořád mi to vrtá hlavou, a vidím, že tobě taky.“

               „Rozhodně je to zvláštní,“ souhlasila plavovlasá čarodějka.

               „Já vím, že to bude znít hloupě, ale potřebovala bych Emily vidět. Myslím, že když si s ní promluvím, tak zjistím, co za tím vězí. Půjčíš mi auto?“ požádala ji Lilien.

     „Ne,“ odpověděla Karen klidně, a když se na sestřině tváři objevil zklamaný výraz, dodala: „Jsi mizerná řidička, a to auto je skoro nové. Odvezu tě tam. Ale napřed si dojez polévku.“

**********

               Cesta jim uběhla poměrně rychle. Zatímco Karen řídila, pozorovala Lilien z okna okolní krajinu a myšlenky se jí rozbíhaly do všech světových stran. Dokonce si na chvilku zdřímla. Podle mapy jim měla cesta k Megan trvat přibližně 2 hodiny jízdy, ale jelikož Karen patřila mezi opatrné řidiče, dorazili do cíle po třech hodinách. Lilien celou dobu klidně spala, probudilo ji až zastavení auta.

               „Vyspinkaná?“ zeptala se jí Karen pobaveně. Byla moc ráda, že si Lilien odpočinula. Věděla, že na ní spočívá obrovská tíha, že každé zjevení jí způsobuje velkou bolest a stojí ji plno sil. Bylo to tak odjakživa. Jako malá kvůli tomu často plakala, chtěla se s Lilien o její bolest podělit, aby sestra tolik netrpěla a trvalo dlouho, než pochopila, že je to nemožné. Tak se alespoň snažila zdokonalovat v umění čar a přípravy léčivých nápojů, aby mohla Lilien alespoň ulevit od následků.

               „Do růžova,“ odpověděla jí Lilien vesele a vystoupila z vozu. Společně přešly ulici, prošli brankou a zazvonili u dveří jednoho z domků. Než se vydaly na cestu, poslala Karen Megan zprávu, že dorazí.

               Chvilku bylo ticho, nikdo neotvíral. Zazvonily tedy znovu a Karen nenápadně poslala Megan další kouzelnou zprávu, že jsou to ony, kdo stojí za dveřmi.

               „Na zahradě,“ zaševelil vítr tak tiše, že to mohly slyšet jenom návštěvnice. Karen s Lilien tedy obešly dům, a přes další branku v asi metr vysoké zdi, která plnila funkci plotu, vstoupily přímo na zahradu.

               Byla nádherná.  V jedné části stála skupinka ovocných stromů, kousek od nich se skvěly záhony s květinami. Kousek dál mohly vidět malý skleník, v němž Megan pěstovala byliny, potřebné každé čarodějce. Ze zahrady se dalo přejít rovnou do domu francouzským oknem, stejně jako u nich doma.

               „Kde jsou?“ rozhlížela se Lilien zmateně.

               „Nevím, nikde je nevidím,“ odpověděla Karen nechápavě.

               „Vidíš, Emily? Říkala jsem ti, že to funguje skvěle,“ ozvalo se kousek před nimi. Před mladými čarodějkami se náhle zjevil obrázek dvou starších čarodějek, sedících u zahradního stolku, popíjejících čaj.

               „To se povedlo,“ vydechla Karen uznale.

               „Jen jsem zdokonalila kouzlo neviditelnosti, drahá Karen,“ zapýřila se Megan. „Dokážu teď skrýt cokoli nejen před zraky lidí, ale také před smysly dobrými i zlými, takže i před čarodějkami, upíry a hlavně démony.“

               Megan jim pokynula, aby si k nim přisedly. „Právě jsem navrhovala Emily, že ji to naučím.“ Nalila návštěvnicím čaj do šálků, ty jim pak podala.

               „Ještě nikdy jsem takové mocné kouzlo neviděla. Ledaže by se spojilo více čarodějek,“ poznamenala Karen obdivně a dodala: „Myslím, že je to dobrý nápad. Co si o tom myslíš ty, Lilien?“

               Zatímco Megan vysvětlovala své kouzlo, Lilien se již vzpamatovala z překvapení a zvědavě si prohlížela Emily. Hledala, co by na ní mohlo být tak zvláštního, že to zaujalo i démona. Ale nic výjimečného neviděla. Emily vypadala jako hodně stará, milá paní, na tváři měla přívětivý úsměv a bystré oči, skryté za velkými brýlemi.

               „Já jsem Emily, děvenko,“ natáhla k ní čarodějka ruku.

               „Lilien,“ představila se a podávanou dlaň pevně, ale jemně stiskla.

               „Já vím. Kdo by tě taky neznal, zázraku mezi sestrami? Děkuji, tvé varování mi zachránilo život,“ řekla Emily vděčně.

               „Rádo se stalo,“ usmála se na ni Lilien a odpověděla na Kareninu otázku: „Není to špatný nápad. Pokud si to Emily bude přát.“ Věděla, jak umí být Megan umanutá, nejednou jejímu přehnanému tlaku musela sama čelit a Emily nic podobného nepřála.

               „Jenže to je ta potíž, Emily to nechce,“ řekla Megan svým typickým káravým tónem.

               „Já vím, že to myslíš dobře, drahá Megan, a možná ho vyzkouším, abych se mohla před těmi monstry na chvíli ukrýt a najít ztracenou rovnováhu,“ oponovala Emily mírně, a Lilien si teprve nyní všimla, že její tvář nese ještě stopy po otřesu, který prožila. „Rozhodně se ale před těmi ďábly nehodlám skrývat už navždy.“

               „Jistě, jistě. Dáte si koláček?“ nabídla jim Megan a změnila tak téma hovoru. Povídaly si pak o zahradě, o pěstování květin a bylin, dokud se nezačalo stmívat. Lilien by ráda zapředla téma hovoru zpět na důvod jejich návštěvy, bohužel k tomu nedostala příležitost.

               „Doufám, že tu zůstanete na večeři a přes noc,“ řekla pak Megan oběma dívkám, když už se zešeřilo. „Mám sice už jen jeden volný hostinský pokoj, ale vy dvě to nějak zvládnete, viďte? Připravím pečeni s brambory a salátem, bude vám chutnat, uvidíte,“ pokračovala tónem, který už rovnou nepřipouštěl žádné námitky.

               Čarodějky souhlasily. Posbíraly tedy konvici, šálky i talíř s koláčky a vše odnesly do domu.

               „Půjdu si před večeří ještě odpočinout,“ oznámila jim Emily a vydala se po schodech nahoru do svého pokoje. Lilien ji nenápadně sledovala a zdálo se jí, že na ni Emily spiklenecky mrkla.

               „A já půjdu Megan pomoct do kuchyně, jestli ti to nevadí,“ otočila se Karen na sestru.

               „Spíš se půjdeš pokusit vytáhnout z Megan to kouzlo, jak tě znám,“ pousmála se Lilien vědoucně.

               „Pššt,“ zasyčela na ni Karen se smíchem a nechala ji v obývacím pokoji na pohovce. Po chvíli se z kuchyně ozýval kromě cinkání nádobí také družný hovor obou čarodějek.

               Jakmile si Lilien byla jistá, že Megan s Karen jsou plně zabrány do své činnosti, vyšla po špičkách do horního patra.  Nevěděla, která z ložnic patří Emily, když v tom zaslechla za jedněmi dveřmi pomalé kroky. Nezaváhala, tiše na ně zaklepala, a bez vyzvání vstoupila dovnitř.

**********

               „Omlouvám se, že ruším,“ spustila Lilien, ale Emily ji zastavila pohybem ruky: „Jen pojď dál, děvče.“

               Čarodějka stála u okna, v pokoji bylo zhasnuto. Lilien se trochu zmateně zastavila uprostřed pokoje.

               „Ještě pořád jsem se z toho šoku nevzpamatovala, omlouvám se. Doufám, že nám k rozhovoru bude stačit jen světlo svíčky,“ vysvětlovala Emily a rozsvítila svíci na stolku pomocí sirky místo použití kouzla. Což by bylo rychlejší, jelikož se jí chvěly dlaně. Chvilku jí to trvalo, ale nakonec se svíčka rozzářila. Emily pokynula Lilien, aby si sedla na sofa a posadila se vedle ní.

               „Chápu, že máte strach, Emily. Taky bych ho měla,“ ujistila ji Lilien chápavě.

               „Ty? Ty, která ses sama vydala do toho upířího doupěte vyjednávat s tím odporným Viktorem, ačkoliv jsi věděla, že proti jednomu z Nejstarších jsi naprosto bezbranná? Ne, ne, ty jsi odvážná, Lilien. To já nikdy nebyla.“

               „Zapomínáte, že jsem věděla, že se mi nic nestane,“ namítla Lilien.

               Emily se chvějícími se prsty dotkla jejího hrdla v místě, kde jí kousl Viktor. „Dovol, abych tě opravila, Lilien. Věděla jsi, že tam nezemřeš, ne že se ti nic nestane. A on ti ošklivě ublížil.“

                Lilien nevěděla, co na to říct, tak přešla rovnou věci. „Emily, nezlobte se, nechci se vás nijak dotknout, ale máte představu, proč se ten démon pokusil zabít právě vás?“

     K jejímu překvapení se Emily široce usmála. „Ty nejsi jen odvážná, děvče, ale taky moc chytrá.“ Pak pokračovala: „Zatím nikoho nenapadlo se mě na to zeptat. Ani Megan, a to je co říct. Jsem moc ráda, že se ke mně dostala po tvém varování včas a ohnivým kouzlem toho démona zlikvidovala. Všechny sestry to asi považují za náhodný útok.“

               „Ale on nebyl, viďte?“

               „Ne,“ souhlasila Emily. „Já totiž vím něco, co nikdo jiný. Proto Matka démonů na mě ty své ďábly poštvala.“

               „Myslela jsem si to. Svěříte mi to tajemství, Emily?“

               „Ach to není žádné tajemství, Lilien, jen ta souvislost prostě nikoho nenapadla. Jde totiž o to, co mi svěřila Matylda, moje učitelka,“ pousmála se Emily. Matylda patřila ve své době mezi nejmocnější čarodějky sesterstva, jednoho dne však prostě beze stopy zmizela neznámo kam, a nikdo už ji nikdy neviděl.

               „A co vám svěřila?“ nedokázala Lilien ovládnout svou zvědavost.

               „Ještě když jsem u ní byla v učení, to bylo za dob její největší slávy, vyprávěla mi příběh o jisté kronice, ve které je zaznamenána legenda o Matce démonů. O tom, jak kdysi chtěla ovládnout všechno živé, a jak byla spojenými silami čarodějek a upírů poražena a uvězněna.“

               „Tak proto,“ poznamenala Lilien spíš pro sebe a znovu se zeptala: „Jak se ta kronika jmenuje, Emily? Jak vypadá? Kde ji najdu?“

               Emily posmutněla. „To nevím, Matylda to také nevěděla. Ale hrozně ji toužila najít.“

               „Ale proč ji chtěla, Emily? Vždyť v té době byla Matka démonů uvězněná a nikomu neškodila,“ poznamenala Lilien zaraženě.

               „Nevím, děvče. Prostě ji chtěla najít. Mluvila o ní dokonce ten večer před svým zmizením. Vlastně posledních pár dnů před svým zmizením nemluvila o ničem jiném,“ vzpomínala Emily zamyšleně.

               „Je možné, že by chtěla Matku démonů osvobodit, Emily?“ napadlo Lilien. „Je možné, že proto chtěla tu knihu? Jak se dá vlastně Matka Démonů osvobodit?“

               „To by Matylda nikdy neudělala! Byla to dobrá žena, ta nejlaskavější, jaká po této zemi chodila,“ ohradila se Emily ostře.

               „Omlouvám se, nechtěla jsem se vás dotknout. Jenom přemýšlím nahlas,“ řekla Lilien rychle, nechtěla ji rozčilovat.

               Emily ji poplácala po ruce: „To nic, já se omlouvám, že jsem na tebe byla tak hrubá. Podle legend a vyprávění, která se v sesterstvu tradují, nikdo neví, jak vzbudit Matku démonů.“

               „A přesto to někdo udělal,“ odtušila Lilien temně.

**********

               U večeře Emily povyprávěla o tajemné kronice ještě Karen a Megan. Lilien své podezření ohledně Matyldy ale znovu nevyslovila. Čarodějky se shodly, že je důležité zjistit, o jakou kroniku jde a pokusit se jí najít. Jednalo se zatím o jedinou stopu, která mohla vést k informaci, jak zastavit blížící se zlo v podobě Matky démonů. Megan rozeslala zprávu všem vedoucím čarodějkám, které předsedaly jednotlivým regionálním sesterským skupinám, aby se pátrání mohlo rozběhnout na plné obrátky.

               Karen chtěla poslat zprávu i Viktorovi, Megan ji ale zarazila: „To počká.“

               „Dohodli jsme se ale, že ho budeme o všem informovat,“ namítla Karen nespokojeně.

               „Jistě, ovšem ještě nemáme spojenectví potvrzeno přímo Radou Nejstarších, že ne? Chci s těmi pijavicemi jednat jen v případě naprosté nutnosti. Navíc ještě ani přesně nevíme, co hledáme, ani kde hledat. Třeba jsou to jenom čarodějnické povídačky. A co když ta kronika obsahuje i návod, jak se těch parazitů navždy zbavit? Přece bychom nechtěly, aby se k ní v takovém případě vůbec dostali,“ promlouvala k nim Megan naléhavě.

               Lilien se to moc nezamlouvalo, ale musela uznat, že něco pravdy na tom je.

               „Dobře, necháme si tedy pár dní náskok. Ale nakonec mu tu zprávu pošlu,“ trvala na svém Karen. S tím Megan souhlasila.

               Po večeři se odebraly všechny do svých ložnic. Lilien se se sestrou dohodla, že se vyspí v obývacím pokoji na pohovce. Jelikož Karen zítra čekala jízda domů, potřebovala si pohodlně odpočinout v pořádné posteli.

               „Ty si ale potřebuješ taky pořádně odpočinout, Lilien,“ odporovala jí Karen. Jako vždy chtěla pro sestru jen to nejlepší.

               „Mě bude dobře tady. Stejně si chci ještě chvíli číst, a navíc jsem zvyklá chodit večer ujídat do lednice, jak sama moc dobře víš. Zbytečně bych tě tím budila, kdybys spala na pohovce,“ přemlouvala ji Lilien. Popravdě řečeno měla pocit, že vůbec neusne, jak jí hlavou divoce vířily různé myšlenky a otázky, nechtěla tím ale Karen zatěžovat.

               „Tak dobře, ale kdyby něco…“

               „Neboj se,“ skočila jí Lilien do řeči. „Slyšela jsi Megan. Zajistila dům před démony takovými kouzly, jaké rozhodně nepřekonají.  Jsme tu v bezpečí.“

               Nakonec se jí podařilo sestru přemluvit, takže za chvíli osaměla.  Svlékla se do trička, džíny přehodila přes opěradlo křesla, pohodlně se uvelebila na pohovce pod dekou a zavřela oči.

Třeba se mi přece jen podaří usnout.

**********

               V domě bylo naprosté ticho. Lilien ležela na pohovce, jednu nohu odkrytou a klidně oddechovala, když v tom zaslechla nějaký šepot. Nesouhlasně něco zamumlala a otočila se na druhý bok.  Když se šepot ozval znovu, posadila se a protřela si oči. Napadlo ji, že některá z čarodějek něco potřebuje, ale v pokoji nikdo nebyl. Chystala se, že si zase lehne, když znovu zaslechla, jak někdo šeptá její jméno.

Ještě v polospánku vstala, zabalila se do deky a bosa prošla francouzským oknem přímo na zahradu. Náhlý chlad, který ji zastudil do chodidel, ji probral úplně. Zmateně se rozhlédla po zahradě. Byla hluboká noc, takže ho ve tmě nespatřila, dokud se nepohnul. Tmavý stín pod jedním ze stromů.

     Viktor.

               Nejraději by se obrátila a utekla zpět do tepla a bezpečí domu, nechtěla mu ale dopřát to zadostiučinění, že ji viděl prchat.  A navíc je mnohem rychlejší.

               Vydala se tedy váhavě jeho směrem. Musela přistoupit dost blízko, aby ve tmě dokázala rozeznat jeho rysy, a když si její oči ještě lépe přivykly na tmu, spatřila v jeho tváři hněv.

               „Co tady děláš?“ zeptala se ho opatrně.

               „Co tady dělám?“ procedil skrz zuby vztekle. „Chtěl bych se tě zeptat na totéž, čarodějko. Měli jsme snad nějakou dohodu! Domníval jsem se, že členky toho vašeho spolku jsou čestné, ale asi jsem se zmýlil.“

               „O čem to mluvíš? Mám to chápat tak, že tě mám informovat o každém svém pohybu?“ obořila se na něj.

               „To znamená, že chci vědět o všem, co se kolem naší společné věci šustne!“ odsekl a podrážděně pokračoval: „A zřejmě se něco děje, když jsi tady a ne doma. Nejsem žádný hlupák, čarodějko, nenechám se jen tak oklamat!“

     „Tak za prvé – nikdo tě nechtěl oklamat a za druhé – jely jsme sem, protože jsem chtěla zjistit, proč si ten démon vybral zrovna Emily, “ přiznala neochotně.

               Vypadalo to, že se trochu uklidnil, už se tolik nemračil. „A co jste zjistily?“

               Lilien věděla, že nemá smysl před ním něco tajit, a tak mu ve stručnosti vše povyprávěla. Pozorně ji poslouchal a upřeně ji přitom pozoroval.

               „A jen aby bylo jasno, rozhodně tě nemíním informovat o každém svém kroku,“ řekla neohroženě. „Stačí, že přečteš každé hnutí mé mysli.“

               Trochu se zarazil, když pochopil, kam tím míří.  Pak se arogantně usmál.

               Lilien ten úsměv rozzuřil. Navíc se celou dobu sama pokoušela proniknout do jeho hlavy a vůbec se jí to nedařilo, což její hněv ještě přiživovalo. Jako by nic necítil a na nic nemyslel.

               „Neměl jsi právo!“ utrhla se na něj. Čekala, že spustí nějakou písničku o tom, že je jeho a on je její pán a podobně, Viktor ji ale překvapil.

               „Neměl jsem v úmyslu se s tebou svázat, ale stalo se,“ pokrčil rameny.

               Lilien si dodala odvahu. „Ale jak je možné, že nic necítím? Žádnou tvou emoci, ani myšlenku.“

               „Třeba je to proto, že nemám duši,“ řekl zvláštním tónem a uhnul před jejím pohledem, čímž ji znovu překvapil.

               „Každý má duši. I ty. I když je prokletá a zlá, je to pořád duše,“ nenechala se obalamutit. „Tak čím to je?“

               „Prostě si nepřeji, abys do mě viděla, čarodějko,“ odpověděl upřímně.

               Lilien zacloumal vztek. „Prostě si to nepřeješ? Jenom tak? Takže ty klidně můžeš lézt lidem do hlavy, můžeš se klidně bavit jejich bolestí a strachem, ale sám zůstáváš nadobro nečitelný? Jak si to představuješ? Co si o sobě vlastně myslíš, ty jeden odporný…“

               Viktor ji prudce chytil za ramena a silně s ní zatřásl. „Dávej si pozor na jazyk, čarodějko! Nezapomínej, s kým mluvíš!“

               Když s ní takhle smýkl, vyklouzla jí z rukou deka, kterou si přidržovala kolem těla a skončila na trávníku. Viděla, jak ji Viktor přejel zkoumavým pohledem a zastavil se na prsou. Dokázala si představit, co s nimi asi ta noční zima provedla. Instinktivně si chtěla překřížit paže na hrudi, ale držel ji pevně, a nedovolil to.  Chvíli ještě pozoroval její bradavky, pak pokračoval pohledem dolů, až k lemu jejího trička. Sahalo ji jen k podbřišku, takže si mohl v klidu prohlédnout její krajkové kalhotky.

               Lilien se cítila hrozně. Věděla, že to Viktor pozná a snažila se tedy svůj pocit zahanbení potlačit a zůstat naprosto klidná. Šlo to ale ztěžka. Když měsíc vykoukl zpoza mraků a osvítil místo, kde stáli, spatřila jeho planoucí pohled. V té chvíli poznala, že se snaží marně.

               Nevěděla, jak to udělal, jelikož to provedl jedním z těch svých hrozně rychlých pohybů, náhle se ale opírala o strom, pod kterým předtím stáli, a on se na ni tiskl tělem tak silně, že skoro nemohla dýchat. Jako by s ní chtěl celý splynout. Lilien se zmohla jen na překvapené zajíknutí. Slyšela ho vrčet, nebyl to ale ten výhružný zvuk, který u něj zažila už předtím, připomínal jí spíš předení nějaké divoké šelmy. Tvář měl zabořenou hluboko do jejího krku. Slyšela, jak hluboce vdechuje její vůni. Jeho rty se dotýkaly její kůže, pomalu jimi přejížděl po místě, kde cítil bubnovat její tep. Rozhodně nad sebou ztrácel kontrolu, jelikož Lilien náhle v celém tom divokém zmatku ucítila, jak se z jeho nitra zvedla prudká vlna horké touhy a odrazila se v její vlastní duši.

               Takže jsme přece jen svázáni.

               „Ne,“ zašeptala prosebně.  Ani se nepohnul.

„Neubližuj mi,“ zaprosila tedy znovu.  Teprve nyní jeho předení ustalo. Pohlédl jí do tváře, z pootevřených rtů mu mírně vyčnívaly jeho tesáky a Lilien ucítila, jak jeho touha ustupuje, až zmizela úplně.

               „Příště si dej pozor, jak se mnou mluvíš,“ utrousil chladně a kousek poodstoupil.  Lilien bleskově sáhla po dece a zabalila se do ní jako kukla. Třásla se zimou, hanbou a strachem. A taky touhou.

               Zrovna chtěla promluvit, když k ní opět přiskočil, zakryl jí rukou ústa, aby nevykřikla a stáhl ji do dřepu.

               „Psst,“ zašeptal tak tiše, že ho téměř neslyšela a ukázal na zeď.  Právě se z ní klouzavým pohybem a naprosto bezhlučně svezly dvě šedé stínové postavy. Neměly pevný obrys, vypadalo to, jako by se neustále vlnily, rozplývaly do prostoru a zase splývaly do té beztvaré šedé hmoty. Jediné, co se na nich neměnilo, byly zářící rudé oči s planoucími zorničkami.

               Démoni, blesklo Lilien hlavou. Viktor tu myšlenku slyšel, jelikož jen mlčky přikývl a stiskl jí rameno. Podle všeho to mělo být uklidňující gesto.

               Stíny se rozdělily, nevypadalo to ale, že by čarodějky a upíra všimli. Viktor ukázal na démona, který obcházel zahradu z levé strany a Lilien pochopila, že si ho chce vzít na mušku. Přikývla, pak ukázala na sebe a toho druhého démona.

               Viktor si ji chvíli měřil zpod přimhouřených víček, odhadoval její šance, a pak váhavě přikývl. Couvl více do stínu, až s ním splynul úplně a ztratil se.

               Zřejmě se k němu připlíží zezadu, napadlo ji.  Aby mohl upír zabít démona, bylo nutné, aby ho dokázal polapit a oddělit démonovu hlavu od přízračného těla.  Lilien se rozhodla jednat přímočaře. Odhodila deku, postavila se a vyšla ze stínu stromu.

               Démon, který jí byl blíž, ji okamžitě spatřil. S odporným kvílivým zvukem proti ní vrhl ohnivou kouli, která by ji jistě na místě sežehla, kdyby se Lilien bleskurychle nezaštítila vlastní mocí. Odrazila jeho útok a než se démon stihl vzpamatovat, vyslala k němu vlastní oheň, jemuž nestačil čelit a na místě shořel.

               Vítězně se usmála a rychle se otočila, aby pohledem vyhledala Viktora.  Zrovna se mu podařilo plynulým pohybem utrhnout démonovi hlavu, a odhodit ji na trávník, kde společně se zbytkem těla vzplanula. Tvářil se u toho velice nezúčastněně, jako by vynášel odpadky.

               V mžiku stál zase vedle ní. „To nebylo vůbec špatné,“ pochválil ji a znělo to upřímně. Chtěla mu poděkovat, když tu je vyrušil Karenin hlas.

               „Co se to tu děje? Slyšela jsem hluk, tak jsem…“ spěchala k nim, ale zarazila se, když málem stoupla do hromádky popela, který zůstal po jednom z démonů. „Co to…“

               „Zaútočili na nás dva démoni, Karen.  Jednoho jsem zlikvidovala já a druhého Viktor,“ vysvětlila jí Lilien a klidně opětovala její udivený pohled.

               „Démoni?  A co ty tu děláš?“ otočila se pak na Viktora nechápavě.

               „Přišel jsem Lilien vyřídit vzkaz od Rady,“ odpověděl stroze.

               „Vážně?“ řekly sestry dvojhlasně.

               Karenin pohled nedůvěřivě těkal z jednoho na druhého. Viktorovi se na tváři usídli jeho povýšenecký výraz.

               „A co mi máš tedy vyřídit?“ zeptala se ho Lilien a nejraději by mu vrazila facku, aby ho ta namyšlenost přešla. Nechápala to jeho náhlé střídání nálad. Nechápalo ho, a rozhodně si nebyla jistá, jestli ho pochopit chce.

               „Chtějí tě vidět. Mluvit s tebou. Chtějí, abys jim přesně popsala své vidiny, a co všechno víš o Matce démonů,“ informoval je.

               „Ne!“ vyhrkla Lilien vyděšeně a Karen ji ochranitelsky objala kolem ramen. „Jistěže ne, Lilien do toho vašeho hnízda rozhodně nepůjde, na to zapomeň. Leda přes moji mrtvolu!“

               „Jak si přeješ,“ zasyčel výhružně a sevřel dlaně v pěst.

               „Viktore,“ oslovila ho Lilien prosebně a postavila se před sestru.

               „Vadí mi, že pořád zapomínáte, s kým mluvíte. Mohl bych vás v jediné vteřině zabít, obě dvě, a ani bych si nezašpinil košili. Tak mě laskavě přestaňte pokoušet!“ odsekl zlostně.

               Lilien chtěla dál vyjednávat, když v tom se v domě rozsvítilo světlo a na zahradu se vypotácela další čarodějka. Vrávoravým krokem se blížila k nim, než jen pár metrů od nich upadla na zem. Byla to Megan.

               „Démon zaútočil na Emily! Vůbec nevím, jak se dostal dovnitř. Překvapil nás, neměly jsme žádnou šanci. Snažila jsem se, ale Emily… Je mrtvá,“ vzlykla. Pravou paži měla celou ohořelou.

               „Ne!“ přikryla si Karen ústa dlaní a do očí ji vhrkly slzy. Rychle došla k Megan a pomohla jí na nohy. Lilien se zapotácela, a byla by upadla, kdyby ji Viktor nepodepřel.

               Takže to bylo vše marné. Moje vidění… Emily stejně zemřela, pomyslela si zlomeně.

               „Nebylo to marné, alespoň nám stihla říct o té knize,“ oponoval jí Viktor pevným hlasem.

               „Ty mlč, zrůdo!“ okřikla ho Megan nenávistně, jakmile si uvědomila jeho přítomnost. „Stejně jsi je určitě přivedl ty, zlo následuje zlo a tvoje duše je temná a patří peklu!“

               „Jsou to i mí nepřátelé, čarodějko,“ procedil skrze pevně sevřené rty. Její slova ho urazila, zatím se ale dokázal ovládnout. Nejraději by ji ale zabil.

               Megan si odplivla jeho směrem. Viktor celý ztuhnul a Lilien uslyšela, jak mu v hrudi začalo vibrovat dravčí vrčení. Rychle vyslala ke Karen varovný pohled.

               „Jsi zraněná, Megan, pojď do domu, ať tě ošetřím,“ pochopila Karen a rychle odváděla čarodějku pryč.

               „Představuje si to spojenectví velice zajímavě, ta vaše Megan,“ pronesl Viktor rozzlobeně, když osaměli.

               „Je jenom vyděšená z toho, co se stalo Emily. Byla to naše sestra,“ obhajovala ji Lilien. Zvuky vycházející z jeho nitra naštěstí utichly.

               „Řekl jsem Radě, že tě přivedu, až to uznám za vhodné. Já si totiž nenechám poroučet. Od nikoho,“ vrátil se k předchozímu tématu. Překvapeně na něj pohlédla. Pomalu se k ní sklonil, až měl tvář jen kousek od její. Lilien zadržela dech.

               „To před chvílí… Nechtěl jsem ti ublížit,“ dodal vážně a rozplynul se v okolní tmě.

               Až po jeho zmizení si uvědomila, že se celou dobu drželi za ruce.

MATKA DÉMONŮ – 2. KAPITOLA zveřejněna :-)

Hezký Velký pátek 🙂

Velikonoce budou letos jiné, ale to nemusí hned znamenat horší. Třeba bude i více času na čtení a u mě hlavně psaní 🙂

Vám třeba přijde vhod druhá kapitola Matky démonů 🙂

2.kapitola

SÍLA NECHTĚNÉHO

Lilien cítila, jak jí začínají mravenčit konečky prstů na rukou. Brnění pomalu stoupalo vzhůru do paží, těla a dále až ke konečkům prstů na nohou. Věděla, co to znamená. Je stále naživu. A leží na pohovce v obývacím pokoji své sestry. Skutečné sestry.

               Tohle by byla moc milosrdná smrt, na tebe čeká přece něco lepšího, holka, pomyslela si trpce a velice neochotně otevřela oči. Právě se nad ní skláněla Karen, v očích ustaraný pohled. Přikládala jí k ústům hrnek.

               „Napij se Lilien, po tom ti bude lépe,“ povzbudila ji laskavě.

               Lilien vypila hrnek až do dna, i když nápoj v něm byl hořký a odporně páchnul. Rozhodně ale dodával sílu.

               „Díky,“ usmála se na sestru a kývnutím pozdravila Megan.

               „To přenášecí kouzlo tě mohlo zabít,“ řekla čarodějka nesouhlasně.

               „Tolik štěstí nemám,“ zahučela Lilien hořce, a shrnula si vlasy přes rameno. Sáhla si na místo, odkud z ní Viktor pil a ucítila něco mazlavého a smrdutého. Měla bych Karen požádat, aby do svých léčivých odvarů a mastí zkusila občas přidat i něco voňavého. Nebo alespoň páchnoucího méně než lejno.

               „Ošetřila jsem ti to hojivou mastí, která ránu uzavřela. Obávám se, že ti tam ale zůstane jizva, “ vysvětlila Karen omluvně a vzala sestru za ruku. „Jsi hrozně statečná. Muselo to šíleně bolet.“

 „A ty jsi skvělá čarodějka, Karen. Bez tvého kouzla bych musela zůstat s ním,“ stiskla jí Lilien dlaň a vděčně se na ni usmála.

               „Cítíš se dost dobře na to, abys nám povyprávěla, jak to probíhalo?“ zeptala se Megan zvědavě a v její dlani se objevila nazlátlá zářící vzduchová bublina. Lilien věděla, že všechno, co teď poví, se do ní zapíše, a Megan pak tuto zprávu pošle kouzlem ostatním čarodějkám.

 „Jak dlouho musím mít tu mast na krku? Nejradši bych si totiž dala dlouhou horkou sprchu, a pak bych spala alespoň rok v kuse,“ zeptala se Lilien sestry a s vědomím zbytečně dětinského vzdoru nechala Megan bez odpovědi. Odtažitost z její strany pro ni nebyla novinkou, ovšem její lhostejnost se jí nepříjemně dotkla.

               „Ještě by to tam mělo chvíli zůstat, Lil,“ odpověděla Karen a káravě se na sestru zamračila. Pochopila, že schválně utíká od tématu.

               Lilien si odevzdaně povzdychla a vše jim podrobně popisovala.                

„Soucit? Taková zbytečnost,“ zavrtěla Megan nechápavě hlavou, když Lilien vyprávěla, že prvního upíra, který ji napadl, nezabila.

               „Podívej, co ti udělali,“ přidala se k ní Karen mírněji.

               „Zapomínáš, že to teď budou naši spojenci, Megan,“ připomněla jí Lilien stroze.

               „Bohužel,“ odtušily Karen i Megan současně.

               Lilien to nijak nekomentovala a pokračovala dál ve vyprávění. Své navrácení mezi živé díky moci Viktorovy však vynechala. Ostatní čarodějky se to nikdy nesměly dozvědět. Ještě pořád se tím cítila pošpiněná a také zmatená. Vůbec nebyla jistá, co je horší. Jestli to, že pila jeho krev, nebo spíše slast, kterou jí to působilo.

               „Chtěl mě nechat odvést k sobě, aby mohl využívat můj dar vidění. Tak jsem použila Karenino přenášecí kouzlo, jinak bych se už nevrátila,“ uzavřela to Lilien a unaveně si promnula oči.

               „Dobře. Odvedla jsi svou práci dobře, Lilien. Sestry na tebe budou pyšné. Teď si odpočiň,“ pochválila ji Megan překvapivě a zvedla se z křesla. „Předám tvou zprávu ostatním čarodějkám a svolám co nejdříve sabat sester z okolí, abychom se poradily, jak budeme postupovat dále.“

               Pomalu se vydala ke dveřím, Karen ji následovala, aby ji vyprovodila.  Lilien slyšela, jak jí Megan ještě něco řekla, než dveře zaklaply.

               „Copak ti ještě chtěla, ctihodná Megan?“ ušklíbla se Lilien a spustila nohy z pohovky.

               „Neměla by sis z ní utahovat Lilien. Zapomínáš, že je velmi stará a mocná,“ pokárala ji Karen, na rtech ji ale hrál úsměv.

               „Stará a mocná a ctihodná,“ trvala na svém Lilien a úsměv jí opětovala.

               „Jen mi připomněla, že pokud budeš mít další vidění, mám ji okamžitě informovat. A že na tebe mám dohlédnout. Jako bych to snad nevěděla,“ dovolila si i Karen uštěpačnou poznámku.

               „Půjdu si dát tu sprchu a pak se pokusím usnout,“ zvedla se Lilien na nejistých nohou. Pořád ji zmáhala únava.

               „Jen běž. Přinesu ti pak něco na klidný spánek,“ podepřela ji Karen ochranitelsky. „Potřebuješ pomoct do schodů?“

               „Ne, díky. Hlavně ale nenos nějaký ten svůj kouzelný lektvar,“ zaúpěla Lilien a slovo kouzelný neznělo vůbec pochvalně.

               Karen se rozesmála a sestru objala.

               „Neboj, nebude to nic odporně páchnoucího. Najdu ti nějaký prášek,“ zašeptala pak sestře spiklenecky do ucha.

**********

V nose ji zašimrala vůně míchaných vajíček a čerstvé kávy. Lilien se zhluboka nadechla a v žaludku ji prosebně zakručelo. Energicky odkopla peřinu a posadila se.  Mezerou v závěsu do pokoje pronikal tenký proužek světla. Roztáhla je a nastavila tvář rannímu slunci. Protáhla se a prohrábla si rukou vlasy, voněly po jejím oblíbeném šampónu.  Zavadila při tom o své hrdlo, ránu po kousnutí ale pod prsty necítila. Šla do koupelny a zvědavě koukla do zrcadla. Zranění bylo pryč, kůže se téměř zahojila. Stopy po Viktorových zubech byly už jen nezřetelným bílým obrysem.

               Další důvod k dobré náladě, pomyslela si spokojeně.

               Opláchla si obličej, vyčistila zuby, oblékla si obyčejné modré legíny a k tomu bílé tričko s výstřihem do V. Vlasy si v týle upevnila do obyčejného drdolu, podél obličeje ji padalo jen pár kratších pramínků.

               „Čekala jsem, kdy se vzbudíš,“ usmála se na ni Karen, když Lily seběhla do kuchyně.

               „Dobré ráno,“ popřály si a Lilien okamžitě zasedla ke stolu v jídelním koutě.

„Mám hlad jako vlk, takže mi nandej obrovskou porci a do kafe bych prosila 3 lžičky cukru a smetanu,“ poručila si Lilien a uličnicky se usmála. Karen jí vše naservírovala dle jejího přání a posadila se naproti ní s hrnkem kávy.

               „Mimochodem děkuji za tu mast, už se to zahojilo,“ zamumlala Lilien s plnou pusou.

               „Ta jizva ti ale asi už bohužel opravdu zůstane,“ povzdychla si Karen zklamaně.

               „Je to jen jizva,“ mávla nad tím Lilien bezstarostně rukou a pokračovala dál v jídle.

               „Jsem tak ráda, že ses vrátila domů. Bylo mi bez tebe hrozně smutno,“ vyhrkla Karen vážně, než smutně dodala: „I když nevím, jestli je to pro tebe dobře. Možná by bylo lepší, kdyby ses nevrátila. Pak bys snad měla šanci na…“

               „Na normální život, chtěla jsi říct?“ skočila jí Lilien do řeči, a když Karen přikývla, pokračovala zamyšleným tónem: „Taky jsem si to myslela. Když jsem se před těmi třemi roky rozhodla, že se vzdám své moci, a tím mě snad opustí i ta schopnost vidění, nechtěla jsem se k tomu všemu nikdy vracet. Chtěla jsem si najít normální práci, normální přátele, dělat normální věci. A taky se mi to podařilo. Ale je to přesně tak, jak nám Megan vždy říkala. Čarodějkou se nestáváš, ale rodíš. Není to volba, ale osud. A co zmůžeš proti osudu? Snažila jsem se být normální, žít jako obyčejný člověk, ale stejně jsem celou tu dobu tušila, že se vrátím. Že se budu muset vrátit.“

               Lilien sklopila oči k talíři, aby sestra neviděla, jak se v nich zatřpytily slzy. Karen však její rozpoložení vycítila, protože ji povzbudivě stiskla dlaň.

               „Mám schopnost vidět budoucnost. Ať je to dar, nebo prokletí, musím to využít pro dobrou věc. Ku prospěchu všech. K tomu jsem byla předurčena. A když jsem spatřila, jak se probouzí…“ Lilien se odmlčela, zhluboka se nadechla, a pak dokončila svou myšlenku: „Věděla jsem, že se prostě musím vrátit. Že musím bojovat. A budu. Do posledního dechu.“

               „Lil, prosím tě…“ hlesla její sestra vyplašeně. Čarodějka věděla, co ji tíží. Sestra se to z ní snažila totiž vymámit od chvíle, kdy se vrátila domů.

               „Ne Karen, nezlob se, ale neřeknu ti, jak zemřu. Bylo by horší, kdybys to věděla, věř mi. Zbytečně by ses trápila a to nechci.“

               Plavovláska se právě nadechovala, aby jí mohla oponovat, když v tom se ozvalo hlasité bušení na domovní dveře.

               „Ty někoho čekáš?“ zeptala se Lilien zvědavě a opřela vidličku o talíř.

               „Ne,“ odpověděla Karen a šla otevřít.

               Lilien se k ní přidala, než však stačily cokoli udělat, dveře se rozletěly dokořán a na prahu jejich domu stál v celé své majestátnosti Viktor. Rukama se opíral o zárubně, byl oblečený stejně jako včera, jen oči si stínil před sluncem tmavými brýlemi.

               Karen spadla čelist a Lilien udiveně vydechla. Upír za bílého dne představoval docela velkou raritu. Mezi čarodějkami se sice nesly zvěsti o tom, že sluneční světlo upíry nezabíjí, pouze jim odebírá jejich nelidské schopnosti a je jim krajně nepříjemné, ale slyšet o tom a být toho svědkem, to byl velmi výrazný rozdíl.

               První se vzpamatovala Karen.

               „Do našeho domu tě nikdy nepozvu, takže si na tom zápraží můžeš stát, jak dlouho chceš, upíre,“ ujistila ho chladnokrevně.

               „Zapomínáš, s kým mluvíš, čarodějko,“ reagoval Viktor opovržlivě a domýšlivě pokračoval: „Pro jistotu ti osvěžím paměť. Jsem Viktor a patřím do Rady Nejstarších, takže ani tvá moc, ani tvá kouzla na mně nepůsobí. Tak si raději moc nevyskakuj.“

               Lilien poznala, že Viktor zuří. Opět. Jak mě našel?

               „Tak či onak, pokud tě nepozvu dál, nedokážeš do mého domu vstoupit,“ trvala Karen na svém a bojovně vystrčila bradu.

               „Hloupé žvásty,“ ušklíbl se, odsunul ji stranou a bez potíží překročil práh.

               Karen na něj nevěřícně zírala, v šoku zapomněla i na strach, ale Lilien už to pomalu docházelo. Couvla před ním hlouběji do domu.

               „Nemusím čekat na pozvání tam, kde už je má krev. Jak myslíš, že jsem ji asi vystopoval,“ kývl Viktor hlavou směrem k Lilien a plavným krokem vešel do obývacího pokoje, kde se uvelebil uprostřed pohovky.

               „Jak tomu mám rozumět?“ zavřela Karen vchodové dveře a přiřítila se za ním. „To znamená, že Lil… Že se od tebe napila?“ vyhrkla Karen a tázavě pohlédla na sestru. Lilien se postavila za křeslo a rukama pevně svírala opěradlo hlavy. Potřebovala se něčeho držet, když se její svět pomalu rozpadal. Opovržení v sestřině hlase bylo nepřeslechnutelné a ona si ho plně zasloužila. Čarodějka s krví upíra v žilách. Nejodpornější potupa pro každou sestru.

               Čarodějky jako zástupkyně dobra už od svých počátků potíraly zlo, které představovaly kromě jiného právě i upíři. Bylo to jejich poslání, náplň jejich života. Představa, že by se některá z nich napila od upíra, byla proto přirozeně opovrženíhodná a čarodějka s takovým proviněním byla hodna pouze odporu a pohrdání.

               „Přesně to jsem tím chtěl říct,“ usmál se krutě. Moc dobře věděl, co svými slovy způsobí, a skvěle se bavil tím, jak si Karen nyní sestru prohlížela. V jejím obličeji se střídaly pocity zmatku a znechucení s nepochopením.

               „Musela jsem, Karen, jestli jsem chtěla přežít,“ pokusila se jí to Lilien vysvětlit, a když tím sestru moc neobměkčila, zdrceně dodala: „Zatajila jsem to, protože vím, co to pro čarodějku znamená. Ale doufala jsem, že ty jako má skutečná sestra bys to mohla pochopit.“

               „Jsem ráda, že nejsi mrtvá,“ řekla Karen po chvíli váhavě, a pak stále ještě znechuceně dodala: „Ale je to odporné.“ 

               „Přeháníš, čarodějko,“ ušklíbl se Viktor potměšile a chtěl pokračovat, Lilien ho však ostře přerušila. „Co tu chceš?!“

               Viktor se zamračil a než se nadála, stál vedle ní. Karen to nevěřícně sledovala, byl neuvěřitelně rychlý. V jednu chvíli se rozvaloval na jejich sedačce, v druhou už stál nebezpečně blízko její sestry.

               „Ještě jsme spolu neskončili,“ odtušil chladně.

               Lilien se mu chystala říct něco peprného, jako třeba ať jde otravovat někoho jiného, místo toho ale náhle zavrávorala a svezla se k zemi. Dopadla do kleku, pažemi si objala břicho, které zaplavovaly bolestivé křeče a hlavou se téměř dotýkala svých kolen. Viktor svým citlivým sluchem zaznamenal v pokoji podivné vibrace, a když si Lilien pořádně prohlédl, zjistil, že vycházejí z jejího těla.  Šlo o pouze nepatrný pohyb, ale jemu neušel. Lilien začala vzlykat, a když zvedla hlavu, její oči byly plné slz a její pohled směřoval kamsi do daleka.                            „Ach ne, teď ne,“ polekala se Karen. Viktor viděl její zoufalé váhání. Bylo jasné, že touží vzít sestru do náruče, aby ji mohla ukonejšit, zároveň to ale z jakéhosi důvodu neudělala.

               To, co následovalo pak, Viktor ani ve snu neočekával. Šílená bolest, která ovládla Lilien, vybuchla i uvnitř něj. Jako by ho nějaká silná rána zasáhla přímo do hrudi. Na chvíli mu vyrazila dech. To přece není možné, prolétlo mu hlavou, já bolest necítím. Ledaže by… Ale vždyť jsem to nedovolil, dával jsem si pozor, když ode mne pila.

               „Ta bolest,“ vyklouzlo mu udiveně.

               Karen na něj nepřítomně pohlédla, celou svou pozornost dosud věnovala Lilien, které se mezitím na čele začal perlit pot. Už se nedržela za břicho, rukama sahala do prostoru před sebou. Znamení na její dlani jasně zářilo. Teprve když Karen spatřila šok v jeho tváři, došlo jí, co právě řekl, a také co to znamená.

               „Jste svázáni krevním poutem. Upír a čarodějka!“ v jejím hlase zazněla hysterie.

               Viktor použil svou sílu a bolest okamžitě potlačil. Byla v něm pořád, ale zasunutá hluboko v jeho podvědomí jako zapomenutá vzpomínka na něco nepříjemného. Také rychle vystavěl pevné hradby kolem vlastní mysli, aby snad Lilien do něj nemohla také nahlédnout.

               „Ta žena… V parku… Nezabíjej… Démon si bere její duši a jde…“ promluvila Lilien horečnatě. Jakmile začala popisovat vizi, objevila se Karen v dlani světelná bublina a zaznamenávala každé její slovo.

               „Kam míří?“ zeptala se jí Karen úzkostně.

                „Nevím, nemůžu… Tolik to bolí,“ vzlykla Lilien.

               „Musíš, Lil, soustřeď se! Kam míří?“ naléhala čarodějka a nenáviděla se jako pokaždé, když své sestře asistovala při vidění a nemohla jí nijak pomoci, ani ulevit od bolesti.

               „On hledá… Ten dům přece znám, tam bydlí Emily. Jde zabít Emily! Musíš ji varovat… Musíš…“ sténala Lilien a po spánku jí stekla kapička potu. Karen neodpověděla, jen krátkou kouzelnou formulí poslala zprávu Emily i ostatním čarodějkám.

               „Vidíš ještě něco, Lil?“ zeptala se pak napjatě.

               „Vidím ho, jak klepe na dveře… A pak už jen oheň,“ odpověděla Lilien nešťastně a skryla si obličej do dlaní. Její znamení zhaslo a dívka se konečně přestala třást.

               „Už je to pryč, Lil,“ vzdychla Karen starostlivě a teprve nyní k sestře přiklekla. Objala ji kolem ramen a skryla její obličej na své hrudi.

               „Ale ta žena je mrtvá a Emily… Ten oheň. Co když to bylo pozdě?“ nedokázala se Lilien utišit.

               „Však to brzy zjistíme, Lil. Pojď, musíš si odpočinout,“ vzala ji Karen v podpaží a pomáhala jí vstát.  Lilien měla nohy jako z těsta, celé tělo jí bolelo a bylo spíš zásluhou Karen, že se dokázala dovléct k pohovce a usednout na ni.

               „Hned ti donesu něco na posilněnou, jen prosím tě neomdli, ano? Hned budu zpátky, vydrž,“ požádala Karen ustaraně a odběhla do kuchyně.

               „Bavil ses dobře?“, zeptala se Lilien ochraptěle a upřela ještě uslzený pohled na Viktora.

               Popravdě řečeno se bavil, a chystal se na její dotaz odpovědět patřičně ironicky, ale když spatřil její ztrápený, bolestný výraz, nedokázal zabránit tomu, aby mu nevyklouzlo jen věcné: „Rozhodně to bylo zajímavé.“

               Nechápavě potřásla hlavou a znovu zasténala bolestí.

               Tak křehká, napadlo ho.

               „Tady to máš a vypij to do dna,“ přispěchala Karen zpět a v ruce nesla hrnek s nějakým zeleným odvarem. Lilien tentokrát neměla ani sílu žertovat o zápachu, který se z něj linul, a vděčně jej od sestry přijala. Zrovna se z něj dlouze napila, když se Karen v dlani objevila odpověď na její zprávu. Ze světelné bubliny se na ně usmívala Megan. Viktor rychle ustoupil do stínu chodby, aby si ho nevšimla.

               „Emily je v pořádku, varování přišlo včas. Démona jsme zlikvidovaly. Je ale dost otřesená, tak ji vezmu na pár dní k sobě. Brzy ohlásím termín sabatu. Zatím buďte zdrávy a ve střehu,“ připomněla jim a rozplynula se i se světelným nosičem. Lilien s Karen se na sebe jen usmály, oběma se z hloubi duše ulevilo.

               „Myslím, že si půjdu zase lehnout Karen, promiň,“ postavila se Lilien pomalu. Lektvar jí dodal trochu síly, doufala, že zvládne sama vyjít schody do patra.

               „Tak to ne,“ zastavil ji Viktor popuzeně.

               „Co ještě chceš? Nepůjdu s tebou a nebojím se tě,“ postavila se mu Lilien odhodlaně, i když měla pocit, že slabostí bude asi zvracet. „Myslíš, že mi můžeš způsobit ještě něco horšího, než bylo tohle? Nejsi nic oproti zlu, které přichází!“                                                                                          „Ty se jen tak nedáš, co?“ usmál se pobaveně a jeho vztek zmizel jako mávnutím kouzelného proutku. „Tvrdohlavá jako mezek. Nesrovnávej mě laskavě s nějakým imaginárním zlem, ještě nevíš, čeho všeho jsem schopen.“ Konec jeho věty zněl patřičně výhrůžně.

               „Hlupáku!“ odsekla, otočila se a chtěla začít stoupat po schodech. Okamžitě stál před ní a zatarasil jí cestu.

               „Přemýšlel jsem o tom, co jsi včera říkala a opravdu to vypadá, že na nějakou dobu budeme muset bohužel skutečně uzavřít spojenectví. Rozhodl jsem se, že my dva budeme prozatím spojovacími články mezi čarodějkami a upíry, což znamená, že chci mít od toho vašeho sesterstva k dispozici veškeré nové informace a poznatky, a stejně tak i já budu informovat tebe o výsledcích jednání Rady Nejstarších. Je to jasné?“

     Unavená svým viděním i jeho nabubřelostí zavřela oči, než odpověděla. „Posloucháš se někdy, jak zníš? Jestli máme být spojenci, budeš muset laskavě změnit tón a přístup.“ Její podmínka zazněla do ticha, jelikož prostě zmizel. Jenom cvaknutí dveří vypovídalo o tom, kudy odešel.

               „Arogantní nevychovanec,“ utrousila Karen jedovatě. „Musím vymyslet nějaké ochranné kouzlo, aby si k nám nemohl, kdykoliv se mu zamane. I když nevím, jestli to vůbec půjde, když jste teď spojeni.“

               „Cože?“ zarazila se Lilien.

               „Krevním poutem, Lil. Viktor se s tebou spojil krevním poutem,“ poznamenala Karen trpce.

               „Takže to může být ještě horší,“ hlesla Lilien neradostně. Poté se jen mlčky otočila a odešla do své ložnice.

***********

                Viktor stál ve své pracovně a koukal z okna na město, které žilo svým každodenním mravenčím tetelením. Lidé spěchající po chodníku, ruce plné tašek s nákupem, nebo hledící do mobilů. Sluchátka v uších, na hlavě, v ruce cigaretu. Děti samotné, nebo v hloučcích, jak se vracely ze školy, nebo kroužků. K tomu všemu doprava, troubení klaksonů, zvuky motorů.

                To všechno vnímal ovšem pouze okrajově. Už dávno se naučil všechny zvuky lidského světa vytěsnit na kraj vědomí, pokud se jimi právě nechtěl zabývat nebo potřeboval přemýšlet. Tak jako právě teď.

                Znovu a znovu si v hlavě přehrával své první setkání s Lilien. Opakovaně se vracel k chvíli, kdy se na ní začal krmit a pátral po tom momentu, kdy ztratil kontrolu a svázal se s ní krví. Věděl, že k tomu stačí jen vteřina, jedno mrknutí oka, ale ať se snažil jakkoli usilovně, nepřišel na to. Jediným výsledkem byla jeho znovu probuzená žízeň.

                Kráčel světem už několik století, ale ještě nikdy se s nikým nesvázal. Zprvu byl příliš mladý a nezkušený, a netušil jak na to, později s každým dalším rokem své existence přicházel stále více o svou lidskost a tím i potřebu kontaktu, souznění. Neměl nikdy touhu opájet se mocí a tahat za nitky vládnoucích vrstev lidské společnosti jako jiní jeho druhu. Nepotřeboval ovládat ani jiné upíry. Po své proměně si ostražitě vybíral pole svého působení, nikdy se na žádné bojiště nevydával naslepo a nezapojoval se do upířích i lidských rozmíšek a válek, pokud to nebylo nezbytně nutné. Potřeboval lidské tvory k žití, to ano, ale ne k životu.

                Snad i díky tomu nedošel žádné vážné újmy a přetrval staletí, díky nimž jeho moc i reputace rostla, až získal členství v Radě Nejstarších, a také vládl upírům v tomto městě a jeho okolí. V obou případech si ho vybrali a on svolil jen proto, aby dal své existenci po té dlouhé řádce let alespoň nějaký smysl.

                Zkusmo se ponořil do sebe a vyhledal čarodějčinu mysl. Šlo to snadno i na vzdálenost, která je dělila. Její mysl se lehce a pokojně vlnila, podle toho poznal, že čarodějka spí a on sleduje její sen. Hleděl na ženu, sedící na lavičce v parku, a věděl, že se dívá Lilieninýma očima. Ve spaní si její podvědomí znovu přehrávalo poslední vidění. Spatřil, jak se v její blízkosti rozkmital vzduch, který získal obrysy šedého kouřového stínu, který měl jen hrubě obrysy lidské postavy. Místo očí měl stín jen rudě žhnoucí body.

                Žena si dál užívala chvilku klidu, o démonově přítomnosti neměla ani ponětí. Jistě, lidé je nedokážou spatřit, proletělo mu hlavou. Pouze tvorové v magii zrození, nebo magií stvoření, je mohou vidět.

                Démon se přiblížil až k ženě, a teprve pak na sebe vzal svou bojovou formu. Postava zůstávala lidská, kůže získala tmavě hnědý odstín. Na hlavě mu vyrašily zahnuté rohy, na nahých nohou a rukou se objevily dlouhé drápy a ústa odhalovala špičaté, zvířecí zuby a zahnuté tesáky, ostré jako břitva.

                Démon zařval, ale ani to lidská žena nedokázala slyšet. Jen jakýsi starodávný podvědomý impuls ji přiměl znepokojeně vzhlédnout a podezíravě se rozhlédnout. V té chvíli jí démon vrazil ruku do hrudi a ona vykřikla. Když ho následně vytrhl, a ještě vlhké horkou krví z něj prýštící začal požírat, sesunula se z lavičky bezvládně na zem. Netvor byl s potravou brzy hotov. Než se ale otočil, aby se vydal dál na cestu, sklonil se k mrtvému tělu a zhluboka se nadechl. Do nosních dírek vtáhl stříbřitou nitku lidské duše; ten poklad, pro který tu ženu zabil. Jeho hlavní potravu.

                Uslyšel výkřik, to se Lilien z toho hrozného snu právě probudila. Rychle se stáhl a opřel se rukama o parapet. Mračil se. Tak to bychom měli, pomyslel si hořce, moje první krevní pouto a s čarodějkou. A ty pekelné stvůry. A s nimi Matka démonů.

                Patřil ke skupině nejstarších upírů zdejšího světa, a i on znal Matku démonů jen z pověstí. Věřil, že není jediný, co ji považoval za pouhou legendu. Příběh, který se vypráví u ohně, když chcete ostatním způsobit mrazení na zátylku. Protože Matky démonů se báli i ti nejstarší a nejmocnější z řad všech magických tvorů. Nikdo nevěděl, jak vypadá, ale tradovalo se, že je tím největším zlem, které kdy kráčelo zemí. Že vládne silou celého pekla, a když byla naposledy u moci, způsobila téměř úplné vyhynutí magických bytostí. O mohutných ztrátách na lidských životech nemluvě.

                Snažil se vzpomenout, co se vyprávělo o jejím konci, jak byla přemožena, ale nic se mu nevybavovalo. Čeká mě spousta bádání, podíval se přes rameno na svou obrovskou knihovnu.

                To způsobilo, že si vzpomněl i na knihovnu v domě čarodějek. Táhla se podél jedné z delších stěn jejích obývacího pokoje, vysoká byla až téměř ke stropu. Měl dost času si ji prohlédnout, když si hověl na jejich gauči. A ačkoliv obsahovala jen cestopisné knihy a beletrii, byl si jist, že alespoň polovina z těch svazků je maskována kouzlem a jedná se o čarodějnické knihy plné zaříkávání a receptů na kouzelné odvary.

                Celý ten domek působil naprosto obyčejně. Dvě patra, dole obývací prostor, propojený s velkou, prostornou kuchyní, vybavenou moderní kuchyňskou linkou v bílé barvě. Velký kulatý stůl s šesti židlemi. Z pokoje pak vedlo schodiště do druhého patra, kde měly čarodějky své pokoje a pravděpodobně i koupelnu. Samozřejmě si všiml i francouzského okna, kterým se dalo vyjít z obývacího pokoje na zahradu. Tu si zatím neprohlédl, ale ve vůních, které k němu pronikaly otevřeným oknem, cítil ovoce, zeleninu, bylinky a růže.

                Prostě domek jako každý druhý v té malé vilové čtvrti, nikdo by nepředpokládal, že v něm žijí čarodějky. Navíc když si vybavil Karen a Lilien, musel uznat, že obě vypadají jako běžné lidské ženy. Kdyby z nich necítil vyzařovat jejich magii, ani by nepoznal, že nejsou lidmi.

                Zamračil se a odpoutal své myšlenkou od těch dvou. Tím se bude trápit později. Teď se musel vrhnout do práce. Jestli chtěl mít šanci přežít zlo, jež se probouzelo, a pokud ji chtěl poskytnout i ostatním, musel zjistit co nejvíce o Matce démonů.

NOVÝ PŘÍBĚH – MATKA DÉMONŮ

Už je to pár let zpátky, co jsem napsala tento příběh.

Čarodějky, upíři, démoni – vyšlo už o nich tolik knih, tolik příběhů, tak jsem si ten svůj nechávala jenom pro sebe. Jako takovou svou “guilty pleasure”, neboli takové moje malé provinilé potěšení. Takové malé něco, čemu by se mohli někteří čtenáři/čtenářky posmívat, dívat se na to mezi prsty, protože to tu přece už všechno dávno bylo, a patří to spíš do žánrů hodnocených jako pokleslejší, méně hodnotné.

Ale víte co? Mě psaní tohoto příběhu bavilo, a třeba vás bude bavit jeho čtení 🙂

Proto jsem se vrátila k první verzi a postupně se pustila do jejích úprav. Výsledek budete moci číst zde na mém webu a samozřejmě opět na Wattpad.com

1.kapitola

POSEL ŠPATNÝCH ZPRÁV

Lilien vykročila ze světla pouliční lampy k ústí temné uličky. Město se podobnými místy plnými stínů jen hemžilo. Jiná dívka by byla na jejím místě by vyděšená k smrti, její srdce ale tlouklo klidně. Když ji pohltila tma, rychlým pohybem si stáhla koženou rukavici z levé ruky. Pomalu šla ulicí a snažila se nevšímat si zápachu odpadků, válejících se kolem přeplněných popelnic.

Ušla sotva pár metrů a ze tmy před ní se zpoza jedné velké popelnice vyloupla temná postava. Lilien se zastavila.

               „Brej večír,“ pozdravila silueta skřípajícím hlasem. Znělo to, jako by něco ostrého přejíždělo po plechu.

               Je to tady, pochopila a připravila se.

               „Dobrý večer,“ odpověděla klidně. 

               „Copak dělá taková kráska sama na tomhle opuštěném místě?“ zeptala se postava zvědavě a přistoupila o krok blíže.

               „Jdu za Viktorem. Mám pro něj důležitou zprávu,“ Lilien zdůraznila mužovo jméno a dál rozvážně vyčkávala.

               „Hmm za Viktorem, říkáš? To si myslíš dost vysoko, krásko. Co kdyby ses zdržela chvilku tady se mnou,“ zamručel cizinec dychtivě a posunul se opět blíž k ní.

               „Jdu za Viktorem.  A ty mě zbytečně zdržuješ,“ odvětila netrpělivě.

               „Tak slečinka je vybíravá. Chtěl jsem být trochu milý… Než tě zabiju,“ zasyčel výhružně.

               „Nezdržuj mě, spěchám,“ nedala se Lilien zastrašit.  Muž se zlověstně zasmál a skočil po ní.

               Lilien byla ale připravená. Věděla, co přijde, takže ji rychlost jeho útoku nepřekvapila. Než se jí stačil dotknout, byť jen jediným prstem, natáhla před sebe odhalenou dlaň, zářící jasným světlem jejího znamení. Cítila, jak z ní vyšlehla vlna energie, zachytila útočníka ještě ve vzduchu a odhodila ho kus stranou. Pak spustila ruku k tělu a vydala se dál ulicí. Když míjela místo, kam ten muž dopadl, bylo prázdné.

Měla si ho nechat zemřít, napadlo ji. Než se ale vydala na tohle prokleté místo, slíbila sama sobě, že nezničí žádnou duši, nebude-li to skutečně nutné. I kdyby byla sebeprohnilejší.

               Znovu pomalu vykročila, smysly ve střehu. Věděla, že ještě není konec. Když před sebou uslyšela šelest, jen si tiše povzdechla a opět se zastavila.

               „Tak se ukaž“, řekla do tmy otráveně. Chtěla to už mít za sebou.

               Ze stínů se před ní vyrojila skupinka postav.  Temnou duši ve stínu nespatříš, zaznělo jí v hlavě sestřino kázání.

               „To nemáte na práci něco lepšího, než tady číhat?“ nebála se. Postavy se pohnuly, chystaly se jí obklíčit.

               „Jdu za Viktorem, nesu mu důležitou zprávu.  Jestli mě budete zdržovat, zničím vás“, řekla už trochu rozzlobeně a měřila si je zamračeným pohledem.

               „Jen vyhrožuje. Pojďme si ji vzít,“ řekla jedna z postav ženským hlasem. Zbytek souhlasně zamručel.

               Lilien už na nic nečekala a zamířila dlaní na tu ženu.

               „Varovala jsem vás,“ vzdychla a nechala své znamení, aby vzplanulo a uvrhlo útočnici do plamenů. Žena vyděšeně vykřikla, upadla na zem a s hrozným kvílením se převalovala ze strany na stranu ve snaze oheň uhasit.

               „Varovala jsem vás,“ zašeptala Lilien a snažila se potlačit lítost.

               „Odporná čarodějko,“ zavrčel jeden z mužů a připravoval se na ni vrhnout.

               „Tak dost!“ okřikla je Lilien rozzlobeně. „Zachoval si některý z vás alespoň kousek rozumu? Je tady někdo, kdo nechce shořet? Naposledy opakuji, jdu za Viktorem a spěchám.“

               „Už tě čeká, čarodějko. Pojď za mnou,“ ozvalo se jí za zády, těsně u ucha. Na zátylku jí naskočila husí kůže. Když kolem ní prošla stínová postava, prostoupil ji chlad. Byl to ten první útočník, poznala ho podle hlasu. Podle všeho měl ostatní na povel.

               „Ještě že jsem tě nespálila,“ poznamenala věcně a vydala se za ním rázným krokem.

**********

               Muž ji ještě chvíli vedl hlouběji do tmy, než se konečně zastavil a otevřel dveře skryté ve zdi.  „Běž až nahoru, a pak doprava, čarodějko.“

               Lilien přikývla a vstoupila do budovy.  Jednalo se o bytový dům, celý však zel prázdnotou. Dveře jednotlivých obytných prostor byly pryč, a tak mohla nahlédnout dovnitř. Všude se povaloval rozbitý nábytek, stará špína, odpadky. Sem tam byla na zemi položená stará matrace, nebo jednoduché hnízdo z kartónu, novin nebo starých dek, jak si tam podle všeho občas ustlali bezdomovci. Nebo někdo jiný. Pomalu po schodech stoupala do nejvyššího patra, výtah byl úplně pryč a zůstala po něm jen prázdná šachta, kterou se nyní proháněla meluzína. Schodiště bylo ponořené v šeru, osvětlovaly ho pouze sem tam blikající žárovky, které volně visely ze stropu.

               Hlavně nezakopni, říkala si sama pro sebe. Chce to hlavně klid a pevné nervy.

               Vyšla osm pater a pomalu se začínala zadýchávat, když zjistila, že konečně došla do cíle. Dala se tedy chodbou napravo, a po několika váhavých krocích dorazila k velkým dřevěným dveřím. Postrádaly kliku, místo ní byly opatřeny zdobeným kovovým klepadlem.  Lilien vztáhla ruku, aby jej použila, když v tom se dveře samy od sebe začaly pomalu otvírat.

               Zhluboka se nadechla a odhodlaně vstoupila. Ocitla se v místnosti velikosti menšího tanečního sálu bez oken. Cihlová podlaha byla holá, naproti ní ve velkém krbu plápolal oheň, vedle něj stál koš se dřevem a o něj opřený pohrabáč. Popošla směrem ke krbu a rozhlížela se. Nalevo od ní stál masivní dřevěný stůl, nohy mu zdobily bohatě vyřezávané ornamenty polonahých žen. Válela se na něm hromada otevřených, rozečtených knih a listin. Lilien si všimla, že některé z nich jsou vázané v krásných zdobených deskách. Za stolem bylo velké pohodlné křeslo.  A nikde nikdo.

               Viktora neviděla, ale věděla, že tam je. Cítila jeho přítomnost. Obrnila se trpělivostí a snažila se zůstat klidná. Je-li pravda, co se o něm říká, tak jsem vůči němu naprosto bezbranná.

               „Zabila si Inu,“ ozvalo se z temného koutu za stolem. Hlas byl hluboký a plný nenávisti.

               „Varovala jsem ji,“ odvětila Lilien jednoduše. Rozhodně se za to nemínila omlouvat. A určitě mu nedovolí, aby ji vyděsil a bavil se jejím strachem.

               Nereagoval. Napínala zrak do tmy a snažila se ho zahlédnout, světlo z krbu dosahovalo ale jen ke stolu, takže se jí to nedařilo.

               „Tak ty jsi ji varovala,“ zavrčel jeho hlas někde zprava. Velmi blízko. Pohlédla tím směrem a spatřila ho, jak přikládá dřevo do krbu.

               Je hrozně rychlý.

               „Ano varovala,“ zopakovala Lilien a prohlížela si ho.

               Stál teď zády k ní, jednou rukou se opíral o krb a díval se do ohně.  Druhou dlaň měl sevřenou v pěst.  Byl vysoký a mohutný, ale ne tolik, jak si ho Lilien představovala. Měl na sobě černé kalhoty a tenký černý svetr ke krku. Na pažích se mu rýsovaly svaly. Bylo zřejmé, že zuří. Hodně.

               Lilien se rozhodla, že promluví, ale byl to on, kdo prolomil ticho jako první.  Pohnul se směrem k ní tak rychle, že to nestačila ani zaregistrovat. Náhle stál těsně před ní, mezera mezi nimi byla sotva dvacet centimetrů a vzduch, který ji naplňoval, jiskřil jeho zlostí.

               „Tohle na mně neplatí, čarodějko,“ chňapl jí po odhalené dlani a otočil ji, aby si mohl prohlédnout její znamení.

               „Já vím,“ pohlédla mu nebojácně do tváře. 

               Musela uznat, že co se popisu jeho tváře týkalo, pověsti nelhaly. Husté, černé vlasy měl ostříhané nakrátko, vepředu s moderním rozcucháním ve stylu nedbalé elegance. Tmavé, výrazné obočí se teď zle mračilo, rty měl pevně sevřené vztekem a z blankytně modrých očí by určitě šlehaly blesky, kdyby to bylo možné. Nosní dírky se mu chvěly, větřil její vůni.

               Dal by se nazvat krásným, napadlo Lilien. Kdyby nebylo té jizvy, která mu přetínala levou část obličeje. Začínala na čele ve vlasech, táhla se přes obočí, kolem oka a končila uprostřed tváře. Ačkoliv měla jen světle růžovou barvu, v jeho bledé tváři byla velmi patrná.

               Takže není nezranitelný. Ta myšlenka ji potěšila a ona se usmála.

               Viktor si však její pousmání vysvětlil jinak, jelikož zuřivě zavrčel, chytil ji pod krkem a stiskl tak, že skoro nemohla dýchat: „Kdo jsi a co tu chceš, čarodějko!“

               Lilien potlačila myšlenku na bolest, a chraptivě odvětila: „Jsem Lilien a nesu ti zprávu od velké rodiny čarodějek.“

               Přiblížil se tváří k jejímu obličeji a pohledem se jí propaloval do duše.

„O co jde?“ zeptal se, aniž by povolil stisk.

               „Mám ti vyřídit, že se probouzí. Matka démonů se probouzí,“ zachroptěla. Znehybněl, ve tváři výraz naprostého šoku, a okamžitě ji pustil.

               „Lžeš!“ ohradil se pak zuřivě a nevěřícně pokračoval: „To je nesmysl! Neexistuje způsob… Neexistuje žádná možnost…“

               Lilien se zapotácela a opřela se zády o zeď, aby udržela rovnováhu. Rozkašlala se a mnula si bolavé hrdlo. „Je to pravda.“    

„Zprávu jsi mi předala, takže vůbec nebude vadit, když si ověřím, jestli je pravdivá, že? Svůj úkol už jsi splnila, takže kdybych tě náhodou zabil, tak se vlastně nic nestane. Jedna čarodějka, nebo dvě, co na tom záleží,“ zasyčel zlověstně.

               Lilien věděla, co to znamená, ale nebála se. Věděla, že se nemusí bát.

               „Nezabiješ mě. Znám svou smrt,“ řekla mu tiše, a šeptem dodala: „Viděla jsem ji.“

               Jen se chladně ušklíbl a přistoupil k ní. Udělal to tentokrát pomalu, chtěl ji vystrašit, chtěl, aby začala křičet a prosit o život.

               „Tak už to udělej,“ šeptla místo toho a smířeně zavřela oči.

               Trochu ho tím zaskočila, ale rozhodně neodradila. Zhluboka se nadechl, sklonil se k ní, pohledem přejel její tvář, a pak se jí lačně zahryzl hluboko do hrdla.

               Lilien zareagovala instinktivně, chtěla se bránit té šílené bolesti, a pokusila se ho odstrčit. Ani se nepohnul, stál jako skála, přisátý pevně k jejímu krku. Zazmítala se, ale neměla proti jeho síle žádnou šanci. Jednou rukou jí držel za rameno a druhou jí sevřel vlasy a škubl jimi, aby jí ještě více odhalil šíji.

               Cítila, jak z jejího těla společně s krví odchází i její životní energie, jak se zábrany kolem jejího vědomí bortí a on v ní může číst jako v knize. Ačkoliv už jí nezbývalo mnoho sil, snažila se před ním alespoň ukrýt svá nejniternější tajemství.

               Viktor mě nezabije. Proto mě čarodějky vybraly, abych mu předala zprávu. Protože jsem viděla, že mě Viktor nezabije, prolétlo ji hlavou, než se jí mysl začala zamlžovat. Podklesly pod ní kolena.

               Chutná naprosto úžasně, tahle malá čarodějka, napadlo Viktora, když ji ochutnal.     Pomalu se krmil a občas slastně zasténal, když se mu horko jejího životního nektaru rozlévalo po těle. Její krev byla mnohem silnější než lidská. A také mnohem lahodnější. Dokonce předčila i chuť jeho vlastního druhu. Jako by ho svými paprsky hladilo samo slunce.

               Rychle pronikl do její mysli ověřil si tak, že Lilien skutečně mluví pravdu. Mohl by ji teď klidně nechat odejít, ale nedokázal se nabažit té chuti, kterou mu naplňovala ústa. Taky ještě pořád zuřil nad tím, že zabila Inu. Že si dovolila ohrozit jeho potomka, že si to k němu nakráčela bez jediného vyděšeného zachvění, že ani teď z ní necítí strach, že mu vzdoruje a brání se mu i teď, když je jasná jeho převaha, kdy je na pokraji smrti…

               Pak mu náhle v hlavě zazněla její poslední myšlenka, že ji čarodějky vybraly, protože viděla, že ji nezabije. Protože viděla svou smrt. Viděla…

               Viktor odtáhl svá ústa od rány na jejím krku a zamyšleně se na ni podíval. Lilien už mu spočívala celou vahou v náruči, dýchala tiše a mělce, tep měla pomalý a přerývaný.  Jakmile ji položil na podlahu ke krbu, zalilo její tvář světlo ohně. Její výraz byl klidný, jako by jenom spala. Dříve plné rudé rty jí zbělaly, bledý obličej kontrastoval s tmavými vlasy, které se jí rozprostřely kolem hlavy jako závoj.

               Jsou jemné jako hedvábí, prolétlo mu hlavou, rychle tu myšlenku ale vytlačil a soustředil se na její dech. Srdce tlouklo neochotně a čím dál pomaleji a on si stále v hlavě přehrával její poslední myšlenku.

               Viděla svou smrt. Jak ji mohla vidět? Že by nějaké kouzlo? Ani čarodějky nemají takovou moc.

               Viktor horečnatě přemýšlel, zvažoval možnosti, až se rozhodl, že musí zjistit, co za tím vězí.  Zabít ji přece klidně můžu později, pomyslel si a samolibě se pousmál. Vtom si uvědomil, že Lilien přestala dýchat.

               „Sakra,“ zaklel, ale nezaváhal ani na chvíli. Rychle si prokousl zápěstí a přiložil ho dívce k ústům. Nechal jí pár kapek sklouznout do krku, ale nic se nedělo.

               „Tak se napij, čarodějko, napij se,“ vyzval ji netrpělivě.

               Napřed uslyšel, jak její srdce znovu ožilo, pak se její ústa pomalu pohnula, něco říkala, ale nerozuměl jí.  Sklonil tvář k jejím ústům.

               „Ne,“ šeptla bezhlasně.

               „Jen pij,“ usmál se chladně a dodal: „Vypadá to, že tě vážně nezabiju. Tedy prozatím.“

**********

               Karen nervózně přecházela po pokoji. Pažemi si objímala hruď, a chvěla se strachy. Starosti jí vryly do čela hluboké vrásky.

               „Nech už toho a posaď se. Jsem z tebe strašně nervózní,“ požádala ji unaveně žena, která seděla v křesle a popíjela čaj. Starší dámě dlouhé vlasy, spletené v jednoduchý cop, prokvétaly stříbrem. Na sobě měla elegantní kostýmek barvy bílé kávy.

               Oslovená na ni nechápavě pohlédla, a pak rezignovaně potřásla plavými vlasy, pečlivě uchycenými po stranách ozdobnými sponami.

               „Já to prostě nesnesu. Strašně se o ni bojím. Neměla jsem ji pouštět,“ vzdychla nešťastně Karen a sedla si na pohovku. Když si ze stolu brala šálek s čajem, chvěla se jí ruka.

               „Sama si to vybrala, Karen. Vrátila se k nám a byla už rozhodnutá za ním jít.  Byla si jistá, že se jí nic nestane. VIDĚLA to,“ zdůraznila její společnice vážně.

               „Ale je to moje sestra, Megan,“ vzdychla Karen ztrápeně a upila ze šálku.

               „Všechny jsme sestry, Karen, i když nepocházíme ze stejné matky,“ opravila ji Megan laskavě a s naprostou jistotou pokračovala: „Lilien vše viděla. Viděla, že ji nezabije. Takže ji Viktor nezabije, a ty se zbytečně obáváš.“

               „Neměla se vracet,“ trvala na svém Karen: „A neměla za ním chodit.“

               „Byla to její volba, Karen,“ odtušila Megan přísně a upřeně se na plavovlásku podívala. „Když nás Lilien tehdy opustila, ztratily jsme velice mocnou sestru. Všichni bychom se měli radovat z toho, že se vrátila. Bude nám velmi prospěšná. Zvlášť, přichází – li zlo ze všech nejhorší.“

               „Pro dobro nás ostatních zahodila své vlastní,“ oponovala mladá žena zarputile.

               „Nikdy by jí nebylo dobře, Karen.  Nikdy by nežila úplný život.  Když se jednou narodíš jako čarodějka, už jí navždy zůstaneš,“ odvětila Megan a Karen se proti tomu neohradila. Protože to byla pravda.

               Obě ženy pak jen tiše upíjely čaj a čekaly.

**********

               Lilien Viktora poslechla a zhluboka se napila. V prvním momentu si myslela, že začne zvracet, dávivý reflex ale okamžitě pominul, když jí na jazyku vybuchla chuť jeho krve. Ještě nikdy v životě neochutnala nic tak úžasného. Projela jí šoková vlna energie, veškerá únava a bolest byla okamžitě pryč. Dýchalo se jí lehce a celé tělo rozechvívalo bouřlivé horko, které vybuchovalo v každé buňce jejího těla. Cítila, jak se její mysl rozplývá ve slastné blaženosti. Podržela si jeho dlaň u úst, aby ji nemohl odtáhnout a ona si z něj mohla vzít ještě víc.

               Viktor na ni zamyšleně hleděl. Už dlouho z něj nikdo nepil a on tak skoro zapomněl, jak je to příjemné. Kdyby to bylo v jiné situaci a s někým jiným, rozhodně by si ty slastné pocity dovolil. Takhle jen pevně stiskl rty, aby z nich snad neunikl ani povzdech a pozoroval, jak na jeho krev začíná Lilien reagovat. Cítil její slast, sálala z jejího chvějícího se těla. Věděl, že kdyby chtěl, mohl by jí způsobit skutečnou rozkoš. 

               Ale to nechceš, zaznělo mu v hlavě, potřebuješ jen, aby přežila.

               „To stačí,“ řekl stroze a nelítostně jí své zápěstí vytrhl.

                Jako by ji v tu chvíli polil studenou vodou. Prudce se posadila a odsunula se blíže ke krbu, dál od něj. Rukou si zuřivě utírala rty.

               „Nepřeháněj to. Moc dobře vím, že ti chutnalo,“ řekl Viktor posměšně a zůstal v podřepu, spojené ruce opřené o kolena.

               „Cos to… Jak si mohl,“ zasténala Lilien nešťastně.

               „Ty nevíš? Tohle jsi neviděla?“ zeptal se pichlavě.

               Lilien v mysli varovně zablikalo. Bylo jí jasné, na co se ve skutečnosti ptá. Skousla si spodní ret a mlčela. Připadala si zranitelná jako ještě nikdy. Odhalená na dřeň. Ještě stále cítila, co jí způsobila jeho krev a to, že on to věděl taky, ji uvádělo do hrozných rozpaků.

               Viktor si ji posměšně prohlížel. Její vlasy měly sytou tmavě hnědou barvu, skrze kterou tu a tam prosvítal světlejší pramen. Nebylo to ale odbarvením, jak si všimnul svým ostřížím zrakem. Splývaly jí po zádech v hustých vlnách a končily až u pasu. Do tváře už se jí vrátila přirozená barva, přesto vypadala bledě a pod očima se rýsovaly nepříliš zřetelné šedé stíny. Měla malý nos a souměrně vykrojené rty.  V jejích očích se střídaly odlesky světlé modři a šedavé zeleně.  Připadalo mu, jako by v nich četl nějakou bolest, skrytou a utajovanou.

               Její pleť byla smetanově bílá, a Viktor si dobře pamatoval, že je hebká jako samet. Jeho pohled sklouzl níž, zhodnotil její postavu, a ačkoli na sobě měla džíny, a nevýraznou, šedou mikinu, bylo mu jasné, že je rozhodně alespoň stejně přitažlivá, jako její obličej. Znovu se vrátil k její tváři a pohled mu utkvěl na zranění, které ji způsobil na hrdle. Už nekrvácelo.

               Ještě že tak, napadlo ho, když si vzpomněl na její chuť a vůni. To by to všechno mohlo začít zase celé znovu.

               Z přemýšlení ho vytrhl její hlas. „Už ses dost vynadíval?“

               Její ironický tón mu neušel.

               „Tady kladu otázky já,“ odsekl zlostně, napřímil se a pohlédl na ni shora. „A pořád čekám na odpověď.“

               Lilien se taky pomalu postavila. Nebojácně si ho měřila. „Nevím, o čem to mluvíš.“

               Díval se na ni upřeně, bez mrknutí, a Lilien se pod silou jeho pohledu cítila nepříjemně. Viktor ji teď znal, a ona čekala, kdy proti ní použije něco z toho, co zjistil.

               „Řekla jsi, že jsi viděla svou smrt. Vysvětli mi to. Je to nějaké kouzlo?“ zopakoval svou otázku s těžko kontrolovanou shovívavostí.

               Lilien zaváhala, horečnatě přemýšlela, jak z toho vybruslit, aby nemusela odpovědět. Přešla tedy znovu do útoku.

               „Copak, že by se mocný Viktor bál smrti?“ ušklíbla se posměšně, i když věděla, že se chová jako šílenec.

               „JÁ jsem smrt,“ zahřměl a chytil ji silně za ramena. Viděla, jak se mu zlostí prodloužily tesáky a vzpomněla si na to, jakou bolest jí způsobily.

               „Odpověz!“ zatřásl s ní, a když i nadále mlčela, výhružně dodal: „Mám se snad znovu podívat do tvé duše, čarodějko? Mám se tedy z tebe znovu napít?“

               Proti své vůli se při představě jeho dalšího útoku zimomřivě roztřásla. Najednou se cítila slabá a vyčerpaná.

               „Prostě vidím některé věci. Co se stanou,“ svěsila poraženě hlavu.

               „Takže ty máš dar vidění,“ jen stěží skrýval ve svém hlase překvapení.

               „Spíš prokletí,“ zamumlala Lilien nešťastně, už se nesnažila skrývat, jak mizerně se cítí.

               „To ty jsi viděla Matku démonů, jak se probouzí?“ Přikývla.

               Jeho ruce z jejích ramen zmizely, a Lilien se sesunula na podlahu jako hadrová loutka.  Jako by z ní síla jeho krve v jediné chvíli naprosto vyprchala, cítila se slabá, točila se jí hlava a ústa měla vyprahlá jako po dni na poušti.

               Tohle se nemělo stát, znělo jí hlavou pořád dokola, nedokázala se soustředit na nic jiného.

               Viktor rázoval po místnosti sem a tam, přemýšlel nad tím, co právě zjistil, takže sklouzl do své upíří přirozenosti a stával se opět pouze rozmazanou šmouhou.

               „Takže ty jsi to viděla. A za mnou jsi přišla, protože…“ zastavil se u ní.

               „Protože jsem viděla, že ti to mám říct. Přesvědčila jsem rodinu čarodějek, že je to pro vás stejně důležitá informace, jako pro nás. Jsou-li stará vyprávění pravdivá, bude nutné, abychom se v boji proti Matce spojili. Někdo tu informaci musí předat vaší Radě. A ty existuješ nejblíž,“ vysvětlila a byla mu vděčná, že se na chvílí zastavil. Z toho jeho lítání po místnosti ji rozbolela hlava. Schválně nepoužila slovo žiješ, chtěla ho urazit.

               „Co je ti? Měla by ses teď cítit naprosto skvěle. Mám silnou krev,“ přešel její rýpnutí bez povšimnutí.

               „Tak to se tedy necítím,“ odsekla podrážděně a pokusila se vstát. Sledoval ji, ale nepomohl.

               „Ty se někam chystáš?“ zeptal se potměšile.

               Nechápavě na něj pohlédla: „Jistě. Domů.“

               Viktor se rozesmál. Chechtal se jako šílený, zvuk jeho smíchu se rozléhal sálem. Lilien přeběhl mráz po zádech.

               On mě odejít nenechá.

               „Vypadala si docela rozumně, ale asi jsem se v tobě spletl,“ promluvil, když se trochu uklidnil. Na rtech mu stále hrál domýšlivý úsměv.

               „Snad si nemyslíš, že tě teď nechám jít, čarodějko. Když vím, co dokážeš,“ zavrtěl nevěřícně hlavou nad její naivitou.

               Udělalo se jí špatně od žaludku a zmocnila se jí zlost. „Víš, že tu dobrovolně nezůstanu. Nikdy. Raději skočím z okna a…“

               „Tak dost!“ okřikl ji panovačně. Pak se otočil ke dveřím. „Thomasi, pojď dál.“

               Lilien uslyšela, jak se otevřely a do místnosti vešel další upír. Ostražitě si ho prohlédla. Byl to nevýrazný muž, s krátkými světlými vlasy a vybledle modrýma očima, které ji bedlivě sledovaly. Na sobě měl džíny, tričko a sportovní sako. Jakmile se k ní přiblížil, uviděla, jak se mu rozšířily nozdry, když zavětřil její vůni.

               Sakra práce, pomyslela si znechuceně, dlaň se znamením jí začala mírně svědit.

               Thomas vycenil zuby a pomalu k ní přistupoval s jasným úmyslem, omámený její vůní. Viktor umí jednomu udělat radost takovou svačinkou.

               „Je moje!“ vyrušilo ho Viktorovo hlasité varovné zavrčení.

               Thomas se zarazil a zaškaredil se.

               „Promiň, myslel jsem, že mi ji chceš dát,“ podotkl omluvně.

               „Však ty si ulovíš jinou, Tome,“ ujistil ho Viktor přátelsky a opřel se o stůl. Ruce si založil na hrudi a zamyšleně krčil obočí.

               „Jste odporní,“ utrousila Lilien znechuceně, ale ani jeden tomu nevěnoval pozornost.

               „Potřebuji, abys ji bezpečně odvedl ke mně domů. Jsi jediný, na koho se můžu spolehnout. Je pro mě velmi, velmi důležitá. Nic se jí nesmí stát,“ zdůraznil Thomasovi.

               „Rozumím.  Zařídím to,“ slíbil Thomas poslušně.

               Tak teď mám už jen jedinou možnost, uvědomila si Lilien, že je v pasti. Díkybohu že je na Karen vždy spolehnutí. Sice mě to asi zabije, uvědomila si, jak je slabá, ale alespoň bude mít tenhle odporný násoska po zábavě.

               To pomyšlení dodalo Lilien odvahu. Zatímco Viktor mluvil s Thomasem jazykem, který v životě neslyšela, rozepnula si mikinu. Ve výstřihu trička jí zazářil stříbrný přívěšek ve tvaru půlměsíce. Uchopila jej pevně do dlaně.

               „Ne!“ vykřikl Viktor rozzuřeně, když si toho všimnul, ale bylo už pozdě.

               Lilien rychle vyslovila kouzelnou formuli, kterou ji Karen naučila. Její tělo se vzepjalo a rozpadlo na tisíc světelných bodů, které okamžitě zhasly.

               Byla pryč.

„Zatracená, prokletá čarodějka!“ zařval Viktor vztekle, když Lilien zmizela a bouchl pěstí do stolu, až prorazil desku.  Thomas pro jistotu ustoupil o pár kroků dál, věděl, že když takhle jeho pán a přítel zuří, není radno mu stát v cestě.

               „Měl jsem to tušit, měl jsem to zkontrolovat… Ta mrcha…“ zuřil Viktor a znovu začal přecházet divoce po místnosti, až se opět změnil v pouhý létající objekt.

               Tohle bude na dlouho, napadlo Thomase hořce, ta čarodějka ho parádně namíchla.

               Čas pro něj ale nic neznamenal, když měl před sebou celou věčnost, tak tam tiše stál, ruce v kapsách džín a čekal, až se Viktor uklidní.

               Po chvíli se Viktor zastavil přímo před ním. Ještě pořád se mračil a v očích se mu odrážela zuřivost celého pekla, už se však ovládal.

               „Udělej, co jsem ti řekl, Thomasi. Svolej mým jménem členy Rady. Všechny, které se ti podaří kontaktovat. Řekni jim, že je to velmi důležité. Že jde o zachování našeho druhu. A nezapomeň, že je to přísně tajné. A teď mě nech samotného, potřebuji se soustředit.“

               „Zachování našeho druhu… Znamená to, že…“ zarazil se upír tázavě.

               „Neznamená to nic. Ústa na zámek, Tome,“ varoval ho Viktor důrazně.

               Muž přikývl, ale v hlavě mu to vrtalo dál. Než za sebou zavřel dveře místnosti, ještě se ohlédl.  Viktor stál s mírně zakloněnou hlavou, ruce volně svěšené podél těla s dlaněmi otočenými směrem vzhůru, a zhluboka dýchal.

               Však já si tě najdu, čarodějko, pomyslel si Viktor, jen co zachytím volání své krve.

               Soustředil svou mysl a začal pátrat po okolí. Když venku začalo svítat, vítězně se usmál.

               Našel ji.

**********

Karen s Megan se jen polekaně zajíkly, když se jim Lilien zhmotnila v obývacím pokoji, kde popíjely čaj. Světelné body se rychle poskládaly do obrysů ženské postavy, ta se vzápětí skácela k zemi.

               „Lilien!“ vykřikla Karen zděšeně a rychle k ní přiklekla. Vzala sestřinu hlavu do dlaní a odhrnula jí vlasy z obličeje. Přitom spatřila zranění na jejím krku.

               „Ten odporný sadista,“ vyhrkla rozzlobeně.

               „Zprávu jsem doručila“, zašeptala Lilien tiše, hlas jí slábnul s každým dalším slovem. „Bohužel zjistil víc, než jsem chtěla. Ví o těch vidinách. On ví…“ Věta zůstala nedokončená, jelikož ztratila vědomí.

ASURA JE HOTOVÁ !

Hezký den všem,

hned první článek v novém roce je pro mě velmi důležitým, jelikož jsem včera dopsala svůj nový román ASURA. Jedná se samozřejmě o první verzi – první draft, který jistě bude třeba ještě vypilovat, ale i tak mám velkou radost a o tu se s vámi chci podělit.

A jelikož jsem zde Asuru průběžně dávala číst, nebude to jinak ani s jejím závěrem. Takže se pusťte do poslední kapitoly a dejte vědět, jak se vám líbila.

Jako vždy uvítám i vaše komentáře a připomínky ke zlepšení 🙂

Kapitola dvacátá první

Alexandr

Sára zabrala za starý zrezivělý řetěz a nemusela ani použít velkou sílu, aby ho roztrhla napůl. Železo už bylo natolik prožrané, že to ani neudělalo žádný hlasitý zvuk. O to náročnější bylo odstranit řetěz z vrat, aniž by to způsobilo sebemenší zvuk.

Jakmile bylo hotovo, ukryla opatrně řetěz stranou na zem mezi povalující se kusy zrezlého vlnitého plechu. Pak vklouzla škvírou mezi křídly vrat neslyšně jako myška dovnitř a zavřela za sebou. V šeru za ní se od zdi odlepily dvě postavy a jedna z nich si odkašlala.

Sára se prudce otočila a zamračila se.

„To je dobrý,“ uslyšela Ondřeje, a když se posunul do výseku světla, který pronikal do prostoru z vrchu, spatřila i jeho obličej. „O ticho máme postaráno.“

V druhé postavě poznala Čeňka. „Co ten tu dělá?“ nechápala.

„Je čistý, Zoran ho prověřil,“ vysvětlil Ondřej.

„Prý prověřil,“ odfrkl si Čeněk. „Tak bych tomu teda neříkal.“

„To máš sakra pravdu,“ ušklíbla se Sára při té bolestivé vzpomínce.

„Tebe taky poctil Zoran svou péčí?“ zeptal se jí Čeněk soustrastně. Přikývla, a když ji poplácal přátelsky po rameni, věnovala mu vděčný úsměv.

„Jestli už jste si pofoukali bebínka, můžeme pokračovat?“ pokusil se to Ondřej zlehčit, i když při vzpomínce na Sářino i Čeňkovo testování mu příliš lehko nebylo. Na jednu stranu byl rád, že jemu se Zoranovo mučení vyhnulo, na druhou stranu by je ale raději snášel místo svých přátel.

„Sprosťáku!“ udeřila ho Sára pěstí do paže, ale jen aby ho pošťouchla. „Abych ti taky neudělala nějaké bebínko!“

Čeněk se jen pobaveně uchechtl. „Zrzky jsou divoké a nic ti nedarují, bacha na to, Ondřeji. Klidně se zeptej Zikmunda.“ Pak jeho tvář zvážněla, stejně jako hlas, když se Sáry zeptal: „A Zikmund?“

„Nevím,“ odpověděla mu démonka zasmušile.

„Sakra,“ hlesl Čeněk a zrozpačitěl. Rozhodně nechtěl vrtat do otevřené rány.

Mezi třemi démony zavládlo ticho, které nakonec přerušil Ondřej. „Nechme toho dumání. Máme úkol, tak se na něj soustřeďme. Teď všichni pěkně na značky a čekat.“ Pak zvedl sevřenou pěst, počkal, až si s ním kolegové ťuknou těmi svými, než se rozešli každý na své místo.

*****

Anna si sbalila těch pár svršků a notebook do baťohu, přehodila si ho přes jedno rameno a sešla dolů do předsíně. Na jídlo neměla vůbec myšlenky, takže si snídani odpustila.

Nepřekvapilo ji, že u dveří stál Zoran a čekal na ni.

„Opravdu to chceš udělat?“

„Už jsem se rozhodla. Uhni mi,“ odpověděla mu chladně.

„Anno, prosím,“ naléhal.

„Nezdržuj mě,“ zamračila se.

Povzdechl si, pohnul se ale směrem k ní, ne od dveří. „Tak alespoň poslední polibek. Na rozloučenou.“

„A pak už mi konečně uhneš?“ Když přikývl, souhlasila. Dovolila mu, aby vzal její obličej do tváří a políbil ji tak, jako ještě nikdy před tím. Zoran si přál nikdy nepřestat, ale nakonec ji neochotně pustil, a ustoupil stranou.

„Tak hodně štěstí,“ popřál jí.

„Díky, vám taky. Budete ho potřebovat,“ neodpustila si hrané rýpnutí, než razantně otevřela vstupní dveře domu a vykročila vstříc novému dni.

*****

Zoran svolal zbytek skupiny do kuchyně. V ruce držel sklenku s whisky a nepřítomně vyhlížel z okna. Tak alespoň vypadal navenek. Zatímco se ostatní trousili dovnitř, pečlivě ve skle sledoval jejich tváře a hledal sebemenší náznak vypovídající o Alexandrově přítomnosti.

„Takže je pryč?“ zeptal se Benedikt. Zoran jen mlčky přikývl.

„Zasraný Alexandr!“ odplivl si Zikmund naštvaně.

„Klid, však na něj taky dojde,“ ujistil ho Marek a zeptal se: „Kde jsou ostatní?“

„Dostali své úkoly a vyrazili podle plánu už nad ránem. Tady jsou vaše dnešní oblasti. Nezapomeňte, pokud objevíte nějakou stopu po Alexandrovi, neútočte, ale zavolejte ostatní. Zikmund půjde s Markem a já s Benediktem,“ odpověděl mu Zoran a ukázal na stůl, kde ležela rozprostřená mapa města a jeho nejbližšího okolí. „Nějaké další otázky?“

„Vyrazíme hned? Snídani koupíme po cestě. Čím dřív ho najdeme, tím lépe,“ navrhl Zikmund Markovi. Ten neměl nic proti.

„Tak zase nic,“ zamumlal si Zoran zklamaně pro sebe, když odešli a jedním hltem vypil zlatavý obsah sklenice.

„Co jsi říkal?“ ozval se Benedikt, na kterého takt trochu zapomněl.

„Ale nic, to jen tak,“ zahrál to Zoran do autu. „Co my staří bardi, dáme si napřed snídani, než vyrazíme? Nebo budeme následovat své mladší, aktivnější kolegy?“

„Raději bych rovnou šel. Čerstvý vzduch nám udělá dobře,“ odpověděl Benedikt starostlivě. Za přítelovým neutrálním výrazem předpokládal žal ze ztráty a nebyl daleko od pravdy.

„Tolik vzduchu na světě není,“ poznamenal Zoran hořce, i když mu to krásně hrálo do not.

Za chvíli tedy opustili dům i oni, a když modrovlasý Asura zamykal vstupní dveře, zahleděl se na svůj domov o pár vteřin déle než obvykle a těžce polkl. Pak se ale rychle ovládl, usmál se na bělovlasého kolegu a vykročil svižně směrem k cíli.

*****

Anna si vykračovala klidně, nikam nespěchala. Mohl to být poslední den v jejím životě, a to by se honil jenom blázen. Procházela městem a míjela lidi, kteří spěchali do práce, na úřady nebo za nákupy. Poočku si je prohlížela, a ačkoliv nebyli ničím přímo zajímaví, nedokázala s tím přestat. Ucítila jemné bodnutí závisti. Narozdíl od ní mohli dál žít své malé lidské životy ve sladké nevědomosti. Byl to ale už jen slabý odlesk emoce ve srovnání s prvními dny jejího nového života. Chtě nechtě si musela přiznat, že si ho nakonec zamilovala. Líbily se jí nové schopnosti a smířila se i s drobnými podvody v rámci nezbytné manipulace s lidmi, aby si zajistila její nová démonská rodina prostředky nutné k existenci v lidském světě. Tak by nikdy nepoznala Zorana, kdyby zůstala člověkem.

Zodpovědnost za přežití lidské rasy si vzala za svou, jakmile se smířila se svým novým posláním. Starost o její novou rodinu v ní rostla a sílila postupně, jak je poznávala a prolévala krev ve společném boji. Cesta, na kterou se vydala jako nově zrozená Asura, nebyla a nikdy nebude snadná, to už chápala. Věděla, že to bude pouť zalitá krví, ale byla odhodlaná zajistit, aby ta vzácná tekutina patřila vždy a jenom jejich nepřátelům.

Při té myšlence se trochu zamračila. Jestli je Alexandr opravdu v jednom z jejich přátel, tušila, že toho ten bastard využije i v boji. Jediným pro ni přijatelný plán představovalo jeho vylákání, ale bylo to možné, pokud neměl vlastní tělo? Mohl existovat i mimo fyzické hranice, a jestli ano, byl stejně mocný jako v těle jiného démona? V tomto směru byl její pláne nedomyšlený a ani při krátké myšlenkové poradě se Zoranem nevymysleli žádný konkrétní způsob, jak to zvládnout. Mohli jenom čekat, jak se vyvine situace a být připraveni na improvizaci.

A taky oběť, prolétla jí hlavou myšlenka, kterou před Zoranem skryla. Zastavila se na přechodu a čekala, až se na semaforu objeví zelený panáček. V tramvaji, která mezitím projela, si všimla malé holčičky, která v jedné ruce držela plyšového jednorožce. Jejich pohledy se na krátký moment setkaly a děvčátko se na ni nesměle usmálo. Úsměv mu oplatila.

„Má to smysl,“ řekla si polohlasem. Starší pán vedle ní, co se opíral jednou rukou o hůlku, na ni nechápavě pohlédl. Asi si myslel, že mluvila k němu. Omluvně se na něj usmála a on jen zavrtěl hlavou.  Pomyslel si o ní, že ta dnešní mládež je fakt podivná, jak si v něm v rychlosti přečetla, než konečně skočila zelená. Už si ho dál nevšímala a vyrazila svižně přes přechod.

Čím víc se vzdalovala centru s jeho rušnou dopravou a ulicemi plnými lidmi, tím více přidávala do kroku. Snažila se ovládat své rozrušení, ale čím blíže byla svému cíli, tím těžší to bylo. Konec toho všeho byl už blízko, a ona doufala, že vítězství bude přát jim. Ovšem život ji už naučil, že přání je jedna věc a skutečnost jiná.

*****

Marek dojedl poslední tvarohový koláč a setřepal si drobky z bundy. „Dobré to bylo, jen by to chtělo ještě teplé kafe.“

„Kousek odtud se dá koupit káva sebou,“ kývl Zikmund hlavou směrem před sebe a zbytek párku s v rohlíku hodil obtloustlému jezevčíkovi, který byl uvázaný u stojanu na kola před obchodem s ovocem a zeleninou. Pes se na sousto váhavě podíval, ale vůně párku ho nakonec přemohla, a tak se do něj hladově zakousl.

„Třeba ti bude chutnat víc než mně, kamaráde,“ poznamenal Zikmund směrem ke zvířeti.

„Nebyl dobrý?“ zeptal se Marek zvědavě.

„Ale jo, jen nějak nemám chuť k jídlu,“ odtušil Zikmund.

„Potíže v ráji?“

„Ani ne. Sára je teď jen trochu mimo kvůli Anně, ale to se snad časem srovná,“ odpověděl Zikmund a v hlase mu zazněla starost.

„Aha. Bylo na ní poznat, že je ráda, že už není jediná ženská ve skupině, tak se ani není čemu divit, že ji to tak sebralo. Ale taky si myslím, že to zklamání zvládne. Pořád má ještě tebe, ne? A nás samozřejmě,“ zkusil ho Marek povzbudit.

„Taky si to myslím. Co ty na to říkáš? Že Anna odešla?“ změnil Zikmund téma.

„Bude v týmu chybět. Byla fakt dobrá a líbilo se mi, že mi tak silný démon kryje záda. A ta její věc s časem, to byla parádní dovednost,“ odpověděl mu Marek a trochu se zachmuřil. „Je to prostě škoda, že odešla.“

„Na druhou stranu podle toho, co říkala, když se bavila se Zoranem, myslela si o nás, že nejsme dost dobří. To mě trochu naštvalo,“ přiznal Zikmund rozladěně a hledal v kapse drobné. Při rozhovoru dál pokračovali v chůzi, takže už se blížili ke kavárně, kterou ukazoval prve Markovi.

„Mě taky, takovou podpásovku bych od ní nečekal,“ souhlasil s ním druhý démon a zahleděl se ke křižovatce vlevo od nich.

„Já taky ne. Ty chceš černou, že? Žádný cukr, ani mlíko?“ přetáčel Zikmund mince v dlani, aby spočítal, jestli jich má dost, nebo bude muset vytáhnout z peněženky papírovou bankovku. Když mu kamarád neodpovídal, podíval se na něj a spatřil, že upřeně hledí někam za něj. „Co je…?“

„Není támhleto náhodou Anna?“ odpověděl Marek otázkou.

„Je to ona. Ani si nezměnila barvu vlasů,“ přitakal Zikmund.

„Nevypadá to, že by někam chvátala. Čekal bych, že už bude na cestě z města. Tady jiné Asury než nás nenajde,“ podotkl Marek zamyšleně.

„Svatá pravda,“ přikývl Zikmund a prohrábl si vlasy. „Divné.“

„Taky mi to přijde podezřelé. Zajímalo by mě, co má za lubem,“ našpulil Marek pusu, jak to často dělával, když mu něco vrtalo hlavou.

„Přilepíme se na ni?“ navrhl Zikmund. „Chtěl bych tomu přijít na kloub.“

Marek se dlouho nerozmýšlel, než přikývl. „Kafe počká.“

Drželi se v uctivé vzdálenosti a poctivě se maskovali, aby o nich nevěděla. Postupně zrychlovala, a tak i oni museli přidat do kroku, aby se jim neztratila. Zavedla je za město a zamířila si to přímo do průmyslové části. Překvapeně na sebe pohlédli, jelikož začali tušit, co je cílem její cesty.

A když stanula před vraty staré, opuštěné průmyslové haly, jejich domněnka se potvrdila. Sledovali, jak se obezřetně rozhlédla po okolí, než je pomalu pootevřela a vytvořenou škvírou vklouzla dovnitř.

*****

Zoran s Benediktem vedle sebe kráčeli mlčky. Bělovlasý démon viděl, že se jeho přítel trápí, a několikrát se chystal říct mu něco povzbuzujícího. Slova ale nepřicházela a jen by opakoval, co mu řekl už včera.

Ani Zoran neměl chuť zapříst s ním rozhovor. Soustředil se příliš na to, co ho za chvíli čeká a nechtěl se konverzací rozptylovat. Navíc si nemohl být jistý, jestli se dá Benediktovi důvěřovat. Ukázal mi sice ten starý svitek s návodem, jak zničit Alexandra a vypadal při tom upřímně zděšený, ale co když to byl jen nějaký Alexandrův špinavý trik? Pro Zorana nebylo zvykem, že by něco otřáslo jeho důvěrou ve vlastní přátele. Cítil se nepříjemně zranitelný a za to Alexandra nenáviděl ještě víc. Rozhodl se déle nečekat a rozehrát představení.

„Počkej, Benedikte,“ zastavil druhého Asuru a zatvářil se nepřítomně.

„Děje se něco?“

„Ondřej něco našel,“ ukázal si Zoran letmo na čelo. „Chce, abychom to viděli.“  Pak vyrazil rychlým krokem a Benedikt se zařadil vedle něj. „Co našel?“

„Až na místě,“ utnul jeho otázky Zoran velitelským tónem a ještě přidal.

„Tohle je přece ta hala, kde se obrodila Anna,“ poznamenal Benedikt, když se konečně zastavili u staré budovy. Vrata nebyla zabezpečená žádným zámkem.

„Já vím. Tiše,“ přitakal Zoran a opatrně otevřel jednu jejich polovinu. Pak vyzval myšlenkou Benedikta, aby ho následoval a vklouzl do přítmí uvnitř. Druhý démon se řídil jeho příkladem a tiše za nimi vrata zase dovřel, když byli vevnitř.

„Kde je?“ zeptal se Benedikt myšlenkou a pátral pohledem v pološeru po Ondřejovi. Zoran si jen přiložil prst na rty a rychle ho stáhl za nejbližší hromadu navršených dřevěných palet.

„Někdo jde,“ poslal mu myslí vysvětlení a pohledy obou se stočily zpátky k vratům.

*****

Anna vklouzla dovnitř a přivítalo ji šero. Okna haly byla zvenku zamalována tmavou barvou, jak si dobře pamatovala ze svého prvního pobytu zde. Na některých místech však barva oprýskala vlivem větru, deště a sněhu, takže dovnitř pronikalo alespoň něco málo světla z venku, proto uvnitř nebyla úplná tma. Díky svému zdokonalenému zraku mohla spatřit v kuželech světla, dopadajícího na špinavou podlahu, spatřit tančit zrnka prachu, jež svým vpádem zvířila.

Klidně popošla hlouběji do vnitřku haly a jen ze zvyku se rozhlížela a pátrala očima v temnějších koutech. Nikoho neviděla, a to znamenalo, že vše jde podle plánu. Protože si byla jistá, že tam jsou. I když se maskovali tak dokonale, že po sobě nenechali ani otisky bot v prašné vrstvě na zemi.

Ušla ještě dva kroky, než zaslechla jemné šramoceni u vrat. Otočila se k nim čelem a celé její tělo se napjalo očekáváním. Poslední kousek skládačky. Nesáhla po démonské magii, chtěla být spatřena.

Marek a Zikmund, kteří právě vstoupili dovnitř, ji v první chvíli neviděli. Pak si jí všimli a oba se tvářili překvapeně a dost podezřívavě. Přišli k ní kousek blíž, ale mlčeli. Když míjeli hromadu dřevěných palet, Benedikt podvědomě zadržel dech, i když o něm díky maskování nemohli vědět.

„Ahoj kluci,“ pozdravila je přátelsky. „Na obhlídce?“

„Tak nějak,“ utrousil Zikmund a pozorně si ji prohlížel. „A co tu děláš ty?“

„Čekám,“ odpověděla bez zaváhání.

„Jo a na co?“ zeptal se černovlasý démon podezřívavě.

„Na Alexandra,“ nezaváhala ani tentokrát a zahleděla se upřeně na Marka. Pak lehce pokývla hlavou na pozdrav.

„Taková pitomost,“ vyprskl Zikmund dotčeně a hledal očima souhlasnou odezvu u svého dlouholetého přítele.

Markovi se ale po tváři pomalu rozlil široký úsměv. „Zdravím, Anno.“ Démonův hlas zazněl plnou silou Markovi moci, ale Anna na to byla připravená, takže ji nijak neomámil.

„Ty?“ hlesl Zikmund překvapeně.

„Já,“ odpověděl mu Marek, aniž spustil oči z Anny. Necítil už potřebu se skrývat, a tak dovolil své pravé podstatě Rákši, aby vystoupila na povrch. Zbarvila Markovy oči do ruda, zhyzdila jeho obličej hlubokými vráskami a rozšklebila jeho ústa ostrými dlouhými zuby. Jen hlas zůstal stejný.

„A teď pěkně stůj a mlč,“ přikázal mu a nepřipravený Zikmund cítil, že ztratil kontrolu nad svým tělem i jazykem.

„Jak jsi to zjistila?“ zeptal se pak Anny zvědavě. Ruce si strčil do kapes džín a z celého jeho postoje vyzařovala pohoda a rozhodně žádný pocit ohrožení.

To je dobře, napadlo ji, než mu odpověděla: „Byl to jenom takový pocit, nic hmatatelného. Přišlo mi podivné, jak dlouho se ti uzdravovaly hlasivky po té bitce. Zoran mě učil, že se uzdravujeme rychle, což jsem si pak několikrát ověřila i v praxi sama na sobě. Když navíc přiložil ruku k dílu Benedikt, bylo uzdravení otázkou hodin, ne dní. Ale ty jsi pořád chraptěl, moc ses neprojevoval. Jen tiše naslouchal a studoval nás. Předpokládám, že ti prostě jenom dlouho trvalo, než si ovládl Markův hlas. Věřím, že s tebou bojoval a nedal se tak snadno, jak jsi předpokládal.“

„Chytrá hlavička,“ řekl Marek uznale. „Bránil se statečně, jak se na Asuru hodí. Ale mě se nikdo nevyrovná.“

„Žije ještě?“ musela se zeptat.

Marek-Alexandr se pobaveně zachechtal. „Musel bych se podívat na to, co po něm zbylo. Mám to udělat?“ Přikývla.

„Dobrá, podívám se. Ale jen když se mi vzdáš bez boje.“

„Proč o mě tolik stojíš?“ zeptala se ho a jeho předchozí požadavek nechala bez reakce. Věřila, že by Alexandr věděl, kdyby byl Marek po smrti. Jistě by se tím rád pochlubil.

„Proč? To je jednoduché. Ničím modré Asury a živím se jejich mocí.  Zjistil jsem totiž, že díky tomu nepotřebuji fyzické tělo a mohu být kýmkoliv. A to mě činí neporazitelným,“ odpověděl. „Zkusil jsem si tě vzít hned, jak ses probudila, ale zaskočila mě tvá síla.“

„Štěstí začátečníka,“ dodal rychle, než nafoukaně pokračoval: „Bylo mi jasné, že se v tobě skrývá velký potenciál a byl jsem zvědavý, co se z tebe nakonec vyklube. Zastavit čas! To je skvělá věc, milá zlatá. Takovou schopnost jsem si rozhodně musel přidat do své sbírky. A když si představím, co to udělá s mým starým přítelíčkem Zoranem, až zjistí, že jeho milovaná Anna už není. To mě blaží snad ještě více. Pak si podám i jeho. Škoda jen, že tvůj pád neuvidí.“

„Tím bych si tak jistá nebyla,“ usmála se na něj sladce a kývla hlavou k paletám, zpoza kterých vystoupil Zoran s Benediktem. Bělovlasý Asura se tvářil vyjeveně, zatímco Zoran se mračil jako bouře.

Marek–Alexandr se krátce zasmál. „Tak trochu jsem doufal, že by to mohla být past, když jsem tě dnes ráno viděl ve městě. Čekal bych od někoho, kdo tak okatě proklamoval, že se s námi pitomci už nebude tahat a najde si lepší skupinu, která mě uloví, že už bude dávno někde za kopečky. A ty sis tam prostě jen tak stála, čekala na zelenou a okukovala lidi kolem. Byl bych hlupák, kdybych tě nepodezříval,“ řekl potěšeně.

„A přesto jsi vstoupil? I když sis myslel, že je to past?“ zeptala se ho klidně. Vše šlo podle plánu. Doufala, že ji některý z členů skupiny spatří a pojme podezření. Předá informaci zbytku, a tak se jí nakonec podaří dostat Alexandra na toto místo a konečně ho s naprostou jistotou odhalí i pro ostatní.

„Za trochu risku mi to stálo. Dvě modré Asury jednou ranou, to se mi tak často nestává. Navíc už jsem se v tomhle ubožákovi dost nudil. Tak trochu rozproudíme krev, co ty na tom?“ zeptal se vyzývavě a nepřirozeně rychlým, sotva postřehnutelným pohybem vystřelil paži a chytil Zikmunda za hrdlo. Zvedl ho do vzduchu a silně stiskl. Asura vyděšeně vytřeštil oči a vlasy se mu zavlnily, jak se instinktivně snažil zavolat na pomoc tmu. Světlo v hale se opravdu zachvělo, víc ale slábnoucí Zikmund nedokázal.

Anna se sotva stačila nadechnout a napnout k útoku, když se halou rozezněl ženský výkřik plný žalu, který postupně přešel do nenávistného jekotu. Byl to tak nepříjemný zvuk, že sebou Anna trhla, když ji z něj bodlo v uších. Pohlédla směrem na starý jeřáb, ukotvený v železné kolejnici v podlaze a spatřila vedle něj stát drobnou postavu rudovlasé démonky. Sáře se řinuly slzy z očí, ústa měla doširoka otevřená a z nich vycházel ten příšerný nelidský zvuk jako ze sirény. Anna pochopila, že se Sára pokusila marně zasáhnout démona svou dovedností, a takto dal průchod svému zoufalství. Alexandr byl na ni prostě moc silný a její útok odrazil, aniž se na něm jakkoli podepsal.

Na Markově–Alexandrově obličeji se mihla nelibost, Sářin pokus i jekot mu byl nepříjemný. Za Sárou seděl na zemi Čeněk, tvář zbrázděnou námahou a oči zavřené úsilím. Nebylo jednoduché udržet bublinu ticha, která maskovala dění v tovární hale před zbytkem venkovního světa.

„Dobrý trik, maličká,“ zatřásl Marek hlavou pobaveně a té chvíle Sára využila, aby se na něj vrhla. Alexandr jí dovolil udělat sotva dva kroky a už ji zachytil silou své mysli, což mu nedalo téměř žádnou práci, a odhodil ji stranou.

Anna rychle zpomalila čas, aby její pád zbrzdila. Tím ale přišla o zlomek sekundy, kdy chtěla sama zaútočit na Alexandra. Využil ho ale Ondřej, vyčkávající vedle Sáry. Nenávist, vztek a žal nad ztrátou přítele v něm prudce vířil, a on se podvolil svým instinktům, které ho vedly, aby se natáhl po vzduchu a skrze svou telekinetickou schopnost jej vrhl proti nepříteli v silné tlakové vlně.

Síla větru strhla k zemi Alexandra i Annu. Rákša tak konečně, i když nedobrovolně, pustil ze svého sevření Zikmunda, jehož bezvládné tělo se odkulilo kousek stranou.

Zoran pevně stiskl Benediktovu paži, protože poznal, že se chce vrhnout na Alexandra jako ostatní. „Zikmund,“ šeptl mu do ucha a postrčil ho směrem k nehybnému démonovi. Sám se mezitím vrhl na Rákšu, který se však už stihl zvednout ze země a jeho ráně se vyhnul.

„Samé triky a nefér poměr, nezdá se vám?“ ušklíbl se Marek na něj i na Annu, která stanula vedle Zorana a zle si Rákšu měřila. A pak se otevřenými vraty i tříštícími se okny začal dovnitř valit proud Vétal a dalších Rákšů.

„Postarej se o ostatní. Tenhle bastard je můj,“ přikázal Zoran Anně a vděčně kvitoval, že protentokrát ho poslechla na slovo. Zaútočil na Alexandra, a ona se rozběhla k Sáře a Ondřejovi, který se nad ní skláněl a snažil se ji probrat.

„Sáro, vstávej, potřebujeme tě,“ vyhrkla Anna a zpomalila čas, aby zabránila démonům dostat se příliš blízko.

„Co kdybys zkusil udělat zase tu stejnou věc s tím vzduchem, Ondřeji?“ navrhla blonďatému Asurovi a ten okamžitě poslechl. Sevřel svou mocí vítr a jako palicí jím udeřil do Vétal, které to odmrštilo pryč.

„Sáro, no tak, prober se,“ třásla Anna s přítelkyní a zpomalila další skupinu nepřátelských démonů. Bylo to obtížnější, jelikož mezi nimi byli i Rákšové, a ti dokázali její moci snadněji odolávat.

„Znovu, Ondřeji, a miř jim na hlavy!“ poradila mu, zatímco je držela. Soustředěně přikývl. Podařilo se mu zpacifikovat i druhou skupinu démonů a některým z nich tlakem rozmačkat lebky jako zralé maliny.

„Zikmund!“ probrala se Sára náhle a posadila se. Divoce se rozhlížela a snažila se zaostřit.

„Je u něj Benedikt,“ uklidňovala ji Anna a pomohla jí vstát. „Potřebujeme tě jinde.“

Sára jen krátce zaváhala, ale pak uviděla démony, kteří se znovu chystali zaútočit, a přikývla. Anna s Ondřejem a Sárou se vrhli do boje plnou vervou. Sára démony připravovala o dech, a když zaskočeně zmrzli, mrzačila je a likvidovala ty, co stáli nejblíž. Ondřej si zase pomáhal větrem a s každým zásahem vypiloval svou dovednost o kousek více. Anna pracovala s časem a získávala pro sebe i své přátele prostor na konečnou likvidaci nepřátel. Vstřebávali do sebe sílu zabitých démonů, díky které dokázali vytrvat a získávat pomalu převahu.

Většina démonů, kteří přispěchali na pomoc Alexandrovi, se soustředila na bojující trojici, někteří si ale všimli nechráněného Čeňka a pokusili se zaútočit i na něj. Benedikt na to varovným výkřikem upozornil Annu, která je zmrazila a Ondřej je rozdrtil. Když Čeňkovi na obličej dopadla sprška zkažené krve a shnilého masa jedné ze zničených Vétal, vytřeštil znechuceně oči. Přelétl pohledem halu, a když viděl tu hordu démonů, postavil se, aby se také zapojil do boje.

„Ne, Čeňku, skryj se a soustřeď se na ticho. Nepotřebujeme, aby si nás všimli lidi,“ vyslala k němu Anna příkaz, když si toho všimla. Měla pravdu. Všude se ozýval zvířecí řev a mručení útočících démonů. Do toho zazníval bojový křik jeho přátel i praskání kovových regálů a starých rozbitých strojů, které v hale zůstaly i po zrušení výroby, když se mezi nimi jako šmouhy míhali Alexandr se Zoranem, zaklesnutí v souboji. Neochotně tedy souhlasil, ukročil do stínů a ukryl se za maskováním. Tentokrát ale už oči nezavíral, sledoval celou situaci a pomáhal ostatním alespoň varováním skrze myšlenku, když si všimnul nějakého zákeřného démona, který chtěl zaútočit zezadu.

Benedikt se měl taky co ohánět, musel přerušovat svou léčbu Zikmunda pokaždé, když na něj nějaký zbloudilý démon zaútočil. Zrovna jednoho Rákšu zničil na prach a s úlevou přijal příliv jeho síly, kterou bez váhání vstřebal, když spatřil Alexandra, jak vší svou silou praštil se Zoranem o zem, až pod ním praskla betonová podlaha a praskliny se rozběhly do stran. Zoran zůstal ležet, chroptěl a nezvedal se. Marek–Alexandr se rozpřáhl, aby mu poslední ranou roztříštil lebku na kusy.

„Anno!“ zařval Benedikt zděšeně, a poslal svým přátelům ten obrázek. Anna si nerozhodným pohledem změřila pomalu řídnoucí skupinu bojujících Vétal a Rákšů. Ondřej zrovna jednoho zlikvidoval a pohled ji oplatil. „Běž, my to tady se Sárou zvládneme!“

„Běž,“ přidala se k němu Sára poté, co zlomila jednomu Vétalovi vaz.

Oba byli zkrvavení, obličej i tělo měli plné šrámů, vlasy slepené potem a krví. Bojovnost je ale neopouštěla a krvelačně se vrhali do jednoho souboje za druhým. Když jí tvrdili, že to zvládnou, musela jim věřit.

Otočila se tedy na patě a zabrzdila čas tak, aby Alexandrova rána nedopadla. Zatímco k němu běžela, držela svou silou čas i pěst, která se ve svém pohybu sice zpomalila, ale nezastavila. Nezaváhala ani na vteřinku a vrhla se na něj vší silou. Strhla ho stranou a oba skončili na zemi. Rychle se zvedla a jen tak tak uhnula jeho drtivé ráně.

A pak to začalo. Tanec pěstí, loktů, kolen a kopanců, úhybných manévrů, krytí a přijímání ran, když si nedala pozor. Bojovala o život, a tak použila vše, co ji naučili i to, co se naučila sama. Zpomalovala čas, aby unikla, když nebyla dost rychlá, a zrychlovala ho, když jí to pomohlo zesílit ránu. Musela ale uznat, že Alexandr je mnohem silnější, rychlejší a lepší. Pochopila, že takto a sama ho nedokáže nikdy porazit. Cítila, jak ji postupně zaplavuje únava, končetiny jí těžkly, stávala se pomalejší. Čas jí proklouzával mezi prsty a pot jí stékal do očí. Nedařilo se jí čelit mu tak dobře, jak by chtěla, a utržila spoustu ošklivých ran. Cítila svá opakovaně zlomená žebra, která se sotva stačila zahojit, než je znovu zlámal. A pak ji srazil dobře mířenou ranou na bradu na kolena.

V hlavě jí hučelo a celý svět se s ní točil, když se k ní sklonil a dýchnul jí do tváře: „Už máš dost, holčičko?“

Udělala jedinou věc, které byla ještě schopná. Přiložila mu ruce na spánky a se vší nenávistí, bolestí a zuřivostí se vyřítila proti jeho mysli. Prodrala se bahnitým hnusem jeho myšlenkového světa, který páchl krví, rozkladem a smrtí, a udeřila vší silou do zdi, která tam stála, poskládaná z vyleštěných kostí jeho obětí. Zatřásla se, jak ho svým útokem zaskočila, dokonce z ní pár kostí odpadlo, ale to bylo vše. Byl prostě příliš silný. Zareagoval podobně zběsilým útokem, zabušil na její zeď, a ačkoliv bojovala, aby ji udržela vcelku, začaly se na ni na několika místech objevovat praskliny, které se nebezpečně rozšiřovaly po celém jejím obvodu.

„Brzy budeš moje,“ zaryčel Alexandr vítězně, a ještě víc se upřel ke svému cíli.

A pak byl najednou z její hlavy pryč. Přepadla dopředu na paže a těžce dýchala. Jen s velkou námahou dokázala otočit hlavu stranou, aby uviděla Zorana, který se mezitím vzchopil a zaútočil na Alexandra stejně jako ona, čímž jí alespoň prozatím zachránil život.

Věděla, že Zoran je silný, mnohem silnější než ona, ale už si nebyla tolik jistá, jestli to bude na Alexandra stačit. Teď když poznala jeho moc na vlastní kůži, obávala se, že nebude. Že je opravdu neporazitelný. Těžce se zvedla a zavrávorala, než zase ovládla své nohy a začala se k nim šourat. Ještě v sobě měla nějakou sílu, kterou mohla využít.

V té chvíli se Markovo tělo zhroutilo k zemi a Zoran klesl na kolena.

„Dokázal to!“ vyslala ten obrázek ostatním a vyrazila k Zoranovi.

Ne počkej!“ zarazil ji naléhavě Benedikt.

Překvapil ji tím, ale pak si i ona všimla, že něco není v pořádku. Zoranovo tělo se lehce otřásalo, a když napnula sluch, zachytila i v halasu boje, že vydává nějaký zvuk. Zaposlouchala se tedy pozorněji, aby v následné sekundě prudce couvla.

Byl to smích. Zoran se smál, zprvu tiše, ale postupně silněji a silněji, až se jeho chechot rozléhal celou halou. Ondřej se Sárou překvapeně shledali, že Vétaly a Rákši ztuhli v pohybu a přestali bojovat. Otočili se k Anně, protože to připisovali jí, ale pak pochopili.

Zoran se pomalu napřímil, zatočil rameny, párkrát sevřel ruce v pěst a povolil, uvolnil si krk pohybem hlavy k pravému a levému rameni. Přitom se nepřestával chechtat, smích to byl ale zlý a smrtonosný.

„Ne,“ vydechla Anna hrůzou, když na ně upřel krvavě rudé oči.

„Ale ano, sladká Anno, jsem to já. Mě nikdo nepřemůže. Ani ty, ani Zoran, ani vy všichni dohromady. Nikdo!“ křikl sebejistě.

Udělal krok směrem k nim a oči mu začínaly žhnout. „Teď si vás vychutnám všechny najednou, to bude hostina!“

„Pozor!“ vykřikl Benedikt, když Zoranovi–Alexandrovi z očí vyšlehly plameny. Anna uchopila tok času a zpomalila je, jak nejvíc to dokázala, přesto se nepřestaly přibližovat. Cítila jejich horko a věděla, že až dosáhnou až k nim, všichni shoří na prach.

Zatnula tedy zuby a zatlačila proti nim ještě kousek. Pak vedle sebe ucítila pohyb a spatřila Ondřeje, který natáhl ruce před sebe a poslal proti plamenům stěnu ze vzduchu. Ta je zatlačila do stran.

„Co budeme dělat?“ zeptal se jí skrze zatnuté zuby.

„Já …nevím,“ přiznala zadýchaně a cítila, jak se jí z nosu a uší spouští krev. Byla na pokraji zhroucení. „Už to… už to neudržím.“ Čas jí vyklouzl a rozběhl se přirozeným tempem. Ondřej je chránil proti plamenům, i když Alexandr ho postupně přetlačoval.

„Nevím, jak dlouho…“ hekl zoufale po chvíli, kdy se Anna lapala po dechu a zkoušela se sebrat.

V momentě, kdy už nedokázal odolávat síle mocného Rákši, plameny náhle zmizely. Vypadalo to, jako by je Alexandr vtáhl ústy dovnitř.

„Co to …“ nedokončila Sára otázku a přispěchala jim na pomoc. Pomohla Anně vstát a podepřela i zesláblého Ondřeje.

Zoran–Alexandr poté, co spolkl své vlastní plameny, zůstal přimraženě stát a vytřeštil oči. Pak zaklonil hlavu a rozeřval se bolestí. Z úst, uší a nosních dírek mu začal stoupat dým, postupně ho začalo jeho tělo uvolňovat i póry. Začal se po něm řinout pot a na místech, kde měl z boje potrhané oblečení a prosvítala pokožka, spatřili škvířící se kůži a otevřené mokvající rány, v nichž se doslova vařila krev.

„Zorane,“ vzlykla Anna zdrceně, zatímco ostatní na to jen mlčky vyděšeně zírali. I Čeněk vystoupil ze svého úkrytu a po tvářích mu tekly slzy, mísící se s potem. Bublina ticha kolem tovární haly však díky jeho námaze zůstávala stále na svém místě.

Alexandr znovu zařval šílenou bolestí a z úst mu vytryskl sloup bílého ohně. Asury se před tím žhnoucím světlem jen tak tak skryli za Ondřejovu vzdušnou zeď, kterou na poslední chvíli a jen nakrátko přivolal, ale stačilo to.

Zoranovo tělo se sesunulo k zemi, kde zůstalo nehybně, tiše ležet.

Anna nedbala nebezpečí a rozběhla se k němu. Padla u něj na kolena a vzala jeho hlavu do dlaní. Šeptala horečnatě jeho jméno a přejížděla mu rukama po spáleném obličeji. Ondřej se otočil k Vétalám a proměnil se nakrátko ve světlou šmouhu, než jim všem rozdrtil lebky. Pak se připojil ostatním Asurám, které stanuly za Annou a nešťastně přihlíželi.

„Benedikte,“ vzhlédla k bělovlasému démonovi zoufale. Ten si přiklekl z druhé strany a chtěl na démonovo tělo položit ruce, když v tom se Zoranovi zatřepotala víčka a on pomalu otevřel oči. Své oči.

„Nedělej … to…“ hlesl Zoran směrem k příteli, a ten tedy složil dlaně zpátky do klína.

„Zorane,“ chtěla Anna namítnout.

„Nemá… to … smysl… Podívej… se… sama,“ zašeptal. Utřela si slzy hřbetem dlaně, čímž si po obličeji rozmazala krev a špínu a opatrně přiložila své prsty na jeho spánky.

A pak spatřila jeho mysl. Tatam byla jeho obranná zeď a zahrada. Zmizely i všechny ty hrůzy, co jí nechtěl nikdy ukázat. Zbyla jen spálená, popraskaná země. A ohromná, zničující bolest.

Vystoupila z jeho mysli, jen s vypětím vůle si vnutila klid, protože ji Zoran potřeboval mít v této chvíli silnou. Umíral a nikdo mu nemohl pomoci.

Za sebou slyšela, jak začala Sára plakat a Ondřejův tichý šepot, kterým se ji snažil chlácholit.

„Ostatní…“ zašeptal Zoran.

„Postarám se o ně, slibuji,“ ujistila ho pevným hlasem, ačkoliv uvnitř skučela žalem.

„Tolik … unavený…“ vzdychl těžce a pokusil se zamrkat, jako by to mohlo smrt zahnat.

A v té chvíli dostala Anna zoufalý, opovážlivý nápad, který byl nejistý a vratký jako ledová kra v proudu žhavé lávy.

Přitiskla mu rty na ústa v naléhavém, zoufalém polibku a pak ho něžně vyzvala: „Spi, lásko. Spi.“

„Anno…“ vzdychl a poslušně zavřel oči.

„Spi, Zorane. Spi už,“ zopakovala rozechvěle a po tvářích ji skanuly nové slzy. Dopadly na jeho tvář s jeho posledním vydechnutím.

EPILOG

Trvalo to nějakých dvacet minut, než prošla celým náměstím a sedla si na schod „pod koněm“, jak se to s oblibou říkalo. Nevnímala ostatní lidi, co postávali v blízkosti sochy a buď mlčky na něco nebo někoho čekali, povídali si s přáteli, nebo koukali do zářících displejů svých mobilů.

Nevšímala si jich, protože v tuto chvíli pro ni nebyli důležití. Oni ji vidět nemohli, jelikož použila své maskování. Netušila, jak dlouho na studeném kameni seděla, ale už se pomalu stmívalo, začalo drobně mžít a ona nakonec zůstala u památníku sama.

Zklamaně se rozhlédla kolem sebe, prozkoumala své okolí pomocí svých schopností démona, a když neobjevila, na co čekala, chystala se zvednout a odejít opět s nepořízenou domů.

V té chvíli se vedle ní svezlo lidské tělo. Jednalo se o sotva dospělého mladíka, jak si stihla všimnout, s dlouhýma hubenýma nohama v ošoupaných džínách. Ruce měl vražené do kapes černé mikiny, kterou měl nataženou hluboko do tváře. Pak se k ní otočil a ona spatřila jeho obličej, který jí byl cizí a oči, které znala tak dobře.

„Ahoj, čekáš dlouho?“ zeptal se jí nesměle cizím hlasem.

„Ani ne. Nějakých dvacet let, řekla bych,“ odpověděla mu a neubránila se rozechvění.

„To ujde,“ poznamenal a obezřetně si ji prohlížel.

„Mě to přišlo nekonečné,“ zašeptala dojatě a vklouzla prsty pod jeho kapuci, aby ji mohla stáhnout dolů. Do tmy probleskly jeho modré vlasy. Podržela si jeho tvář ve svých dlaních a zahleděla se do těch očí. „Jsi to ty.“

„Anno,“ vyklouzlo mu něžně a ona ho poznala i ve způsobu, jakým vyslovil její jméno. „Rychleji jsem to nedokázal. I když jsem slyšel tvoje volání.“ Posunul jí stranou pramen vlasů a políbil ji na čelo.

„Důležité je, že ses vrátil,“ usmála se na něj a stiskla mu ruku.

„Co ostatní?“ musel se zeptat.

„Všichni v pořádku. Co všechno si pamatuješ?“

„Všechno,“ odpověděl a políbil ji rozvážně do dlaně. Vybral by si raději rty, ale ještě bylo brzy.

„Jak je to možné?“

„Nespal jsem dlouho. A chtěl jsem si to zapamatovat,“ odpověděl s jistotou, kterou znala.

Na chvilku mezi nimi zavládlo ticho, jak se oba vyrovnávali s novou situaci a radostí ze znovushledání.

„Tohle je opravdu velké město,“ poznamenal pak a rozhlédl se kolem sebe.

„Velké město, spousta práce,“ souhlasila.

„Tak to se hodí, že jsem se tak dobře prospal,“ usmál se na ni šibalsky a stoupl si. Vzala ho za nabízenou dlaň, postavila se a společně vyrazili přes náměstí. Déšť zesílil a jeho kapky dopadaly na lesknoucí se asfalt v čím dál rychlejší kadenci. Pulsující srdce města se pomalu pohroužilo do tmy a snění, aby se připravilo na další den.